• Không có kết quả nào được tìm thấy

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH"

Copied!
140
0
0

Văn bản

SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING XÃ HỘI

Cơ sở lý thuyết về Marketing xã hội

 • Khái niệm và các hoạt động của Marketing xã hội
 • Các giai đoạn trong quá trình Marketing xã hội

Quá trình tiếp thị xã hội được hình thành gồm 5 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Lập kế hoạch. Giai đoạn 2: Thiết lập tài liệu, gửi tin nhắn và phát triển các sản phẩm tiếp thị xã hội.

Vai trò, ý nghĩa của Marketing xã hội trong hoạt động truyền thông và ngăn

Đánh giá hoạt động vừa là một phần chung vừa là một phần độc lập của chiến lược hoạt động. Việc đánh giá không diễn ra khi kết thúc hoạt động mà xuyên suốt quá trình thực hiện và phản hồi được sử dụng ở từng giai đoạn để đưa ra những điều chỉnh cần thiết nhằm cải thiện hoạt động.

Ý nghĩa của Marketing xã hội trong hoat động ngăn chặn và đẩy lùi nhiễm vi rút

 • Không vì lợi nhuận
 • Tính tự nguyện
 • Công tác xã hội
 • Quản trị kinh hoạt
 • Thƣơng hiệu

Tiếp thị xã hội về các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cũng là một công tác xã hội. Hầu hết các hoạt động tiếp thị xã hội đều dành cho các sản phẩm chuyên biệt có thương hiệu cụ thể.

Ý nghĩa hoạt động về chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc ARV tại Hải

 • Nguyên nhân phải chuyển giao công nghệ, hình thức chuyển giao công nghệ
 • Hình thức chuyển giao công nghệ
 • Ý nghĩa đối với chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc ARV tại Hải Phòng, Việt

Tầm quan trọng của hoạt động chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc ARV tại Hải Phòng, Việt Nam. Ý nghĩa của việc chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc ARV tại Hải Phòng, Việt Nam.

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ lựa chọn công nghệ
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ lựa chọn công nghệ

Vai trò Marketing xã hội ngăn chặn lây nhiễm và điều trị vi rút HIV/AIDS

 • Giá cả
 • Phân phối
 • Cổ động
 • Cộng đồng
 • Đối tác
 • Chính sách
 • Tài chính
 • Sản phẩm

Đối tác cùng chí hướng là những đối tác có cùng mục tiêu hoạt động như tiếp thị xã hội các sản phẩm nhằm ngăn ngừa lây nhiễm HIV. Đặc điểm của các đối tác trong hoạt động tiếp thị xã hội các sản phẩm dự phòng lây nhiễm HIV là tính đa dạng của các đối tác.

Vai trò của hoạt động xã hội trong hoạt động ngăn chặn bệnh AIDS

Sản phẩm của hoạt động tiếp thị xã hội bao gồm các dịch vụ tư vấn, thông tin, giáo dục truyền thông và các sản phẩm đặc trị: bao cao su, bơm kim tiêm và thuốc kháng vi-rút HIV đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các hoạt động tiếp thị xã hội cố gắng kết nối giữa hai hệ thống phân phối nêu trên.

Kết luận chƣơng 1 và nhiệm vụ chƣơng 2

Đánh giá thực trạng và thách thức của hoạt động tiếp thị xã hội trong phòng ngừa và điều trị HIV/AIDS theo 8P. Kinh phí cho hoạt động tiếp thị xã hội trong phòng ngừa và điều trị HIV/AIDS tăng dần qua các năm.

TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING XÃ HỘI VỀ CÁC BỆNH

Giới thiệu về các Trung tâm Y tế dự phòng trong hoạt động ngăn chặn

 • Giới thiệu về các Trung tâm Y tế dự phòng
 • Cơ cấu tổ chức

Hải Phòng là Sở Y tế công cộng trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn thành phố; Tổ chức và thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế dự phòng theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật y tế dự phòng trên cơ sở các định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế. Hướng dẫn, hướng dẫn, giám sát chuyên môn về kỹ thuật y tế dự phòng cho các trung tâm y tế huyện, cơ sở y tế và địa phương. trạm y tế huyện, thành phố trên địa bàn.

Tổ chức và triển khai các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sàng lọc phát hiện sớm bệnh, quản lý và điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm. Tổ chức và tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động y tế dự phòng trên địa bàn thành phố.

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng [Nguồn: Trung tâm y tế dự phòng thành phố]
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng [Nguồn: Trung tâm y tế dự phòng thành phố]

Đánh giá thực trạng hoạt động của các cơ quan phòng chống AIDS trên báo cáo

 • Đánh giá thực trạng của các Trung tâm Y tế trong hoạt động ngăn chặn
 • Đánh giá thực tế Marketing xã hội đối với công tác phòng chống HIV/AIDS

Mặc dù số người mới nhiễm HIV và chuyển sang giai đoạn AIDS liên tục giảm nhưng công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Hải Phòng vẫn còn gặp nhiều thách thức. Số người nhiễm HIV/AIDS vẫn tập trung ở các khu vực đông dân cư, phức tạp nên khó tiếp cận được đối tượng mục tiêu. Với mục tiêu ngăn chặn các ca nhiễm HIV mới, Hải Phòng sẽ triển khai nhiều hoạt động trong thời gian tới nhằm duy trì hiệu quả dự án phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn.

