• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI MỞ ĐẦU

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI MỞ ĐẦU"

Copied!
75
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá lại số dư ngoại hối cuối năm. Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá lại số dư ngoại hối cuối năm.

Sơ đồ 1.1 : KẾ TOÁN TIỀN MẶT ( VNĐ)
Sơ đồ 1.1 : KẾ TOÁN TIỀN MẶT ( VNĐ)

Kế toán tiền đang chuyển 1. Chứng từ sử dụng

Tài khoản sử dụng

Phƣơng pháp hạch toán

Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Hình thức kế toán “Nhật ký chung” trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại để lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ kế toán được dùng để ghi các chi tiết liên quan vào sổ kế toán, bản đồ kế toán.

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán

Khái quát chung về Xí nghiệp Tân Phong

Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp Tân Phong

Đây là kết quả tích cực đánh dấu sự phát triển của Doanh nghiệp trong những năm hoạt động kinh doanh sắp tới. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Tân Phong Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1. 0056/TN, đổi 2 lần trong 02 ngày.

Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Tân Phong Theo giấy đăng ký kinh doanh số 0056/TN đƣợc sửa đổi lần 02 ngày

Sau 3 năm vận hành và xây dựng, Xí nghiệp luôn đứng vững và không ngừng phát triển để trở thành điểm nhấn của nền kinh tế địa phương. Tất cả những hoạt động thiết thực nêu trên đã mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty, tạo niềm phấn khởi cho cán bộ, nhân viên trong Công ty, cũng như khẳng định những đóng góp của Công ty cho xã hội.

Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty

Các Phó Giám Đốc

Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty

MÔ HÌNH BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TÂN PHONG Bộ phận tài chính kế toán thực hiện các nghiệp vụ kế toán cần thiết. Nhiệm vụ của kế toán trưởng: Chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của bộ phận kế toán. Thiết lập, tổ chức và quản lý bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của toàn công ty.

Tổ chức lưu trữ tài liệu kế toán và bảo mật tài liệu kế toán. Nhiệm vụ của kế toán viên: Chịu trách nhiệm hạch toán chi tiết. Kế toán theo dõi tài sản cố định: Cập nhật tình hình xuất nhập khẩu về số lượng, giá trị các loại tài sản cố định.

Lập bảng phân bổ hàng hóa cuối tháng - CCDC đối chiếu số liệu với kế toán tổng hợp. 4. Kế toán tiền lương, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, khuyến khích cộng đồng: Thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho đơn vị theo chỉ đạo của Giám đốc.

Đặc điểm hình thức kế toán của Xí nghiệp Tân Phong

5. Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm thu chi tiền mặt và số dư quỹ của công ty Thực hiện kiểm kê đột xuất hoặc định kỳ theo quy định Quản lý hồ sơ gốc tài sản và các chứng từ tín dụng có giá trị như tiền mặt hoặc séc. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Xí nghiệp Tân Phong. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đối chiếu làm căn cứ ghi chép, trước tiên ghi nhận các giao dịch phát sinh vào Sổ cái, sau đó căn cứ vào số liệu ghi trong Sổ cái để ghi vào Sổ cái. . Đơn vị mở sổ sách, thẻ kế toán chi tiết, đồng thời với việc đăng ký Sổ cái, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ sách, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm tổng hợp số liệu trong Sổ và lập bảng cân đối kế toán, sau khi đối chiếu đúng, số liệu ghi vào Sổ và tổng hợp chi tiết. Bảng (lập (sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập báo cáo tài chính, về nguyên tắc phải là tổng số nợ và tổng số có trên bảng cân đối kế toán bằng tổng số nợ và tổng số số tín dụng.số có trong Nhật ký chung cùng kỳ Thực trạng tổ chức công tác kế toán bằng vốn tiền mặt ở Tân Phong.

Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Xí nghiệp Tân Phong
Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Xí nghiệp Tân Phong

Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Tân Phong

 • Đặc điểm vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Tân Phong
 • Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Tân Phong 1. Kế toán tiền mặt tại Xí nghiệp Tân Phong

Kế toán tiền mặt xác minh rằng các tài liệu là hợp lý và hợp lệ. Nếu xét thấy hợp lý, hợp lệ thì biên lai thu, chi phải lập thành 03 liên sau khi đã ghi đầy đủ nội dung trên biên lai và phiếu nộp tiền được Kế toán trưởng ký duyệt. Sau đó chuyển cho thủ quỹ làm căn cứ vào, xuất quỹ, cuối ngày tất cả các khoản thu chi kèm theo báo cáo quỹ đều được chuyên môn hóa cho kế toán.

Sau khi đề nghị tạm ứng được Giám đốc Xí nghiệp Tân Phong phê duyệt, kế toán lập phiếu nộp tiền số 212 và thủ quỹ làm thủ tục giải ngân vốn. Căn cứ biên lai, kế toán lập biên lai số 194 để thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi Giám đốc ký duyệt kế toán lập phiếu lương số 214, thủ quỹ làm thủ tục giải ngân.

ĐƠN VỊ: DOANH NGHIỆP TÂN PHONG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Sơ đồ 2.4 : Quy trình hạch toán tiền mặt
Sơ đồ 2.4 : Quy trình hạch toán tiền mặt

PHIẾU CHI

ĐƠN VỊ: DOANH NGHIỆP TÂN PHONG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ĐỀ XUẤT THANH TOÁN Giấy gửi: - Phòng Quản lý Xí nghiệp Tân Phong.

