• Không có kết quả nào được tìm thấy

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ GREENSTONE

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ GREENSTONE"

Copied!
35
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Tài liệu này mô tả cách bạn có thể sử dụng Greenstone để truy cập và xây dựng các bộ sưu tập thư viện số. Giao diện dễ sử dụng - Cách nhanh nhất để học Greenstone là thực hành - Phần này chứa các hướng dẫn trực tuyến cho một bộ sưu tập thông thường. Công cụ này chứa các trang web hướng dẫn bạn từng bước xây dựng bộ sưu tập.

Phụ lục: Liệt kê các tính năng của phần mềm Greenstone và cung cấp bảng thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này. Greenstone là sự hợp tác của nhiều người trong đó Rodger McNab và Stefan Boddie là hai nhân vật chính trong việc thiết kế và phát triển phần mềm này. Các thành viên khác của dự án Thư viện số tham gia Hệ thống thiết kế là: Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui và Lloyd Smith.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho sự phát triển của MG, GDBM, WGET, WV, PDF2HTML, PERL trong phiên bản này.

TỔNG QUAN VỀ GREENSTONE

 • Các bộ tài liệu
 • Tìm kiếm thông tin
 • Định dạng dữ liệu
 • Các tài liệu Đa phương tiện và Đa ngôn ngữ
 • Chức năng phân phối của phần mềm

Phần mềm Greenstone xây dựng các chỉ mục toàn văn—nghĩa là các chỉ mục giúp bạn tìm kiếm bất kỳ từ nào trong toàn bộ tài liệu. Ví dụ: người dùng có thể tìm kiếm một số bộ sưu tập dựa trên chỉ mục tên tài liệu. Người dùng có thể duyệt trực tiếp dựa trên danh mục và cấu trúc phân loại được thiết lập từ dữ liệu chính liên quan đến các tài liệu trong bộ sưu tập.

Nó phải được cung cấp trực tiếp hoặc tự động trích xuất từ ​​chính các tài liệu. Nếu các tài liệu mới có cùng định dạng, chúng sẽ tự động được nhóm vào cùng một bộ sưu tập. Tài liệu phi văn bản được liên kết với tài liệu văn bản hoặc tài liệu văn bản mô tả (ví dụ: chú thích hình ảnh) để hỗ trợ tìm kiếm và duyệt nội dung.

Một chương trình nén được sử dụng để nén nội dung và chỉ mục tài liệu.

SỬ DỤNG BỘ PHẦN MỀM GREENSTONE

Cài đặt phần mềm bằng CD-ROM

Tìm kiếm thông tin

Xác định rõ những gì bạn đang tìm kiếm: Trong thư viện giới thiệu, bạn có thể tìm thấy tên sách hoặc toàn bộ cuốn sách. Trong hầu hết các bộ sưu tập, bạn có thể chọn giữa các danh mục tìm kiếm khác nhau. Sau khi hoàn tất quá trình đăng nhập, hãy thực hiện theo trình tự các bước sau để xây dựng bộ sưu tập.

Đầu tiên là xác định tên và thông tin liên quan đến bộ sưu tập. Khi bộ sưu tập đang được xây dựng, hệ thống sẽ tạo các chỉ mục và thu thập thông tin cần thiết để bộ sưu tập hoạt động. Bạn cũng có thể xây dựng trên cấu trúc tiêu chuẩn hoặc trên cấu trúc bộ sưu tập hiện có.

Trong quá trình xây dựng, cả thư viện tìm kiếm và trình duyệt đều được xây dựng theo hướng dẫn trong tệp cấu hình của hợp ngữ. Một số bộ sưu tập lớn hơn có thể mất một ngày hoặc hơn để xây dựng. Bạn phải chỉ định thư mục hoặc tệp khi tạo bộ sưu tập mới.

Người dùng nâng cao có thể chỉnh sửa tệp cấu hình bộ sưu tập khi họ làm khi xây dựng bộ sưu tập mới. Bạn sẽ được nhắc xác nhận xem bạn có thực sự muốn xóa bộ sưu tập hay không. Bạn có thể xuất bộ sưu tập sang một trong những trình cài đặt tự động của Greenstone và sử dụng đĩa CD-ROM Windows.

Nếu xảy ra lỗi, giải pháp duy nhất là xóa tài liệu bị lỗi khỏi bộ sưu tập. Trang đầu tiên sẽ trình bày thông tin từ mỗi bộ sưu tập trên hệ thống. Phần đầu tiên sẽ cung cấp thông tin về tệp cấu hình và kích thước của bộ sưu tập (khoảng 1000 tài liệu, 1 triệu từ, hơn 6Mb).

Tuy nhiên, không có bộ sưu tập hiện tại nào sử dụng tính năng này).