Nhờ đó, họ dễ dàng tiếp cận, đồng cảm hơn với những người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, từ đó thúc đẩy các hình thức vận động, tuyên truyền phù hợp, hạn hẹp về phòng, chống HIV/AIDS với các đối tượng cụ thể. Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác phòng, chống HIV/AIDS của thành phố tiếp tục được đẩy mạnh.

Đánh giá đơn vị kiểm soát, phân phối công nghệ sản xuất thuốc ARV

Theo thống kê ở Hải Phòng, số người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV chưa tới 50%, nghĩa là trong thời gian tới có khoảng 5000 người sẽ chuyển sang giai đoạn AIDS và đây cũng là gánh nặng tâm lý. nhiễm virus HIV, gia đình và xã hội. Đánh giá đơn vị kiểm soát và phân phối công nghệ sản xuất thuốc ARV Sản phẩm sử dụng trong hoạt động tiếp thị xã hội tại Hải Phòng tới công chúng. Đối với tiếp thị xã hội, thương hiệu hỗ trợ rất nhiều cho người bán sản phẩm, giúp sản phẩm được bán dễ dàng hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại nhưng không có thương hiệu.

Tóm lại, vấn đề xây dựng thương hiệu và phân phối sản phẩm phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS có vai trò quan trọng trong tiếp thị xã hội. Tuy nhiên, thuốc kháng vi rút điều trị HIV/AIDS hiện nay chưa được phân phối và bán rộng rãi trên thị trường theo đơn và phác đồ điều trị. Đây là một vấn đề tiếp thị xã hội cần được giải quyết khẩn cấp trong năm 2017 và hơn thế nữa.

Đánh giá cơ sở để đƣợc hỗ trợ (tổ chức, cá nhân và NGOs) về hoạt động của

 • Mục tiêu các nguồn tài trợ
 • Đánh giá hiện trạng, khó khăn trong hoạt động Marketing xã hội trong công

Đánh giá những khó khăn trong hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hoạt động tiếp thị xã hội vì vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm về nhiễm và điều trị virus HIV/AIDS. Môi trường cộng đồng trong hoạt động tiếp thị xã hội nhằm phòng ngừa lây nhiễm và điều trị virus HIV/AIDS bao gồm hai môi trường: cộng đồng bên ngoài và cộng đồng bên trong.

Thành phần tài chính trong hoạt động tiếp thị xã hội được hiểu là chi phí tài chính (Purse-strings). Đánh giá những khó khăn trong hoạt động truyền thông, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Hình 2.2: Sơ đồ các kênh phân phối Marketing xã hội hiện trạng đối với sản phẩm phòng tránh và điều trị HIV/AIDS
Hình 2.2: Sơ đồ các kênh phân phối Marketing xã hội hiện trạng đối với sản phẩm phòng tránh và điều trị HIV/AIDS

Đánh giá khó khăn về hoạt động truyền thông, phòng tránh lây nhiễm vi rút

Đối với marketing xã hội, cần bán được sản phẩm trong hoạt động marketing xã hội, giúp tạo thu nhập cho hoạt động, hỗ trợ quay vòng vốn và tái hoạt động. Ngoài ra, giá bán sản phẩm thuốc ARV trong hoạt động tiếp thị xã hội phải được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ trong nước để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất trong nước có thể cạnh tranh với thuốc nhập khẩu và tiếp cận được đại đa số người dân có thu nhập thấp và thấp. người có thu nhập trung bình trong xã hội. Hoạt động tiếp thị xã hội trong phong trào chưa đồng đều giữa các huyện, thành thị, nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Sự lãnh đạo, quản lý của cơ quan nhà nước đối với hoạt động tiếp thị xã hội trong công tác phòng ngừa chưa được coi trọng; Những phản ánh chủ quan và hài lòng về kết quả công việc này ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đây là những hạn chế và cũng là nguyên nhân cản trở việc triển khai hoạt động tiếp thị xã hội trong các chương trình hiện tại và tương lai ở Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng, cần sớm được giải quyết.

Kết luận chƣơng 2 và nhiệm vụ chƣơng 3

Hoạt động tiếp thị xã hội sản xuất thuốc ARV tại Hải Phòng là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, các ban, ngành. Huy động các nguồn lực tài chính xã hội (tổ chức, cá nhân, NGO) cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Cũng như các hoạt động xã hội khác, hoạt động tiếp thị xã hội sản phẩm thuốc ARV phải dựa vào nguồn kinh phí.

Nguồn tài chính khác có thể huy động cho hoạt động tiếp thị xã hội các sản phẩm thuốc ARV tại Hải Phòng là từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Nguồn tài chính thứ ba có thể được huy động cho hoạt động tiếp thị xã hội các sản phẩm phòng ngừa và điều trị virus HIV/AIDS từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Huy động các nguồn lực kinh tế xã hội (tổ chức, cá nhân, tổ chức phi chính phủ) vào hoạt động phòng chống HIV/AIDS nếu được thực hiện.

