• Không có kết quả nào được tìm thấy

PHÂN VÙNG THÍCH NGHI TỰ NHIÊN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ " PHÂN VÙNG THÍCH NGHI TỰ NHIÊN "

Copied!
57
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

PHÂN ĐOẠN THÍ NGHIỆM TỰ NHIÊN THEO MÙA CHO ĐẬU LẠC Ở TỈNH DÀI. Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến ​​thức quý báu cho tôi trong quá trình học tập. Nguyễn Duy Liêm đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Đông Xuân và Hè Thu sử dụng kết hợp xây dựng bảng YCST và xếp chồng các bản đồ đơn giản về các yếu tố đất (loại đất và thành phần cơ giới) và khí hậu (nhiệt độ tối đa, nhiệt độ tối thiểu, nhiệt độ trung bình và lượng mưa trung bình). Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất kế hoạch canh tác thích hợp nhằm tăng diện tích và sản lượng lạc tại tỉnh Long An.

Vì vậy, cần tăng cường các biện pháp cải tạo đất cũng như chủ động tưới tiêu, lựa chọn giống và phân bổ lịch trồng phù hợp. Vùng thích nghi tự nhiên theo phân lớp lạc vụ đông xuân.

MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề

Đánh giá thích ứng đất đai bằng công nghệ GIS đã được ứng dụng mạnh mẽ và cho thấy những ưu điểm vượt trội so với các phương pháp đánh giá thích ứng thủ công truyền thống. Do đánh giá thích ứng cây trồng có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch cây lạc để đảm bảo hiệu quả kinh tế nên vấn đề đặt ra là phải có nghiên cứu để đánh giá và phân bổ diện tích trồng lạc hợp lý.

Mục tiêu nghiên cứu

Giới hạn đề tài

TỔNG QUAN

Giới thiệu về cây đậu phộng

 • Xuất xứ và đặc điểm hình thái
 • Yêu cầu sinh thái cây đậu phộng
 • Điều kiện kinh tế- xã hội
 • Thực trạng sản xuất đậu phộng tại tỉnh Long An

Cây lạc có khả năng thích nghi với nhiều vùng địa lý, sinh thái khác nhau nhưng lại trải qua những biến đổi thích nghi tùy theo chu kỳ và tốc độ sinh trưởng khác nhau. Nhiệt độ trung bình thích hợp cho toàn bộ vòng đời của cây lạc là khoảng 25-30°C và thay đổi tùy theo giai đoạn sinh trưởng của cây. Trạng thái nước trong đất có ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lạc.

Độ ẩm của đất trong thời kỳ sinh trưởng của cây lạc cần khoảng 70-80%. Tổng lượng mưa và lượng mưa phân bố trong chu kỳ sinh trưởng của cây lạc từ khi nảy mầm đến khi thu hoạch (không tính thời kỳ nảy mầm) là 450-700 mm. Nước ảnh hưởng rất lớn đến thời kỳ sinh trưởng, phát triển và năng suất cuối cùng của cây lạc.

Số giờ nắng/ngày có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng của cây lạc. Long An là tỉnh có diện tích và sản lượng trồng lạc lớn nhất ĐBSCL.

Các công trình nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai

Khảo sát việc sử dụng GIS trong đánh giá mức độ thích ứng của một số nhóm giống lúa chịu mặn có triển vọng ở tỉnh Sóc Trăng. FAO - Mục tiêu: Đánh giá và xác định vị trí đất thích hợp cho các giống lúa chịu mặn do tác động của biến đổi khí hậu, lũ lụt và xâm nhập mặn gia tăng ở tỉnh Sóc Trăng. Diện tích thích ứng đất đai và phương hướng sử dụng đất nông nghiệp theo kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Bến Tre.

FAO - Mục tiêu: xây dựng bản đồ độ sâu lũ, độ mặn, bản đồ đơn vị đất đai, bản đồ vùng thích ứng đất đai và bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất cho các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ứng dụng GIS và AHP trong quy hoạch phát triển cao su huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. FAO - Mục tiêu: Xây dựng bản đồ các đơn vị đất đai và vùng thích ứng phù hợp cho cây họ đậu.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Thu thập dữ liệu
 • Sơ đồ phương pháp nghiên cứu
 • Xây dựng bảng yêu cầu sinh thái đối với cây đậu phộng
 • Xây dựng các bản đồ đơn tính 1 Thổ nhưỡng
  • Khí hậu
  • Phương pháp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
  • Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai vụ Đông Xuân và Hè Thu

Phương pháp nghiên cứu của dự án được thực hiện như trên Hình 3.1. Xây dựng bảng YCST cho cây đậu. 1): Xây dựng bảng yêu cầu sinh thái dựa trên các chỉ tiêu của cây lạc. Từ kết quả đó, chúng ta sẽ xây dựng được bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây lạc trong hai vụ Đông Xuân và Hạ Thu.

