• Không có kết quả nào được tìm thấy

Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Tháng 6 năm 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Tháng 6 năm 2014"

Copied!
70
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Lê Minh Trung làm việc tại bộ phận kỹ thuật của Công ty TNHH Công viên cây xanh tại TP.HCM. Dựa trên nội dung nghiên cứu, xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề

GIS có thể cung cấp thông tin tìm kiếm khách quan, nhanh chóng và chính xác mọi lúc, mọi nơi trên bề mặt trái đất. Sử dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại Quận 4, TP.HCM.

Mục đích đề tài

 • Mục đích cụ thể
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Giới hạn đề tài
 • Ý nghĩa đề tài

Đề tài chỉ dừng lại ở mức độ đề xuất một công cụ, chương trình phục vụ công tác quản lý cây xanh đô thị tại Quận 4. Xuất phát từ những lý do và mục đích nêu trên, đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại Quận 4, TP.HCM” đã được triển khai.

Hình 1.1. Bản đồ khu vực Quận 4 với tỷ lệ 1:15.000 bằng công cụ Add Basemap c) Giới hạn về công nghệ
Hình 1.1. Bản đồ khu vực Quận 4 với tỷ lệ 1:15.000 bằng công cụ Add Basemap c) Giới hạn về công nghệ

TỔNG QUAN

 • Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
  • Định nghĩa GIS
  • Sơ lược về lịch sử phát triển GIS
  • Nguyên tắc hoạt động của GIS
  • Cấu trúc của hệ thống thống tin địa lý
  • Dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý
  • Shapefile và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL)
  • Ứng dụng của GIS
 • Đặc điểm khu vực nghiên cứu
 • Giới thiệu phần mềm Arcgis
 • Khái quát về chung về phần mềm mã nguồn mở
 • Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgresSQL
 • Khái quát chung về cây xanh đô thị
  • Định nghĩa cây xanh đô thị
  • Công dụng của cây xanh đô thị
  • Vai trò của hệ thống thông tin trong quản lý cây xanh đô thị
 • Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và thế giới

Postgis là một phần mở rộng PostgreSQL được sử dụng để quản lý dữ liệu không gian. Postgis là một plugin được thêm vào PostgreSQL hỗ trợ quản lý dữ liệu không gian.

Hình 2.1. Bản đồ hành chính Quận 4 2.3. Giới thiệu phần mềm Arcgis
Hình 2.1. Bản đồ hành chính Quận 4 2.3. Giới thiệu phần mềm Arcgis

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu phần mềm PostgreSQL

 • Các thành phần chính trong PostgreSQL
 • Khung làm việc của PostgreSQL
 • Chỉnh sửa bản thuộc tính

Trong tab này, chúng ta sẽ điền vào các ô bắt buộc để tạo một Server cần thiết cho việc quản lý cơ sở dữ liệu, cũng như để tìm kiếm, thêm hoặc sửa đổi, xóa các bảng - bản ghi trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Color”: chúng ta có thể chọn màu để highlight tên cơ sở dữ liệu (cái này là tùy chọn, nếu không chọn màu thì PostgresSQL sẽ có màu trắng). Trong tab này, chúng ta chỉ cần điền tên vào ô "Name" và nhấn "OK" để hoàn tất việc tạo cơ sở dữ liệu của mình.

Để dễ dàng truy vấn và quản lý dữ liệu không gian trong PostgreSQL, chúng ta cần tạo dữ liệu không gian bằng tiện ích mở rộng Postgis PostgreSQL. Bằng cách nhấp vào "Tạo cơ sở dữ liệu không gian", chúng tôi tạo phần không gian của cơ sở dữ liệu. Tại ô này chúng ta sẽ điền lại tên sao cho khớp với tên cơ sở dữ liệu mà mình đã tạo ở trên.

Xem dữ liệu trong công cụ đối tượng đã chọn: xem các hàng dữ liệu sau khi nhấp vào bảng.

Hình 3.3. Bảng “New Server Registration” và tab “Properties”
Hình 3.3. Bảng “New Server Registration” và tab “Properties”

Hiện trạng và nhu cầu quản lý

Để xóa một đối tượng, chọn đối tượng cần xóa và nhấp vào biểu tượng "Xóa các hàng đã chọn". Sau đó chúng ta nhấn vào biểu tượng “Refresh” để cập nhật bảng đối tượng.

