• Không có kết quả nào được tìm thấy

Nghiên cứu chính sách lương bổng đãi ngộ và giải pháp hoàn thiện tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men nhôm Hải Phòng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Nghiên cứu chính sách lương bổng đãi ngộ và giải pháp hoàn thiện tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men nhôm Hải Phòng"

Copied!
79
0
0

Văn bản

Nội dung học tập: “Nghiên cứu chính sách tiền lương, khuyến khích và giải pháp hoàn thiện tại Công ty cổ phần Nhôm tráng men Hải Phòng”. Nghiên cứu chính sách tiền lương, khuyến khích và giải pháp hoàn thiện tại Công ty cổ phần nhôm tráng men Hải Phòng”.

Mục đích nghiên cứu

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Sắt – Nhôm Tráng men Hải Phòng, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền lương và phúc lợi. Tuy nhiên, công việc này ở công ty vẫn còn một số hạn chế.

Phương pháp nghiên cứu

Kết cấu của bài nghiên cứu

Lãnh đạo, nhân viên và công nhân các phòng ban trong công ty. Công ty vừa gây thiệt hại thêm một khoản chi phí tiền lương cho người lao động.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ

Khái niệm về tiền lương

Trên thực tế, chúng ta thấy rằng mọi mức lương trả cho người lao động đều mang tính danh nghĩa. Tiền lương thực tế được xác định bởi khối lượng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mà người lao động nhận được thông qua tiền lương danh nghĩa.

Phân loại tiền lương

Khi chỉ số giá thay đổi do lạm phát, giá cả hàng hóa tăng cao, đồng tiền mất giá, tiền lương thực tế thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho người lao động. Tiền lương kinh tế là số tiền được trả ngoài mức lương tối thiểu để đáp ứng cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Chức năng và ý nghĩa của tiền lương

Để một doanh nghiệp có thể duy trì và phát triển thì chính sách quản lý tiền lương rất quan trọng. Tiền lương trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương

Và việc lương cao hay thấp cũng ảnh hưởng tới địa vị, trình độ chuyên môn. Ngoài ra, tiền lương một phần đóng góp vào thu nhập quốc dân nên nó ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố xã hội.

Các yêu cầu trong tổ chức tiền lương

Mức lương không chỉ phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của nhân viên mà còn phụ thuộc vào các yếu tố nội bộ của nhân viên như: thâm niên, kinh nghiệm, lòng trung thành, tiềm năng và có thể bị ảnh hưởng bởi nhân viên mà còn bởi chính trị. Tiền lương là đòn bẩy kinh tế quan trọng từ công ty đến người lao động và tạo cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các nguyên tắc cơ bản tổ chức thực hiện trả lương trong doanh nghiệp

Yêu cầu này được đặt ra nhằm tối đa hóa hiệu quả của công cụ tiền lương, vốn là đòn bẩy vật chất của công ty. Nó phải luôn là động lực để người lao động nâng cao năng suất lao động và đạt được thu nhập cao hơn. Mặt khác, đây cũng là yêu cầu cho việc phát triển và nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động. Vì vậy, mức giảm chi phí do tăng năng suất lao động phải lớn hơn mức tăng chi phí do tiền lương bình quân tăng để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng quy chế trả lương và các hình thức trả lương

 • Xây dựng quy chế trả lương
 • Các hình thức trả lương

TLsp: Lương sản phẩm Qtt: Định giá số lượng thực tế của sản phẩm: Lương sản phẩm Đơn giá. Ưu điểm: - Hiểu rõ nguyên tắc trả lương theo công việc, vì tiền lương mà người lao động nhận được phụ thuộc vào số lượng và chất lượng thành phẩm.

Các khoản trích theo lương và chế độ thưởng

 • Các khoản trích theo lương
 • Chế độ thưởng

Tiền thưởng là một trong những động lực vật chất cho nhân viên trong quá trình làm việc. Mức thưởng: Mức thưởng là số tiền thưởng được trao cho nhân viên khi đạt chỉ tiêu và điều kiện thưởng.

Những lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp

 • Khái niệm về quản trị nhân sự và đãi ngộ nhân sự
  • Khái niệm quản trị nhân sự
  • Khái niệm đãi ngộ nhân sự
 • Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự trong tổ chức
  • Vai trò
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ trong tổ chức
 • Các hình thức đãi ngộ trong doanh nghiệp
  • Đãi ngộ tài chính
  • Đãi ngộ phi tài chính
 • Xây dựng chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp
  • Các nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác xây dựng chính sách đãi
  • Các yêu cầu đối với chính sách đãi ngộ nhân sự

Các yếu tố ảnh hưởng đến bồi thường nguồn nhân lực. Môi trường công ty. Doanh nghiệp phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. Khuyến khích tài chính thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn.

