• Không có kết quả nào được tìm thấy

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA QUỐC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA QUỐC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH "

Copied!
94
0
0

Văn bản

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH GIAO HÀNG QUỐC TẾ TẠI CO., LTD. Tôi tên là Vũ Thị Hải, tác giả luận văn thạc sĩ: “Nâng cao hiệu quả quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế tại Công ty TNHH Jet Delivery Logistics Việt Nam.”

Bảng Nội dung Trang
Bảng Nội dung Trang

Tính cấp thiết của đề tài

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tác giả Nguyễn Hữu Tú (2013) đã tiếp cận và sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp kết hợp với phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, phương pháp xử lý dữ liệu bao gồm thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp để đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ vận tải biển tại Công ty Cổ phần Logistics Mê Linh và đồng thời đề xuất một loạt giải pháp: (1) Giải pháp về tổ chức quản lý; (2) Giải pháp tiếp thị; (3) Giải pháp về loại hình dịch vụ; (4) giải pháp về con người; (5) Giải pháp về năng lực cơ sở vật chất, kỹ thuật để phát triển dịch vụ giao nhận quốc tế tại Công ty Cổ phần Logistics Mê Linh. Nghiên cứu mới tập trung vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phân tích tài chính và cải thiện tình hình tài chính hay các giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho các công ty, nhưng chưa có nghiên cứu nào về quy trình này trong giao nhận vận tải quốc tế tại công ty này.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Số liệu sơ cấp được thu thập từ quan sát thực tế thông qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế tại bộ phận kinh doanh và bộ phận xuất nhập khẩu của công ty. Phương pháp thống kê: Phương pháp thống kê được sử dụng để đánh giá hiện trạng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế của Công ty TNHH JDL VN. thông qua các tài liệu nội bộ do công ty cung cấp từ năm 2015 đến nay.

Kết cấu của luận văn

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thủ tục hồ sơ trong quá trình hoạt động tại Công ty TNHH JDL VN. Phương pháp tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng để tổng hợp các phân tích, so sánh nhằm đưa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế tại Công ty TNHH JDL VN, nhằm đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế của công ty.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN VẬN TẢI

Một số khái niệm, phân loại và tầm quan trọng của hoạt động giao nhận hàng

 • Khái niệm giao nhận vận tải và người giao nhận
 • Vị trí của người giao nhận trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa
 • Tầm quan trọng của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Phân loại dịch vụ giao nhận

Giao hàng bằng đường ống: Phương pháp sử dụng phương tiện vận chuyển là đường ống. Mô hình và quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại các công ty logistics.

Hình 1.1: Mối quan hệ giữa ngƯời giao nhận và các bên tham gia vào quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƯờng biển
Hình 1.1: Mối quan hệ giữa ngƯời giao nhận và các bên tham gia vào quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƯờng biển

Mô hình và quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại các công ty

 • Đặc điểm giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.14
  • Công ty Logistics nhận hàng từ chủ hàng
  • Công ty Logistics giao hàng cho tàu
 • Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển
  • Công ty Logistics nhận hàng từ chủ tàu
  • Công ty Logistics giao hàng cho người nhận hàng
 • Phối hợp các nguồn lực trong quá trình cung ứng

Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 1.3.1.

Hình 1.2: Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu đƯờng biển
Hình 1.2: Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu đƯờng biển

Các nhân tố ảnh hưởng tới quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Nhân tố khách hàng
 • Các nhân tố nội tại doanh nghiệp
 • Các nhân tố về điều kiện hạ tầng dịch vụ

Quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận là một chuỗi công việc liên tục với số lượng công việc lớn, tính chất công việc phức tạp và thời gian thực hiện lâu nên cần có sự phối hợp về nguồn lực. trong quá trình cung ứng nhằm duy trì và phát triển tốt nhất dịch vụ logistics mà công ty cung cấp. Trình độ nhân sự có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, giao nhận. Cơ chế quản lý rườm rà hiện nay gây nhiều khó khăn cho hoạt động giao hàng.

Ngoài việc sử dụng vốn để cải tiến trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho đơn vị kinh doanh, dịch vụ vận tải biển quốc tế cũng cần được sử dụng trong quá trình thực hiện các dịch vụ như tiền tạm ứng tàu thuê, tiền làm thủ tục hải quan và thanh toán tiền nhập khẩu. thuế xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ giao hàng. Vì vậy, nếu cơ sở hạ tầng được đảm bảo và cải tiến thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của dịch vụ giao hàng.