Thu thập dữ liệu

Dữ liệu thuộc tính được cung cấp bởi bộ phận kỹ thuật của Công ty TNHH Công viên cây xanh TP.HCM. Tên cây, tên khoa học, số hiệu từng cây, số hiệu từng loài cây, ngày trồng cây, chiều cao từng cây, chiều cao trung bình của từng loài cây. Tên đường phố nơi trồng cây, diện tích trồng cây (công viên, chợ, trường học…), vị trí – địa chỉ trồng cây (cạnh chẵn hoặc lẻ – theo quy định về số nhà tại nơi trồng cây) ).

Đội ngũ cũng như nhân viên có trách nhiệm chăm sóc cây xanh ở từng khu vực. Sau khi thu thập tọa độ hiện trường, chúng tôi sẽ sửa tọa độ trên bản đồ, dựa trên các lỗi hiển thị trên thiết bị GPS và lấy các mốc hiện trường như nút giao, nút giao thông và công viên trên đường tiêu chuẩn. Mỗi cây trên mỗi con phố đều có số thứ tự và được đánh số bằng sơn trắng.

Chuẩn hóa dữ liệu

Thiết kế hệ thống

Theo mô hình này, phía “Server” sẽ quản lý dữ liệu thuộc tính và không gian của các đối tượng trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu PostgresSQL/PostGIS. Phía “Người dùng” sẽ tương tác với dữ liệu thông qua công cụ quản lý dạng cây với các tính năng được thiết kế để hỗ trợ quản lý. Điều này tương ứng với nhu cầu thể hiện và tương tác với dữ liệu không gian trên bản đồ như đã đề cập ở trên.

 • Mô hình dữ liệu
 • Ánh xạ qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Mối quan hệ: Đây là mối quan hệ giữa bảng cay (cây) và bảng thôngtincay (thông tin về cây). Mô tả: Mỗi cây chỉ có thể có một idcay, chieucao hoặc diachi cho riêng mình. Mô tả: Một cây có thể có nhiều nhân viên chăm sóc, ngược lại một nhân viên có thể chăm sóc nhiều cây.

Mô tả: một công việc có thể được nhiều nhân viên khác nhau đảm nhiệm và ngược lại, một nhân viên có thể được giao nhiều công việc khác nhau. Mô tả: Một ngày làm việc hoặc một cây có thể có nhiều nhân viên khác nhau đảm nhiệm công việc chăm sóc cây và ngược lại, một nhân viên có thể được giao các nhiệm vụ chăm sóc cây khác nhau vào những ngày khác nhau. KHÔNG. Tên thuộc tính Mô tả chi tiết Kiểu dữ liệu 1 mã cây idcay(pk) (khóa chính) độ chính xác kép 2 ký tự cho chiều cao để thay đổi 3 ký tự cho trạng thái pagethai thay đổi.

KHÔNG. Tên thuộc tính Mô tả chi tiết Kiểu dữ liệu 1 idcongviec(pk) mã công việc (khóa chính) độ chính xác kép 2 tên công việc tên ký tự khác nhau.

Hình 3.15. Tool bar trong pgAdmin III
Hình 3.15. Tool bar trong pgAdmin III

Import shapefile vào PostgreSQL bằng phần mở rộng PostGIS

5 idcongviec_congviec(fk) bảng tham chiếu khóa ngoại congviec và chamsoc 6 idnhanviec_congviec(fk) bảng tham chiếu khóa ngoại chính xác kép chamsoc. Sau khi chọn PostGIS Shapefile và DBF Loader 2.1, bảng PostGIS Shapefile Import/Export... sẽ xuất hiện, nhấn vào View Connection Details...điền thông tin cơ sở dữ liệu cần thiết, chọn Add file để chọn 6 file nêu trên. . Kết quả: các bảng như cay, nhanvienchamsoc, v.v. được nhập đầy đủ thông tin từ các tệp hình dạng.

Xây dựng chương trình quản lý

 • Tạo project để viết chương trình
 • Thiết kế giao diện chức năng cho chương trình

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chúng ta vào Visual studio 10 để kiểm tra xem việc tích hợp ArcGIS đã thành công hay chưa. Trong khung khởi chạy Visual Studio, chọn Dự án mới. Cửa sổ New Project sẽ hiện ra, trong khung Near Samples nếu có chữ "ArcGIS" là chúng ta đã cài đặt thành công. Sau khi kiểm tra thành công, chúng ta click chuột liên tục vào ứng dụng Windows Forms (như hình 3.18) để thực hiện công việc thiết kế và mã hóa cho chương trình quản lý cây.

