• Không có kết quả nào được tìm thấy

Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh - Thực trạng và giải pháp

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh - Thực trạng và giải pháp"

Copied!
146
0
0

Văn bản

Tôi xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tôi xin cảm ơn các giảng viên giảng dạy chương trình sau đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã giảng dạy, truyền tải và trang bị cho tôi những kiến ​​thức hữu ích, có giá trị đối với tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Xin cảm ơn các thầy cô khoa Sau đại học và bộ môn Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình tham gia học tập và nghiên cứu tại trường.

Tính cấp thiết của đề tài

Với tư cách là người đứng đầu Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh, tôi nhận thức được vai trò của công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh hiện nay. Đồng thời, có thể thấy, quản lý nhân sự là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy hoạt động của công ty ngày càng hiệu quả hơn. Vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh – Thực trạng và giải pháp” làm đề tài thạc sĩ.

Mục đích nghiên cứu

Tuy nhiên, hiện tại, công ty cho thấy thực sự chưa có ai trong ban lãnh đạo công ty nhận thức đầy đủ về vai trò then chốt của nguồn nhân lực và tầm quan trọng của quản lý con người đối với sự thành công của công ty. Ngoài ra, công ty vẫn còn một số quy định về đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, sa thải chưa được cải tiến để phù hợp với điều kiện kinh doanh mới. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh.

Câu hỏi nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Về thời gian: Phân tích thực trạng và đánh giá thực trạng quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh từ năm 2015 đến nay.

Phương pháp nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu

Thu thập dữ liệu

 • Dữ liệu thứ cấp
 • Dữ liệu sơ cấp

Quan sát và đánh giá công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh. Khảo sát: Sử dụng 25 phiếu khảo sát (Phụ lục 1) để lấy ý kiến ​​nhằm thu thập những thông tin cần thiết về quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh hiện nay. Tổng quan các nghiên cứu trong nước và quốc tế về quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về quản trị nhân lực

 • Các nghiên cứu về quản trị nhân lực trong nước
 • Đánh giá tổng quan nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. Nghiên cứu tiến sĩ của Nguyễn Thị Thu Trang (2016) về: “Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam”. Như vậy, có thể nói, các nghiên cứu trong nước về nguồn nhân lực, quản lý nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực có nhiều góc độ khác nhau.

Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong tổ chức doanh nghiệp

 • Khái niệm về nhân lực và quản trị nhân lực
 • Vai trò của nhân lực và quản trị nhân lực trong tổ chức
 • Mục đích của quản trị nhân lực
 • Nội dung quản trị nhân lực
  • Hoạch định nhân sự
  • Đào tạo và phát triển nhân sự
  • Phân tích công việc
  • Đánh giá thành tích thực hiện công việc của nhân viên
  • Trả công lao động
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực
 • Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực

Các vấn đề khác về quan hệ lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh. Làm cho nhân viên hiểu rõ chính sách nhân sự của công ty. PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO MINH.

Sơ đồ 3: Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự 1.2.4.4 Phân tích công việc
Sơ đồ 3: Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự 1.2.4.4 Phân tích công việc

TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI

Khái quát về Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh

 • Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh
 • Tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh
 • Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh 48
  • Cơ cấu lao động theo độ tuổi
  • Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần
  • Các nhân tố bên trong
  • Các nhân tố bên ngoài

Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh Minh. Đây có thể nói là cơ cấu công việc hợp lý đối với Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh. Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh Những biến động trong hoạt động của công ty trong những năm gần đây tương đối lớn.

Nhìn chung, độ tuổi lao động của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh chủ yếu tập trung ở độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của Thương mại Bảo Minh Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh. Những năm gần đây, Công ty cổ phần Thương mại Bảo Minh ngày càng chú trọng đến việc tuyển dụng lao động có trình độ cao.

Kiến thức, kinh nghiệm về Quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh còn yếu và thiếu. Những hạn chế này cũng đã được Công ty CP Thương mại Bảo Minh ghi nhận và đang khắc phục. Điều này sẽ cung cấp nguồn lao động dồi dào hơn cho hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh.

Thực trạng quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh.

Bảng 1: Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh giai đoạn 2015 - 2019
Bảng 1: Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh giai đoạn 2015 - 2019

Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại

 • Phân tích công việc
 • Hoạch định nhân lực
 • Tuyển dụng nhân lực
 • Đào tạo và phát triển nhân lực
 • Đánh giá thành tích công tác của người lao động
 • Lương và chế độ đãi ngộ
 • Quan hệ lao động

Các nhân viên trong các bộ phận nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh không chỉ thực hiện tốt công việc của mình mà còn hiểu rõ chức năng của các bộ phận khác. Điều này cho phép tăng tính linh hoạt và đa nhiệm cho người lao động và công ty. Đối với nguồn lực nội bộ (hay còn gọi là nội lực), công ty tuyển dụng như sau:

Cũng dễ hiểu, đội ngũ công nhân tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh phần lớn là những người mới, còn tâm huyết với công việc. Ngoài ra, các công tác quản lý nhân sự khác tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh cũng được thực hiện tương đối tốt. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh đặc biệt quan tâm.