Một là dành cho cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội. Phòng ngừa và điều trị HIV/AIDS và tiếp thị xã hội các sản phẩm ARV đều có mục tiêu chung là giảm sự lây lan của căn bệnh này. Xã hội hóa tài chính, sản xuất thuốc ARV sử dụng nguồn lực xã hội để đầu tư cho công tác phòng chống HIV/AIDS cũng như các hoạt động tiếp thị xã hội nhằm giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước.

Hình 3.1. Đánh giá cạnh tranh các tỉnh, thành phố
Hình 3.1. Đánh giá cạnh tranh các tỉnh, thành phố

PHÁP VỀ MARKETING XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG

Tăng cƣờng sự lãnh đạo của các cấp ch nh quyền đoàn thể đối với công tác

Tăng cƣờng phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng tham gia vào công

Định hƣớng về chế độ, ch nh sách

Định hƣớng về dự phòng lây nhiễm HIV

Định hƣớng về điều trị, chăm sóc ngƣời bị bệnh HIV/AIDS

Định hƣớng về nguồn tài ch nh

Định hƣớng về nguồn nhân lực

Định hƣớng về cung ứng thuốc, thiết bị

Định hƣớng về hợp tác quốc tế

Các giải pháp của luận văn

 • Giải pháp 1: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ để tự điều trị HIV/AIDS tại Hải
 • Giải Pháp 2. Huy động nguồn tài chính xã hội (tổ chức, cá nhân và các nguồn
 • Giải pháp 3: Truyền thông xã hội và hiểu biết về bệnh AIDS

Ngoài ra, hoạt động tiếp thị xã hội sản phẩm thuốc kháng virus tại Hải Phòng phải có tư cách pháp nhân chính thức khi giao dịch với ngân hàng. Tổ chức và duy trì có hiệu quả mô hình xã hội hóa cai nghiện và hỗ trợ triển khai các hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Lồng ghép các mục tiêu phòng chống HIV/AIDS vào các chương trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ động bổ sung nguồn lực tại chỗ và huy động xã hội hóa cho công tác phòng chống HIV/AIDS. Website, nhóm đối tượng, fan page... cần được thiết kế phản ánh hình ảnh hoạt động tiếp thị xã hội về thuốc ARV và sản phẩm phòng bệnh. Hoạt động truyền thông, quảng cáo là một phần quan trọng trong hoạt động tiếp thị xã hội thuốc ARV và các sản phẩm phòng bệnh khác tại Hải Phòng.

Các giải pháp về hiểu biết về AIDS và truyền thông xã hội nếu có.

Kết luận chƣơng 3

Thực hành sản xuất thuốc tốt” theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Tất cả các cơ sở sản xuất thuốc đều hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 4. Phiếu đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (Mẫu số 02/GMP).

Báo cáo những thay đổi về cơ sở trong 02 năm thực hiện “Thực hành tốt sản xuất thuốc”. MẪU SỐ 01/GMP: Mẫu đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt sản xuất thuốc”. MẪU 02/GMP: Đơn đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt sản xuất thuốc”.

Những thay đổi về cơ sở vật chất trong 02 năm thực hiện “Thực hành tốt sản xuất thuốc”.

Hình ảnh

1.1 Bảng tính dự báo 16
1.2 Sơ đồ lựa chọn công nghệ 20
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ lựa chọn công nghệ
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng [Nguồn: Trung tâm y tế dự phòng thành phố]
+5

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- MỌI NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG VIỆC LÂY TRUYỀN HIV/AIDS ĐỂ BẢO VỆ CHO MÌNH CHO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI ; THAM GIA CÁC HOẠT

Giáo viên kết luận: Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mọi người, mọi gia đình. Nhà nước ta có những quy định pháp lệnh về phòng

a) Phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS trong việc hướng dẫn sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở sản

Để nâng cao khả năng phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng dân cư ở nông thôn trong thời gian sắp tới, chúng tôi thiết nghĩ cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt

• Mục tiêu điều trị là giảm triệu chứng, do nhiễm nấm không liên quan kết cục thai kỳ bất lợi ( Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ- CDC; Cơ quan Quản

Công tác quản lý chất lượng dự án tại BQL công trình xây dựng phát triển đô thị trong dự án cải tạo, chỉnh trang Dải Trung tâm thành phố đã có những chuyển biến tích cực, số lượng các

91 theo yêu cầu của công việc 4 Việc tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo là cơ hội để nâng cao tay nghề giúp thăng tiến trong tƣơng lai 5 Bộ phận đào tạo khuyến khích và ghi nhận

Theo tôi, mục đích quan trọng nhất của phân tích tài chính là giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp đánh giá được chính xác tình

Về phƣơng pháp đào tạo: Tập trung đào tạo rèn luyện kỹ năng tƣ duy xử lý tình huống cụ thể trong hoạt động của mình, Kỹ năng tƣ duy và làm việc độc lập, làm việc nhóm, vận dụng kiến