• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI NÓI ĐẦU

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI NÓI ĐẦU"

Copied!
94
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Giảm chênh lệch tỷ giá vốn về tiền, vật tư, hàng hóa và các khoản phải thu có gốc ngoại tệ. Tăng chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ. Tăng chênh lệch tỷ giá vốn về tiền, vật tư, hàng hóa và các khoản phải thu có gốc ngoại tệ.

Giảm chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả phát sinh bằng ngoại tệ.

Sơ đồ 1.1. Kế toán tiền mặt (VNĐ)
Sơ đồ 1.1. Kế toán tiền mặt (VNĐ)

Kế toán tiền gửi Ngân hàng

Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng - Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng. Tiền gửi tại ngân hàng và tổ chức tài chính tăng trong kỳ - Chênh lệch tỷ giá tăng (đối với tiền gửi ngoại tệ). Tiền gửi tại ngân hàng và tổ chức tài chính giảm trong kỳ - Chênh lệch tỷ giá giảm (đối với tiền gửi ngoại tệ).

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hợp đồng trả nợ khác về tiền gửi ngân hàng, tiền gửi ngân hàng 3331.

Sơ đồ 1.3. Kế toán tiền gửi Ngân hàng (VNĐ)
Sơ đồ 1.3. Kế toán tiền gửi Ngân hàng (VNĐ)

Kế toán tiền đang chuyển

Thu nợ và thanh toán trực tiếp cho ngân hàng nhưng nhận được thông báo tín dụng và chưa nhận được thông báo tín dụng của ngân hàng về số tiền nợ đã trả. Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm.

Sơ đồ 1.5. Kế toán tiền đang chuyển
Sơ đồ 1.5. Kế toán tiền đang chuyển

Các hình thức ghi sổ kế toán Vốn bằng tiền

Chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán tương tự là căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ sách. Sau khi làm căn cứ để lập chứng từ kế toán, chứng từ gốc được dùng để vào sổ kế toán chi tiết và vào thùng carton. Đặc điểm cơ bản của hình thức chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp.

Chứng từ kế toán được kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc trên bản tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.

Sơ đồ 1.6. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 1.6. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

TÍNH

HIỆN TRẠNG KẾ TOÁN VỐN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẢI AN

Kế toán tiền mặt tại Công ty

Khi phát sinh giao dịch tiền mặt, kế toán lập hóa đơn, chứng từ thanh toán. Quy trình ghi sổ kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An. Cuối mỗi quý căn cứ vào sổ quỹ tiền mặt, hạch toán trên bảng cân đối kế toán.

Để hiểu rõ hơn về hoạt động kế toán tiền tại Công ty Đầu tư Xây dựng Hải An, chúng ta có thể xem xét các nghiệp vụ sau. Người mua, ông. Phạm Mạnh Quân, sẽ lập phiếu yêu cầu thanh toán dựa trên hoá đơn và đưa thư này cho kế toán công ty. Họ và tên người đề nghị thanh toán: Phạm Mạnh Quân Địa chỉ: Phòng Kế toán.

Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An. Khi nhận được thông báo của Ngân hàng, kế toán tiền gửi của Ngân hàng phải kiểm tra, đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo. Sau khi đối chiếu hợp lệ, kế toán căn cứ giấy báo Nợ và lệnh chuyển có của ngân hàng để ghi chi tiết tài khoản tiền gửi và lập Báo cáo thu chi tiền gửi ngân hàng.

Kế toán mở sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng để kiểm tra chi tiết tăng giảm và số dư tiền mặt của công ty. Kế toán ngân hàng có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ các tài liệu này. Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An lấy lệnh chuyển khoản ngân hàng và sao kê chi tiết tài khoản làm chứng từ gốc để ghi vào sổ sách.

Khi giao dịch thanh toán được thực hiện qua Ngân hàng, căn cứ hóa đơn VAT số 0052785, kế toán công ty gửi Lệnh thanh toán cho Ngân hàng Công Thương Hải Phòng.

Hình thức thanh toán: TM  MS:
Hình thức thanh toán: TM MS:

Nội dung giao dịch Mô tả Thanh toán cước vận chuyển đường biển Số tiền dịch. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An mua hàng của DNTN Mỹ Ngọc và thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An Địa chỉ: Số 1. 139 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng.

Từ hóa đơn mua hàng, kế toán lập lệnh thanh toán và gửi đến Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng.

Kế toán tiền đang chuyển tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An không phát sinh nghiệp vụ này. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HOÀN THÀNH TÀI KHOẢN VỐN TIỀN TRONG XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN.

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY

DỰNG HẢI AN

Đánh giá chung về công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ Phần Đầu tƣ Xây dựng Hải An

Ưu điểm của bộ máy kế toán nói chung và tổ chức kế toán vốn tiền nói riêng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An. Đây là mô hình hạch toán tập trung tại phòng kế toán trung tâm của công ty. Hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An sử dụng hình thức Nhật ký chung, hình thức này khá đơn giản về quy trình kế toán và phù hợp với phạm vi, điều kiện công tác kế toán tại công ty.

Sổ sách kế toán của công ty được lập và ghi chép rõ ràng, chính xác. Việc tổ chức bộ máy kế toán hợp lý và lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp đã góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác kế toán cũng như công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty. Công ty đầu tư và trang bị cho bộ phận kế toán những trang thiết bị hiện đại.

Tiền của công ty được quản lý bằng quỹ có thủ quỹ chịu trách nhiệm thu chi. Vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán trong công ty phù hợp với những doanh nghiệp có quy mô hoạt động vừa phải. Những bất cập trong bộ máy kế toán nói chung và tổ chức kế toán vốn tiền nói riêng ở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An.

Vì vậy, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc mua tiền mặt và chi phí của công ty. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán Cash Capital tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An.

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Hải An

Về việc trả lương: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An thường trả lương cho người lao động vào cuối tháng nên cần một số tiền tương đối lớn để chi trả. Điều này có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp vì cuối tháng cũng là thời điểm doanh nghiệp thường thanh toán tiền hàng nên doanh nghiệp cần một lượng tiền mặt lớn. Nếu không trả lương đúng hạn sẽ bị ảnh hưởng. uy tín của công ty trên thị trường. Cuối tháng hoặc định kỳ, công ty chưa thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt và chưa lập bảng kiểm kê quỹ.

Thanh toán qua hệ thống ngân hàng nên được sử dụng triệt để, đối với số tiền lớn nên thanh toán qua ngân hàng để đảm bảo an toàn cho quỹ của công ty cũng như khả năng sinh lời của công ty. Việc trả lương không đúng thời hạn, chậm trễ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của công ty trên thị trường mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên của toàn công ty. Nhưng nếu bạn muốn thanh toán đúng hạn nhưng lượng tiền mặt trong quỹ kinh doanh không đủ thì phải làm sao?

Theo quy định, mỗi doanh nghiệp phải giữ một lượng tiền mặt nhất định trong quỹ, số tiền còn lại phải gửi vào Ngân hàng. Hiện tại Công ty cấp vốn mỗi năm một lần. Tuy nhiên, để nắm bắt và quản lý vốn tiền mặt hợp lý, kế toán nên tiến hành kiểm kê quỹ định kỳ vào cuối quý, hoặc đột xuất khi cần thiết, hoặc khi bàn giao quỹ để xác định chênh lệch (nếu có) giữa số tiền thực tế trong Việt Nam. quỹ và sổ quỹ. Công ty không sử dụng các nhật ký đặc biệt như nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền,.. không nên mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi vào nhật ký chung.

Điều này dẫn đến tình trạng số liệu trên Nhật ký chung dày đặc, khó theo dõi và đặc biệt khó kiểm soát tình hình tiêu thụ của công ty. Vì vậy, theo tôi, công ty nên mở nhật ký chi tiết hơn, cụ thể là nhật ký thu tiền và nhật ký chi tiêu (mở riêng cho thu chi tiền mặt và thu chi tiền gửi cho từng loại tiền tệ hoặc cho từng ngân hàng). khách hàng) nhằm quản lý tiền chặt chẽ và chính xác hơn, thuận tiện cho việc kiểm tra số tiền thu, chi trong kỳ hoặc muốn kiểm tra, theo dõi bất cứ lúc nào.

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ  (Dùng cho VNĐ)
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ)

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - PGS.TS Nguyễn Văn Công

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1. Kế toán tiền mặt (VNĐ)
Sơ đồ 1.2. Kế toán tiền mặt (Ngoại tệ)
Sơ đồ 1.3. Kế toán tiền gửi Ngân hàng (VNĐ)
Sơ đồ 1.4. Kế toán tiền gửi Ngân hàng (Ngoại tệ)
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh tế, phân tích tài chính, tiền tệ, thuế,… phục vụ hoạch