Đơn vị (Nguồn: Thống kê tổng hợp của Công ty CP Thương mại Bảo Minh). Ở Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh, mối quan hệ công việc được thể hiện qua các câu hỏi sau:. Hợp đồng lao động: Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh đã thực hiện nghiêm túc khi ký kết hợp đồng lao động.

Một số nhân viên tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh thường đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không thực hiện đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh đều có những chính sách chăm sóc tốt về vật chất, tinh thần để tạo động lực cho người lao động. Đánh giá công tác quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh.

Bảng 6: Tổng hợp thống kê đánh giá của người lao động về công việc tại Công ty Cổ phần thương mại Bảo Minh
Bảng 6: Tổng hợp thống kê đánh giá của người lao động về công việc tại Công ty Cổ phần thương mại Bảo Minh

Đánh giá công tác quản lý nhân lực của công ty Cổ phần thương mại Bảo

 • Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần
 • Kết quả đạt được
 • Những hạn chế và nguyên nhân

Kết quả của việc đào tạo là người lao động đã tiếp thu được kiến ​​thức và đáp ứng được yêu cầu của nơi làm việc. Như vậy, công tác đào tạo của công ty về cơ bản liên quan đến việc sắp xếp công việc phù hợp với tài năng, thế mạnh của người lao động. Mục tiêu của việc đánh giá tỷ lệ hoàn thành công việc của công nhân tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh là đánh giá trình độ chuyên môn, tay nghề của công nhân.

Nhìn chung, việc đánh giá nhân viên có phần phù hợp với tình hình thực tế của công ty và được người lao động cho là phù hợp. Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty hiện ở mức khá trung bình trên thị trường lao động. Hơn nữa, thu nhập bình quân của người lao động tăng dần qua các năm.

Về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh đã xây dựng nội quy lao động của công ty và phổ biến rộng rãi đến từng CBCNV. Quan hệ lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh có thể nói là khá tốt. Nhân viên được giao việc bằng miệng, từ cấp trên xuống cấp dưới, không có văn bản cụ thể.

Mới đây, Công ty cổ phần Thương mại Bảo Minh vướng phải vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động, chủ yếu là của người lao động.

Định hướng phát triển và những vấn đề đặt ra đối với công tác QTNNL

 • Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại
 • Những vấn đề đặt ra đối với công tác QTNNL
 • Phương hướng và mục tiêu của công tác QTNNL tại Công ty Cổ phần

Giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại

 • Giải pháp 1: Hoàn thiện công tác phân tích công việc
 • Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác hoạch định nhân sự
 • Giải pháp 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích người lao động
 • Giải pháp 4: Giữ chân người lao động - ổn định nguồn nhân lực

Để xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc, công ty phải tiến hành phân tích công việc. Kết quả của việc phân tích công việc là tạo ra “Mô tả công việc”. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO MINH Vị trí công việc: Thợ sửa chữa ô tô.

Sức khỏe tốt, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc (tăng ca khi cần thiết). CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO MINH Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính. Có quyền phát biểu ý kiến ​​và đề xuất cải tiến chế độ thực hiện công việc.

Bởi vì công ty chưa thực hiện việc phân tích công việc để phục vụ cho việc xây dựng các tiêu chí đánh giá. Căn cứ vào mô tả công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc. Nhưng trước tiên công ty phải xây dựng các tiêu chuẩn làm việc và mô tả công việc.

Đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp thông tin này cho nhân viên là một yếu tố quan trọng giúp công ty hoạt động tốt hơn.

Hình ảnh

Sơ đồ 1: Tiến trình nghiên cứu
Sơ đồ 3: Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự 1.2.4.4 Phân tích công việc
Sơ đồ 4: Tiến trình phân tích công việc
Sơ đồ 5: Tiến trình đánh giá thành tích thực hiện công việc 1.2.4.6 Tạo động lực làm việc
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tác giả nghiên cứu dựa trên mô hình mười yếu tố động viên của KoVach và điều chỉnh các yếu tố động viên nhân viên sao cho phù hợp với điều kiện ở Công ty bao gồm 43 biến

Kết quả nghiên cứu với đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH D.H” được thực hiện với 125 nhân viên

Việc phân tích đánh giá các hoạt động marketing-mix đối với gói dịch vụ internet cáp quang tại công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế

Việc sử dụng có hiệu quả kết quả đánh giá trong các chính sách quản lý nguồn nhân lực nhằm thực hiện mục tiêu tạo động lực lao động có thể được

Thông qua việc nghiên cứu sự tác động của công tác đánh giá thực hiện công việc theo Thẻ điểm cân bằng đến kết quả thực hiện công việc của đội ngũ nhân viên tại

Nghiệp vụ kinh doanh thực hiện các công việc sau: Quản lý và thực hiện các kế hoạch và hoạt động kinh doanh của công ty; Phân tích đánh giá các thị trường và xác

Qua kết quả nghiên cứu mà tôi đã thực hiện ở trên, đánh giá của NLĐ đối với nhân tố này trong việc tác động đến công tác tạo động lực cho NLĐ tại công ty

nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực

Đánh giá chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại XNK & VT Thống Nhất 2.4.1 Ưu điểm Qua việc phân tích thực trạng đào tạo phát triển nhân sự cho ta thấy