Bằng cách nhận được thù lao bằng tiền, người lao động sẽ có cơ hội thỏa mãn những nhu cầu tinh thần cao hơn của mình. Ưu đãi tài chính góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các biện pháp khuyến khích tài chính giúp tái tạo lực lượng lao động, khiến người lao động gắn bó hơn với công ty, đồng thời giữ chân và thu hút nhân tài cho công ty.

Hơn nữa, đãi ngộ tài chính còn mang ý nghĩa tinh thần: nó khiến nhân viên tự hào và được tôn trọng.

Sơ đồ 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân sự Môi trường của công ty
Sơ đồ 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân sự Môi trường của công ty

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ TẠI

Khái quát chung về công ty cổ phần sắt tráng men – nhôm Hải Phòng

 • Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
  • Giai đoạn vừa sản xuất vừa xây dựng (1960 - 1966)
  • Giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu (1967 - 1975)
  • Giai đoạn mở rộng sản xuất (1976 -1978)
  • Giai đoạn từ 1978 – 1986
  • Giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý: từ cơ chế quan liêu bao cấp sang
  • Giai đoạn từ 2005 – nay
 • Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp
  • Thuận lợi
  • Khó khăn
 • Đặc điểm về lao động của công ty

Nhiệm vụ chính của công ty là sản xuất các sản phẩm tráng men và nhôm phục vụ nền kinh tế quốc dân và quốc phòng. Ông. Hà Hồng Lâm Công ty bao gồm 8 phòng chức năng chính và 8 phân xưởng sản xuất. Bộ phận hành chính an ninh + Bộ phận kế hoạch bán hàng Các xưởng sản xuất trực tiếp của công ty bao gồm, cùng những bộ phận khác

Kiểm tra chất lượng sản phẩm công ty sản xuất và đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến động. Do công ty là doanh nghiệp sản xuất nên tỷ lệ lao động trực tiếp sẽ chiếm phần lớn trong tổng số lao động của công ty.

Họ có thể hướng dẫn, tư vấn và đào tạo nhân viên mới của công ty.

Hình 1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty CP sắt tráng men nhôm HP Cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty là Đại hội đồng cổ đông
Hình 1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty CP sắt tráng men nhôm HP Cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty là Đại hội đồng cổ đông

Phân tích thực trạng công tác lương bổng và đãi ngộ tại công ty Cổ phần sắt

 • Công tác chi trả lương của doanh nghiệp
  • Nguyên tắc chi trả lương thưởng
  • Các hình thức trả lương tại công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải
  • Tiền lương, phụ cấp chi trả cho ngày nghỉ và các hoạt động khác
  • Chế độ thưởng cho người lao động
 • Công tác đãi ngộ của công ty
  • Thực trạng đãi ngộ tài chính của công ty
  • Đãi ngộ phi tài chính tại công ty

Lương hàng ngày của nhân viên công ty được trả thông qua bảng chấm công dựa trên số giờ làm việc. Mức lương: Cán bộ, nhân viên gián tiếp phục vụ công ty được quy định tại Quy định số 389/LĐTL. Người lao động tham gia hoạt động của công ty: được hưởng hệ số 2,5.

Căn cứ để công ty tính thưởng cho nhân viên. Công ty còn tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng cho nhân viên và gia đình. Hầu hết nhân viên công ty đều hài lòng với sự quan tâm của lãnh đạo.

Đảm bảo điều kiện và giờ làm việc cho nhân viên trong công ty.

Đánh giá công tác lương bổng và đãi ngộ của công ty

 • Công tác lương bổng tại công ty
 • Công tác đãi ngộ tại công ty

Công ty đóng bảo hiểm y tế cho 100% CBCNV công ty với tỷ lệ 4,5% theo quy định, cấp thuốc khi ốm đau và đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho CBCNV. Hàng năm công ty đều tổ chức các chuyến nghỉ dưỡng, du lịch cho nhân viên. Nguyên nhân là do điều kiện kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Về trợ cấp: Chính sách trợ cấp của công ty còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được mong đợi của người lao động. Công ty hiện chưa có chính sách phúc lợi tài chính cho phép nhân viên vay tiền với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, hiện tại công ty không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên tại công ty.

GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC LƯƠNG THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN.

Đối với công tác trả lương

Ngày nay, công nghệ rất phát triển và mọi công ty đều sử dụng công nghệ cho quá trình tính lương, trả lương. Các công ty cũng trả tiền thưởng hàng tháng qua thẻ ghi nợ nên không thể đính kèm thông tin về số tiền cụ thể mà nhân viên nhận được. Từ đó, xảy ra những sai sót không đáng có mà bản thân người lao động cũng chưa hiểu rõ về quy định lương, thưởng của công ty nên không thể tự tính lương để đòi quyền lợi cho mình.

Nó giúp nhân viên hiểu rõ về thủ tục lương, thưởng của công ty. Xây dựng các quy định về lương, thưởng trong công ty bằng văn bản và chuyển đến toàn thể nhân viên. Nó giúp các công ty nhận được thêm ý kiến ​​đóng góp từ nhân viên để hoàn thiện chính sách hơn.

Đối với khen thưởng doanh nghiệp: Giải pháp nâng cao chế độ phúc lợi doanh nghiệp.

Đối với công tác đãi ngộ tại doanh nghiệp

Chính sách trợ cấp của công ty còn nhiều hạn chế, chưa đa dạng, phong phú, chưa đáp ứng được mong đợi của người lao động. Dựa trên điều kiện sống và khu vực sinh hoạt của nhân viên, công ty có thể điều chỉnh những phúc lợi đắt đỏ cho mỗi người. Công ty có thể giúp nhiều nhân viên có thêm thu nhập, giúp họ trang trải cuộc sống và trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Về tiền thưởng: việc áp dụng tiền thưởng trong công ty theo số ngày làm việc thực tế đã khuyến khích người lao động làm việc trọn vẹn hơn. Kể từ đó, các nhân viên không thực sự làm việc chăm chỉ cho công việc của họ cũng như cho công ty. Vì hiện nay công ty trả lương mỗi tháng một lần qua máy ATM nên đôi khi nhân viên không được phát phiếu lương đặc biệt.

Vì vậy, tôi đã bổ sung thêm một số giải pháp như cải thiện chế độ phúc lợi của công ty hay áp dụng những khoản trợ cấp đắt đỏ hơn để tạo thêm nguồn thu nhập cũng như tinh thần thoải mái, vui vẻ cho nhân viên.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ nhân sự Môi trường của công ty
Sơ đồ 1.2.3: Các hình thức đãi ngộ trong doanh nghiệp 1.2.3.1. Đãi ngộ tài chính
Hình 1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty CP sắt tráng men nhôm HP Cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty là Đại hội đồng cổ đông
Bảng 2.1.6.1: Cơ cấu lao động của công ty theo nhiệm vụ năm 2018,2019 STT Chỉ tiêu
+5

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Dựa trên những phân tích về bối cảnh kinh tế - xã hội và định hướng của ngành XDCTGT, luận án đã đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách cổ tức của

Theo Trần Thế Hùng (đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong ngành điện lực Việt Nam, 2008): “Quản lý tiền lương là tổng thể các quan điểm, các nguyên tắc,

Với sự kế thừa của những nghiên cứu trước, đề tài “Đánh giá công tác quản lý tiền lương thời gian tại Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An” được đánh giá trên ba phương diện

(Trừ trực tiếp vào lƣơng) và ngƣời sử dụng lao động chịu 2%. Quỹ bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm y tế thống nhất quản lý và chi trả cho ngƣời lao động thông qua mạng

Dựa vào tổng quan các đề tài nghiên cứu trước, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động về chính sách tiền lương của

✓ Đánh giá ưu, nhược điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại Quế Phòng, qua đó làm cơ sở để đề

Vì trong quá trình tuyển dụng các ứng viên chưa thể và rất khó để so sánh tất cả các lợi ích mà họ được từ công ty đem lại: khen thưởng, phúc lợi,...do

Hiện nay cán bộ công nhân viên trong công ty ngoài việc được hưởng tiền lương, tiền thưởng hàng tháng còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi

b) Năm 2020, công ty làm ăn thua lỗ (do dịch bệnh nên hàng làm ra ít,tiền lương của công nhân vẫn phải trả). Số tiền lỗ được chia theo tỉ lệ góp vốn của mỗi người, riêng

Muốn vậy thì công tác kế toán tiền lương ở doanh nghiệp phải luôn tìm tòi, mở rộng hiểu biết để hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty mình hơn nữa 3.2.1:Ý kiến 1: Công ty cần