Giao diện của chương trình được thiết kế bằng cách sử dụng các Hộp công cụ Visual Studio có sẵn. Chương trình sẽ bao gồm các biểu mẫu như: nhập thêm cây, nhập thêm việc làm, nhập thêm nhân viên, hình ảnh, biểu mẫu chạy bản đồ Arcmap...Chương. Mỗi biểu mẫu cũng được thiết kế để có thể thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc xuất sang tệp Excel cũng như tệp Word chứa biểu mẫu bằng thẻ.

Với biểu mẫu chứa bản đồ, bạn có thể dễ dàng thêm cây trực tiếp trên bản đồ vào đúng vị trí.

Hình 3.21. Dòng chữ ArcGIS trong khung Recent Templates
Hình 3.21. Dòng chữ ArcGIS trong khung Recent Templates

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Giao diện chương trình

 • Giao diện và chức năng đăng nhập – kết nối
 • Giao diện chính
 • Giao diện bản đồ

Sau khi đăng nhập với quyền quản trị, chức năng chỉnh sửa, xóa sẽ tự động được kích hoạt ở mọi giao diện chương trình. Sau khi đăng nhập với quyền quản trị, chức năng chỉnh sửa và xóa sẽ tự động. Chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm… thuộc tính và hiển thị không gian của đối tượng.

Ở các chức năng bổ sung, người dùng phải nhập dữ liệu đầy đủ vào các khung được chỉ định. Chức năng xóa: sửa tên cây, loài cây, tên nhân viên chăm sóc, ngày trồng, ngày chăm sóc hoặc tên phố nơi cây được trồng. Tính năng này hỗ trợ người dùng xem hoặc lưu lại hình ảnh của một loài cây.

Tính năng lưu trữ hình ảnh cho phép người dùng cập nhật hình ảnh của một loài thực vật vừa được thêm vào hệ thống. Tính năng thống kê từng loài cây: ở tính năng này người dùng có thể sử dụng combo box để tìm kiếm loài cây. Chức năng thống kê đầy đủ: Chức năng này giúp người dùng dễ dàng đếm toàn bộ số lượng loài cây.

Hình 4.1. Giao diện đăng nhập vào chương trình
Hình 4.1. Giao diện đăng nhập vào chương trình

Ý nghĩ của đề tài

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Kiến nghị

Số liệu đầu vào nên tận dụng chiều dài vỉa hè nhiều hơn, trong đó nên trồng cây cao, tán rộng để tạo bóng mát (công viên, đường chính, đường có vỉa hè rộng, thoáng…), hoặc cây nhỏ có tán thấp cho diện tích nhỏ. , đoạn đường hẹp. Đảm bảo dữ liệu được cung cấp đầy đủ và cập nhật nhanh chóng, thường xuyên và chính xác. Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL (download trên website: http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows).

Sau khi cài đặt thành công PostgreSQL, hãy chạy file Application Stack Builder, chọn Postgis và ODBC để cài đặt. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt Postgis và ODBC, hãy chạy ứng dụng PostgreSQL có tên pgAdminIII. Nhấp chuột phải, chọn "Cơ sở dữ liệu mới" để khởi tạo cơ sở dữ liệu mới.

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu mới, nhấp chuột phải vào cơ sở dữ liệu mới và chọn Khôi phục.

Hình ảnh

Hình 1.1. Bản đồ khu vực Quận 4 với tỷ lệ 1:15.000 bằng công cụ Add Basemap c) Giới hạn về công nghệ
Hình 2.1. Bản đồ hành chính Quận 4 2.3. Giới thiệu phần mềm Arcgis
Hình 3.1. Sơ đồ phương pháp nghiên cứu
Hình 3.3. Bảng “New Server Registration” và tab “Properties”
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nguyễn Văn Hạnh, Võ Xuân Hùng Trung tâm thông tin, dữ liệu biển và hải đảo Quốc gia Tóm tắt: Bài báo trình bày về việc xây dựng phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu