• Không có kết quả nào được tìm thấy

Phân tích thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH An Thịnh

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Phân tích thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH An Thịnh"

Copied!
96
0
0

Văn bản

Tên đề tài: Phân tích thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH An Thịnh. Nội dung, yêu cầu cần giải quyết trong luận văn tốt nghiệp - Phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH An Thịnh.

Lý do chọn đề tài

Nó xuất phát từ nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng của con người đối với công ty và thông qua sự hiểu biết sâu sắc về quản lý nhân sự trong công ty. Tôi đã phân tích thực trạng nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH An Thịnh.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu tổng quát

Nguyên nhân là do chính sách phát triển nguồn nhân lực của công ty còn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng hết yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của công ty và sự thay đổi về quy mô sản xuất cũng như tình hình kinh tế. Những thay đổi ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của công ty về số lượng, chất lượng. và cơ cấu, điều này gây khó khăn cho Công ty TNHH An Thịnh. phát triển nguồn nhân lực, điều này đòi hỏi công ty phải có những thay đổi về chính sách để phát triển.

Mục tiêu cụ thể

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH An Thịnh.

Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Nội dung nghiên cứu của đề tài
 • Phương pháp nghiên cứu

Đồng thời, phân tích thực trạng nguồn nhân lực của Công ty TNHH An Thịnh trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2015 đến nay. Phương pháp quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp: Với những thông tin nghiên cứu thu thập được chúng tôi sẽ phân tích thực trạng nguồn nhân lực của Công ty TNHH An Thịnh. so sánh, đánh giá, đồng thời phân tích mọi khía cạnh của tình huống. tìm hiểu nguyên nhân, tìm hiểu các sự kiện theo trình tự thời gian lịch sử của thực trạng nguồn nhân lực hiện nay.

Ý nghĩa và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

Phương pháp chuyên gia: Phương pháp chuyên gia rất cần thiết đối với các nhà nghiên cứu, không chỉ trong quá trình nghiên cứu mà còn trong quá trình tiếp nhận kết quả, đánh giá hay thậm chí trong quá trình đề xuất các giả thuyết nghiên cứu. , lựa chọn phương pháp nghiên cứu, củng cố luận cứ. Vì vậy, đó là phương pháp sử dụng trí tuệ, khai thác ý kiến ​​của các chuyên gia có chuyên môn về vấn đề quản trị nguồn nhân lực như ý kiến ​​của các giảng viên có chuyên môn, nhà quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp để xem xét, nhận xét về việc phân tích và phát triển nguồn nhân lực tại An Thịnh Công ty TNHH An Thịnh, nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho việc phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH An Thịnh.

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Kết cấu của luận văn

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA

Một số khái niệm về nguồn nhân lực

 • Nguồn nhân lực
 • Nguồn nhân lực doanh nghiệp
 • Khái niệm phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp
 • Nội dung của phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp
  • Tăng quy mô nguồn nhân lực doanh nghiệp
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp
 • Những tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp
  • Tiêu chí đánh giá gia tăng số lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp27
 • Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp
  • Nhân tố môi trường kinh doanh
  • Nhân tố tuyển dụng
  • Nhân tố đào tạo và bồi dưỡng NNL
  • Nhân tố nhà quản trị
  • Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực
 • Các nhân tố thuộc về người lao động
  • Độ tuổi
  • Giới tính

Tuyển dụng ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của công ty, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực của công ty. Thứ nhất, tuyển dụng là cơ sở để tăng số lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Vai trò phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp

Chiến lược phát triển nhân lực doanh nghiệp

 • Ổn định, duy trì nguồn nhân lực hiện tại
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Chính sách thu hút nhân tài
 • Chính sách đào tạo
 • Các chính sách tạo động lực
  • Kích thích vật chất
  • Kích thích tinh thần

Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động, có văn hóa riêng của công ty. Xây dựng và phát triển các chính sách thăng tiến, thăng tiến cho nhân viên, tạo động lực để mỗi nhân viên trong doanh nghiệp nỗ lực phát huy tối đa năng lực của mình. Tạo môi trường học tập và làm việc năng động, chính sách lương thưởng hấp dẫn để thu hút nhân sự bên ngoài đến với công ty.

Doanh nghiệp có thể động viên nhân viên thông qua sự kích thích về thể chất và tinh thần. Các công ty khuyến khích nhân viên bằng những chính sách thỏa mãn nhu cầu tinh thần của nhân viên, bao gồm khen thưởng, tổ chức các cuộc thi, tạo không khí tập thể và cơ hội thăng tiến. Khi chính sách tạo động lực đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của nhân viên (nhu cầu được thỏa mãn bằng tiền vật chất và các giá trị vô hình khác), nhân viên sẽ có động lực tự nguyện làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nguồn nhân lực của công ty.