Khi đánh giá khả năng thích ứng của cây trồng, yếu tố tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng. Dựa trên điều kiện tự nhiên của Long An kết hợp với yêu cầu sinh thái của cây lạc, dự án thực hiện đánh giá thích ứng chỉ dựa trên hai yếu tố: loại đất và thành phần cơ giới. Dựa trên YCST cho đậu phộng, yêu cầu ứng dụng đậu phộng theo tiêu chuẩn ISO và điều kiện tự nhiên của tỉnh Long An để hỗ trợ đánh giá cây trồng tốt hơn.

Đất là yếu tố quan trọng trong sự thích nghi của cây trồng, bao gồm một số yếu tố: loại đất, thành phần cơ giới. Nhìn chung, đất có kết cấu từ trung bình đến sét, phân bố chủ yếu ở các huyện phía Tây và Tây Nam tỉnh Long An. Trên địa bàn tỉnh Long An chỉ có một trạm quan trắc khí tượng Mộc Hóa nên khi đánh giá khả năng thích ứng, kết quả đánh giá sẽ không bao trùm toàn vùng trong tỉnh.

Do đó, dữ liệu khí tượng bổ sung từ các trạm gần tỉnh Long An, bao gồm các trạm Tây Ninh, Tân Sơn Hòa và Cao Lãnh, đã được sử dụng trong nghiên cứu (xem Hình 3.4). Kết quả cho thấy tỉnh Long An có tổng cộng 63 đơn vị đất đai, trong đó mỗi đơn vị đất đai có đặc điểm môi trường tự nhiên tương đối đồng nhất, tạo nên các thửa đất khác nhau trong đó mỗi thửa đất có những đặc điểm khác nhau. Đặc điểm điển hình của môi trường tự nhiên tương đối đồng đều như mô tả ở Phụ lục 1.

Hình 3.5 Tiến trình xử lí dữ liệu khí hậu
Hình 3.5 Tiến trình xử lí dữ liệu khí hậu

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cây đậu phộng cho vụ Hè Thu

Nhìn chung, các diện tích còn lại chưa phù hợp cho việc trồng lạc và ở mức chưa phù hợp.

Thảo luận

Ngoài ra, lạc còn được coi là cây trồng có khả năng cải tạo đất nhờ quá trình cố định đạm của các nốt sần trên thân lạc nên cần tăng diện tích trồng lạc với diện tích bị nước cuốn trôi, hư hỏng. Thời tiết nhanh cải thiện đất nông nghiệp. Kết quả đánh giá này có thể là thông tin tham khảo hữu ích hỗ trợ quy hoạch vùng trồng lạc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Kiến nghị

Do hạn chế về thời gian và kinh phí nên đề tài tập trung chủ yếu vào phương pháp. Vì vậy, cần phải đánh giá các yếu tố khác có thể hạn chế sự thích nghi của thực vật, chẳng hạn như độ pH, sự hình thành đá, độ kết tụ hoặc khả năng tưới tiêu. Nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc sử dụng công nghệ GIS để đánh giá khả năng thích nghi tự nhiên của cây lạc.

Việc xác định vùng thích hợp trồng lạc đòi hỏi phải đánh giá thêm các tiêu chí về điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường của vùng để có cơ sở chặt chẽ hơn hỗ trợ cho việc ra quyết định quy hoạch vùng trồng lạc. Vì vậy cần sử dụng các phương pháp đánh giá như AHP nhằm làm cho kết quả đánh giá được toàn diện và chính xác hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ứng dụng GIS và AHP trong Quy hoạch phát triển cao su huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ứng dụng GIS trong đánh giá khả năng thích ứng của cây cao su tại huyện Tân Uyên, Bình Dương. Nghiên cứu ứng dụng GIS đánh giá mức độ thích ứng của một số nhóm giống lúa chịu mặn có triển vọng ở tỉnh Sóc Trăng.

PHỤ LỤC

Hình ảnh

Hình 3.5 Tiến trình xử lí dữ liệu khí hậu

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

• Giữa cây với cây: Ngô cung cấp chỗ dựa cho Đậu phát triển, Đậu cố định Nito cho cả ba cây, Bí hạn chế sự tấn công của côn trùng và động vật gây hại5. • Giữa

Quan sát kí hiệu các cây trồng ở lược đồ hình 1, kể tên một số cây trồng nước ta và cây được trồng nhiều nhất.. - Loại cây được trồng