Giới thiệu công ty TNHH JDL VN

 • Khái quát chung về công ty
 • Bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của công ty
  • Bộ máy tổ chức
  • Chức năng và nhiệm vụ
 • Lĩnh vực hoạt động và mạng lưới kinh doanh của công ty
  • Lĩnh vực kinh doanh
  • Mạng lưới kinh doanh của công ty TNHH JDL Việt Nam

Lập kế hoạch và nghiên cứu tất cả các lĩnh vực của công ty, đồng thời giám sát và quản lý tất cả 10 chi nhánh của công ty. Quảng bá và giới thiệu các dịch vụ giao hàng của công ty như Door to Door, cosolidator. Theo dõi các khoản công nợ phát sinh, tổng hợp và xác nhận các báo cáo kết quả kinh doanh do kế toán chi nhánh gửi về công ty.

Nhận ủy thác xuất nhập khẩu hoặc trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép xuất nhập khẩu của công ty. Các khách hàng lớn của công ty bao gồm Samsung, Hyundai, LG Electronics và nhiều khách hàng lớn khác. Hiện trạng hoạt động kinh doanh giao nhận vận tải của Công ty TNHH JDL VN 2.2.1.

Hình 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH JDL VN TỔNG GIÁM ĐỐC
Hình 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH JDL VN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa của công ty TNHH

 • Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung
 • Kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế

Là nhà giao nhận vận tải, Công ty TNHH JDL VN cung cấp theo chỉ định của đối tác nước ngoài hoặc nhận hàng nhập khẩu từ đối tác và giao cho khách hàng. Doanh thu tăng đều qua các năm chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển. Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu mà công ty hiện nay giao nhận vận chuyển chủ yếu tập trung vào lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển chiếm tỷ trọng 58%.

Nhưng bên cạnh đó, công ty vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh giao nhận. Như vậy, trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu mà công ty thực hiện hoạt động giao nhận chủ yếu là hàng xây dựng và nguyên liệu thô. Đơn vị: % Hình 2.3: Thị trường giao hàng của Công ty TNHH JDL VN.

Bảng 2.3: Doanh thu của công ty TNHH JDL VN từ năm 2015-2017
Bảng 2.3: Doanh thu của công ty TNHH JDL VN từ năm 2015-2017

Phân tích quy trình giao nhận vận tải hàng hóa đường biển

 • Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu qua đường biển tại công ty
 • Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu qua đường biển tại công ty
 • Kết luận chung về quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu qua đường
  • Thành công
  • Hạn chế
  • Nguyên nhân

Đồng thời, nhân viên hãng tàu liên hệ với các hãng tàu để đặt chỗ cho hàng hóa. Nhân viên giao nhận đến hải quan để hoàn tất thủ tục hồ sơ cho hàng hóa xuất khẩu. Quy trình gửi hàng nhập khẩu bằng đường biển đến Công ty TNHH JDL VN Công ty TNHH JDL VN

Nhân viên giao nhận vận tải sẽ lập giấy cho mượn container rỗng (vì thông thường hãng tàu nào cũng có nơi dỡ container rỗng). Quyết định chung về quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của hãng tàu. Khả năng của công ty giao nhận còn hạn chế.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA

Phương hướng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế của Công ty

 • Xu hướng phát triển của thị trường giao nhận vận tải
 • Phương hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA), tốc độ tăng trưởng của ngành logistics Việt Nam đạt khối lượng khoảng 40-42 tỷ USD/năm trong những năm gần đây. Ngoài ra, theo số liệu chưa chính thức, đến giữa năm 2011, Việt Nam có khoảng 1.000 công ty thuộc mọi thành phần kinh tế cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam. Vì vậy, tác giả dự đoán hoạt động logistics giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại các công ty giao nhận tại Việt Nam sẽ có khả năng phát triển cả về số lượng và chất lượng trong tương lai.

Đặc biệt với sự tham gia của các công ty nước ngoài có bề dày kinh nghiệm, hoạt động chuyên sâu và sử dụng công nghệ hiện đại trên thị trường giao nhận vận tải nội địa, các công ty giao nhận vận tải tại Việt Nam có thể phần nào học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm, làm quen với công nghệ hiện đại và phương pháp quản lý tiên tiến, nhờ đó để bạn có thể phát triển và ổn định hơn trong môi trường cạnh tranh. Về chất lượng: Dự kiến ​​chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của các công ty giao nhận vận tải tại Việt Nam sẽ được cải thiện và cải thiện đáng kể trong những năm tới, đặc biệt là tiềm năng lớn trong hoạt động vận tải đường biển (xem Bảng 3.2). Để tạo dựng được uy tín và thương hiệu trên thị trường, các công ty giao nhận vận tải Việt Nam phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bảng 3.1: Xếp hạng LPI của Việt Nam
Bảng 3.1: Xếp hạng LPI của Việt Nam

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hoá quốc tế của

 • Giải pháp về tổ chức quản lý
 • Giải pháp về Marketing
 • Giải pháp về nguồn nhân lực
 • Giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật

Hoạt động dịch vụ của công ty phải đặt tính hiệu quả, an toàn và tiện lợi cho khách hàng lên hàng đầu. Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận vận tải quốc tế của công ty. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại công ty.

Chỉ khi đó khách hàng mới cảm thấy an toàn và hài lòng khi sử dụng dịch vụ của công ty. Qua đây sẽ có nhiều khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ của công ty thông qua hình thức này. Công ty phải sử dụng hệ thống quản lý vận tải và kho bãi.

Một số kiến nghị đối với nhà nước và các ban ngành liên quan

Với kinh nghiệm hoạt động còn hạn chế, trong nhiều năm qua công ty luôn khẳng định được uy tín và chất lượng dịch vụ thuộc top đầu trong ngành giao nhận vận tải quốc tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là ngành dịch vụ ngày càng có tính cạnh tranh cao nên Công ty TNHH JDL VN cần nâng cao hiệu quả của quy trình giao nhận vận tải quốc tế để có thể tồn tại trên thị trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận vận tải đường biển xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần đại lý vận tải SaFi, Luận văn thạc sĩ, Đại học Bách khoa TP.HCM.

Hoàn thành Quy trình Vận chuyển Hàng hóa Nhập khẩu bằng Đường biển tại Công ty TNHH PCSC, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Bách khoa TP.HCM. Giải pháp hoàn thiện quy trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển tại Công ty TNHH International Freight Bridge Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Bách Khoa TP.HCM. Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế của Công ty Cổ phần Logistics Mê Linh, Đề tài Thạc sĩ, Đại học Thương mại Hà Nội.

Hình ảnh

Bảng Nội dung Trang
Hình 1.1: Mối quan hệ giữa ngƯời giao nhận và các bên tham gia vào quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƯờng biển
Hình 1.2: Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu đƯờng biển
Hình 1.3: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đƯờng biển
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

d) Các vật phẩm khác ngoài hàng hóa quy định tại các điểm a, b, và c khoản này (không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập

- Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển theo phân loại hàng hóa cũng như theo cảng đều tăng, tuy nhiên tốc độ tăng có sự khác nhau giữa các thành phần của

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam theo hợp đồng gia công đã ký được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế

Để thực hiện các quy trình liên quan đến giao nhận và sản xuất sản phẩm hàng hóa đòi hỏi phải tổ chức hợp đồng ký kết lao động trực tiếp ở các kho hàng và tổ

Để tạo tính ổn định trong hoạt động kinh doanh của mình, tránh các biến động về thị trường thì song song với việc giữ vững thị trường hiện có, HNC phải tìm những biện

Cần có cách chính sách quan tâm hơn nữa đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may trong địa bàn Tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh

Mặc dù, cả thế giới đang còn trong tình trạng khủng hoảng kinh tế và ngành xuất nhập khẩu cũng như giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đang gặp khó

Trên cơ sở các vấn đề lý luận và thực tiễn về giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp trong kinh doanh thương mại, phân tích đánh giá tình hình thực hiện các nghiệp vụ

 Tự động sao lưu dữ liệu trong khoảng thời gian bất kỳ do người quản lý kế toán thiết lập  Đa dạng hóa phương thức đánh số chứng từ, kiểm soát chứng từ…  Kiểm soát lịch sử chứng