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Tổng quan về của công ty TNHH An Thịnh

 • Lịch sử hình thành và các sản phẩm kinh doanh
  • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  • Các sản phẩm kinh doanh chính
 • Cơ cấu bộ máy công ty
  • Ban lãnh đạo
  • Phòng Kế hoạch kinh doanh gồm hai bộ phận
  • Phòng kế toán có những nhiệm vụ chủ yếu sau
  • Phòng tổ chức hành chính làm những nhiệm vụ chủ yếu sau
  • Phòng vật tư có những nhiệm vụ sau
  • Phòng xuất nhập khẩu có những nhiệm vụ sau
  • Phòng Quản lý chất lượng (QC) có những nhiệm vụ sau
  • Phòng Kỹ thuật có những nhiệm vụ sau
  • Khu vực sản xuất

Phòng kế hoạch: Lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu của phòng kinh doanh, lên kế hoạch sản xuất, kế hoạch hàng ngày (thậm chí hàng giờ); Gửi lệnh sản xuất tới các nhà máy; Giám sát và thúc đẩy quá trình sản xuất sản phẩm ở mọi công đoạn; Phối hợp với bộ phận kho và bộ phận kế hoạch kinh doanh để thực hiện việc xuất nhập kho. Lập kế hoạch và triển khai hoạt động mua hàng, đảm bảo cung cấp đủ cho hoạt động sản xuất với giá cả và hoạt động bán hàng hợp lý, đồng thời thực hiện tiếp thị sản phẩm về giá cả, khách hàng và chương trình khuyến mãi.

Lập kế hoạch và thực hiện các thủ tục giao nhận, xuất nhập khẩu. Người quản lý có trách nhiệm tiếp nhận đơn đặt hàng từ bộ phận thương mại và tiếp nhận kế hoạch sản xuất (lệnh sản xuất) từ bộ phận kế hoạch. Kế hoạch do bộ phận kế hoạch đưa ra yêu cầu người quản lý phải phân bổ, sắp xếp công việc cho các bộ phận, tổ sản xuất để đáp ứng tiến độ.

Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH An Thịnh
Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH An Thịnh

Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH An Thịnh

 • Số lượng nguồn nhân lực
 • Chất lượng nguồn nhân lực
  • Về thể lực NNL doanh nghiệp
  • Về trí lực NNL doanh nghiệp

Nguyên nhân là do năm 2018 công ty mở rộng quy mô sản xuất, cần thêm nhân công. Nguồn: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty TNHH An Thịnh) Chất lượng công việc của công ty tăng đều qua các năm về trình độ chuyên môn: Công việc có trình độ sau đại học hầu như không thay đổi. Số lượng công nhân có chứng chỉ công nghệ thông tin như: Mos, IC3, ICDL không ngừng tăng lên hàng năm.

Chất lượng công việc tại công ty không ngừng nâng cao qua các năm về mặt năng lực chuyên môn. Nawm Năm 2015 là nơi có ít lao động có chứng chỉ ngoại ngữ nhất, chỉ có 50 người. Đến năm 2019, số lượng lao động có chứng chỉ ngoại ngữ được cải thiện và tăng lên 73 người.

Bảng 2.2: Tình hình nghỉ ốm của lao động giai đoạn 2015-2019
Bảng 2.2: Tình hình nghỉ ốm của lao động giai đoạn 2015-2019

Các nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH An Thịnh

 • Nhân tố thuộc về doanh nghiệp
  • Môi trường kinh doanh
  • Tuyển dụng
  • Đào tạo và bồi dưỡng NNL
  • Nhân tố nhà quản trị
  • Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực
  • Các chính sách chăm sóc sức khỏe người lao động của doanh nghiệp 59
  • Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Nhân tố thuộc về bản thân người lao động
  • Độ tuổi
  • Giới tính: Cơ cấu lao động theo giới tính
 • Đánh giá thực hiện công việc
 • Thành tựu
 • Hạn chế
 • Nguyên nhân

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH An Thịnh. Quy trình tuyển dụng của Công ty TNHH An Thịnh được thể hiện như hình dưới đây:. Điều này cho thấy công ty tuyển dụng giám sát tình hình sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn so với kế hoạch nhân sự.

Điều này chứng tỏ việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH An Thịnh là rất tốt. giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của công ty. Điều đó cho thấy mức độ hài lòng của nhân viên đối với mức lương tại công ty là khá cao. Số lượng nhân viên này đã giảm do nghỉ hưu và thuộc về nòng cốt của công ty.

Việc giữ nhân viên ở lại công ty lâu dài sẽ hạn chế khả năng phát triển của công ty. Ngoài ra, công ty vẫn chưa đánh giá được hiệu quả của quá trình tuyển dụng.