Hình thức thanh toán: tm Số tài khoản:.....................................................................................
Hình thức thanh toán: tm Số tài khoản:.....................................................................................

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Xí nghiệp Tân Phong

Căn cứ vào phiếu thu tiền, phiếu thu, báo cáo kế toán, ghi nhật ký chung, sổ cái tài khoản 112 và sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng. Giao dịch 5: Ngày 18/12/2012, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hồng Bàng trừ phí dịch vụ chuyển tiền cho Ngân hàng. Người phê duyệt người kiểm soát quầy thu ngân của khách hàng Người phê duyệt người giám sát quầy thu ngân của khách hàng.

Sao kê tài khoản chi tiết

Số tài khoản Số tài khoản Loại tiền tệ VNĐ Tên tài khoản Tên tài khoảnXI NGHIỆP TÂN PHONG Ngày sinh trước. Tên tài khoản Tên A/C Tân Phong Doanh nghiệp Số tiền bằng sốSố tiền bằng số. Tại Ngân hàng Công Thương Hồng Bàng Có Ngân hàng - HP 50.000.000 đồng Số tiền bằng chữ Năm mươi triệu chẵn./.

Số tài khoản Số tài khoản Loại tiền Loại tiền VNĐ Tên tài khoản Tên tài khoảnXI NGHIỆP TÂN PHONG Ngày tích lũy trước Thời kỳ Previcus. Ngày 1/12 Ngân hàng TMCP Quân Đội sẽ trừ phí dịch vụ báo thay đổi số dư qua SMS. PT194 12/08 Ms. Phạm Thị Thu rút tiền từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Hồng Bàng để bổ sung vào quỹ.

Ngày 18/12, bà Phạm Thị Thu gửi tiền vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hồng Bàng. Ngày 18/12, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hồng Bàng khấu trừ phí dịch vụ chuyển tiền từ Eximbank.

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BẮC HẢI – GIAO DỊCH THỦY NGUYÊN.

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1121

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP TÂN PHONG

 • Đánh giá những ƣu nhƣợc điểm trong tổ chức công tác vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Tân Phong
  • Ƣu điểm
  • Nhƣợc điểm
 • Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Tân Phong
  • Kiến nghị 1 : Hoàn thiện về hệ thống sổ sách của Xí nghiệp Tân Phong

Về mô hình kế toán: Doanh nghiệp Tân Phong áp dụng mô hình kế toán tập trung. Doanh nghiệp Tân Phong luôn chú trọng đào tạo, phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhân viên trong bộ phận kế toán. Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng trong công tác kế toán của Doanh nghiệp Tân Phong nhìn chung phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp Tân Phong.

Về kế toán tiền mặt phù hợp: Doanh nghiệp Tân Phong thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành về nguyên tắc quản lý tiền mặt. Về bộ máy kế toán: Hiện nay bộ phận kế toán của Xí nghiệp Tân Phong chỉ có 3 cán bộ nên phải đảm nhiệm nhiều công việc hành chính. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền mặt tại Công ty Tân Phong.

Doanh nghiệp Tân Phong tổ chức hạch toán vốn bằng tiền và sử dụng mẫu sổ theo Nghị định số 48/BTC-2006. Vì vậy, Xí nghiệp Tân Phong phải sửa chữa, mở sổ theo mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Kiến nghị 2 : Hoàn thiện về quản lý quỹ tiền mặt

Tân Phong nên chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện kiểm kê quỹ định kỳ vào cuối tháng, quý, năm hoặc có thể kiểm kê quỹ đột xuất theo yêu cầu hoặc khi luân chuyển quỹ. Trong quá trình kiểm kê quỹ cần lập bảng kiểm kê quỹ, trong đó thủ quỹ và thủ quỹ là thành viên. Số văn bản và thời gian kiểm kê quỹ phải được ghi rõ trong biên bản kiểm kê quỹ.

Trước khi hạch toán kho bạc nhà nước, thủ quỹ phải ghi chép đầy đủ các khoản thu nhập, các khoản chi và số dư trong kho bạc tính đến thời điểm hạch toán. Khi tính toán, phát hiện sai lệch kế toán, phải ghi rõ nguyên nhân thừa, thiếu để báo cáo Giám đốc công ty xem xét, giải quyết. Số dư tiền mặt giúp người quản lý doanh nghiệp nắm rõ số tiền thực tế của quỹ, số tiền chênh lệch so với sổ quỹ để có thể có biện pháp tăng cường quản lý quỹ và kết quả số dư quỹ làm cơ sở xác định khoản nợ trọng yếu và ghi nhận chênh lệch trong các sổ kế toán.

Ông/Bà: Vũ Văn Thiết, đại diện Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt với kết quả như sau.

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

KẾT LUẬN

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1 : KẾ TOÁN TIỀN MẶT ( VNĐ)
Sơ đồ 1.2 : KẾ TOÁN TIỀN MẶT – NGOẠI TỆ
Sơ đồ 1.3 : KẾ TOÁN TIỀN MẶT – VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
Sơ đồ 1.4 : KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG ( VNĐ)
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Công ty TNHH Tân Thuận tổ chức mô hình tập trung,phòng tài chính kế toán thực hiện toàn bộ công tác kế toán của công ty, các kế toán viên làm nhiệm vụ