Bảng 2.7: Một số tiêu chí đánh giá hoạt động tuyển dụng tại công ty giai đoạn 2015 -2019
Bảng 2.7: Một số tiêu chí đánh giá hoạt động tuyển dụng tại công ty giai đoạn 2015 -2019

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH

Định hướng phát triển của công ty TNHH An Thịnh

 • Định hướng phát triển chung của công ty
 • Định hướng phát triển nguồn nhân lực của công ty
 • Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công ty đến năm 2023

Nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp cao. Đồng thời, tăng cường tổ chức nhân sự, đào tạo nhân viên, tăng cường tuyển chọn và thu hút nguồn nhân lực bên ngoài đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Đầu tư đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động và phát triển các phong trào thi đua sáng tạo.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV công ty. Đảm bảo lợi thế cạnh tranh của công ty so với các đối thủ trong ngành được duy trì thông qua các chính sách nhân sự nhằm thu hút nhân viên có trình độ và năng lực cao, tạo động lực và cơ hội để họ cống hiến và cam kết lâu dài với công ty để phát triển. Về chất lượng nguồn nhân lực: Đảm bảo toàn bộ cán bộ, nhân viên có đủ trình độ chuyên môn và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Một số giải pháp hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp

 • Hoàn thiện công tác tuyển dụng
  • Cơ sở của giải pháp
  • Nội dung, cách thực hiện giải pháp
  • Dự kiến kết quả đạt được
 • Xây dựng lại chính sách về tiền lương hợp lý tạo động lực cho CNV
  • Cơ sở của giải pháp
  • Nội dung, cách thực hiện giải pháp
  • Dự kiến kết quả đạt được
 • Thực hiện các chính sách nâng cao thể lực cho người lao động
  • Cơ sở của giải pháp
  • Nội dung, cách thực hiện giải pháp
  • Dự kiến kết quả đạt được
 • Ổn định, duy trì nguồn nhân lực hiện tại
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Tăng cường các hoạt động kích thích về tinh thần nhằm thu hút và giữ chân
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách hệ thống

Công ty nên xây dựng bản mô tả công việc rõ ràng cho từng vị trí. Điều này cho thấy mức độ hài lòng của nhân viên đối với mức lương của công ty đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, công ty nên quan tâm hơn đến môi trường làm việc và sinh hoạt của nhân viên.

Muốn nâng cao nguồn nhân lực thì trước hết phải cải thiện môi trường văn hóa công ty. Bước 1: Truyền đạt văn hóa công ty và tầm quan trọng của nó tới tất cả các thành viên trong công ty. Một số giá trị văn hóa được công ty ghi nhận sẽ được duy trì và phát triển.

Hoạt động văn hóa có ảnh hưởng tốt đến công tác quản lý và điều hành công ty. Bạn đánh giá thế nào về việc đào tạo nhân viên của công ty?

Bảng 2.9: Tiền lương của CNV giai đoạn 2015-2019 Năm Tổng quỹ lương hàng năm
Bảng 2.9: Tiền lương của CNV giai đoạn 2015-2019 Năm Tổng quỹ lương hàng năm

Hình ảnh

Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH An Thịnh
Bảng 2.1: Tình hình biến động NNL giai đoạn 2015-2019
Bảng 2.2: Tình hình nghỉ ốm của lao động giai đoạn 2015-2019
Bảng 2.3: Kết quả kiểm tra sức khỏe giai đoạn 2015-2019 Phân
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

+ Nguồn tuyển dụng bên ngoài: Trong các hệ thống cơ sở đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề, đó là những nơi cung cấp

Nghiên cứu các tài liệu thứ cấp và trò chuyện, thảo luận với trưởng phòng, phó phòng và các chuyên viên phòng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần

3.1 Định hướng phát triển hoạt động bán hàng tại công ty TNHH London Sales Với sự phát triển ngày càng nhanh về số lượng các doanh nghiệp và các đơn vị cá nhân

Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh” là sự

Đối với các doanh nghiệp chuyên về sản xuất như Công ty cổ phần may Trường Giang trong đó nguồn lực con người chiếm vị trí then chốt trong công ty, việc xây

Đề tài phân tích đánh giá thực trạng công ty trong các năm vừa qua, với các thành tựu mà công ty đã đạt được như hoạt động xuất khẩu sợi ngày càng được nâng cao,

MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ CÔNG TY TNHH SAMSUNG

Phục vụ nông nghiệp công nghệ cao: Trường ĐHNTT đã cho ra đời một số sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao như: công nghệ khí canh trong nhân giống và sản xuất nguồn nguyên

Đánh giá chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại XNK & VT Thống Nhất 2.4.1 Ưu điểm Qua việc phân tích thực trạng đào tạo phát triển nhân sự cho ta thấy