Thay đổi thuộc tính

TẬP HỢP CÁC TÀI LIỆU

 • Logging in
 • Cấu trúc Dialog
 • Thu thập thông tin
 • Dữ liệu nguồn
 • Cấu hình Bộ sưu tập
 • Xây dựng Bộ sưu tập
 • Trình bày bộ sưu tập
 • Làm việc với bộ sưu tập đã tồn tại
 • Định dạng tài liệu

Có các vấn đề xã hội: các bộ sưu tập phải tuân theo phong tục địa phương của nơi phát hành. Bước thứ ba, bạn có thể tùy chỉnh cấu hình bộ sưu tập, điều này rất hữu ích khi bạn đã thành thạo Greenstone. Tên bộ sưu tập là một cụm từ ngắn gọn, súc tích được sử dụng trong các thư viện để xác định nội dung của một bộ sưu tập.

Một địa chỉ e-mail được cung cấp để người dùng liên hệ với bạn khi có vấn đề với bộ sưu tập. Nó xuất hiện dưới tiêu đề Giới thiệu về bộ sưu tập này trên trang đầu tiên khi bộ sưu tập được hiển thị. Nếu bạn xây dựng dựa trên cấu trúc bộ sưu tập hiện có, các tệp mới này phải có định dạng chính xác giống như các tệp bộ sưu tập hiện có.

Siêu dữ liệu này được sử dụng trong bộ sưu tập cho phép người đọc tham khảo nguồn gốc của dữ liệu thay vì bản sao nội bộ. Quá trình xây dựng mất từ ​​vài phút đến một giờ, tùy thuộc vào kích thước của bộ sưu tập và tốc độ máy tính của bạn. Nếu bạn rời khỏi trang web này mà không nhấp vào nút này, quá trình sẽ tiếp tục và bộ sưu tập mới sẽ được cài đặt ngay sau khi bộ sưu tập cũ hoàn tất việc xây dựng.

Bằng cách tạo các cấu trúc duyệt và tìm kiếm tự động, việc thêm thông tin vào bộ sưu tập đã có sẵn trong Greenstone thật dễ dàng. Do không phải nhập thủ công các liên kết nên khi một bộ tài liệu mới có cùng định dạng, hệ thống sẽ tự động nhận dạng và ghép bộ tài liệu đó với bộ tài liệu hiện có. Để làm việc với một bộ sưu tập hiện có, trước tiên bạn phải chọn một bộ sưu tập từ danh sách các bộ sưu tập được cung cấp.

Một số bộ sưu tập được đánh dấu là không thay đổi sẽ không xuất hiện trong danh sách này. Nếu việc thêm dữ liệu mới vào bộ sưu tập khiến quá trình này không thể thực hiện được vì lý do nào đó, thì có thể là do chưa thể sửa đổi bộ sưu tập cũ. Thư mục có thể truy cập được đề cập ở trên chứa 4 tệp liên quan đến quá trình cài đặt và 3 thư mục con chứa tất cả phần mềm và bộ sưu tập.

Hình 4a: Sử dụng chức năng tập hợp tài liệu để xây dựng bộ sưu tập mới
Hình 4a: Sử dụng chức năng tập hợp tài liệu để xây dựng bộ sưu tập mới

Chức năng quản trị

 • File cấu hình
 • Logs
 • Quản lý người dùng
 • Thông số kỹ thuật

Tệp main.cfg chứa thông tin chung cho tất cả các bộ sưu tập Greenstone, bao gồm địa chỉ email của người bảo trì hệ thống, trang bộ sưu tập hoặc trang trạng thái có được bật hay không, thư mục người dùng có được lưu hay không, chứa tính năng "cookie", được sử dụng để xác định người dùng. Tất cả hoạt động của người dùng - Phần mềm Greenstone ghi lại bất kỳ ai truy cập bất kỳ trang web nào, ngay cả khi tên người dùng không được ghi lại. Vì quá trình tạo cookie sử dụng là một khóa nhận dạng duy nhất cho mỗi người dùng nên tất cả các hoạt động của người dùng đều được theo dõi thông qua tệp nhật ký này.

Mỗi dòng là mỗi bản ghi của người dùng đã truy cập trang web – Ngay cả các trang được tạo để duyệt các tệp nhật ký. Đối số CGI, "z", là một mã định danh hoặc "cookie" do trình duyệt của người dùng tạo: Nó bao gồm số IP của người dùng được theo dõi dựa trên thời gian họ truy cập Thư viện, số lần . Khi ghi nhật ký được bật, mọi hành động của người dùng đều được ghi lại.

Với các bộ sưu tập cụ thể, bạn có thể yêu cầu nhận dạng người dùng trước khi cung cấp thông tin cho họ - ví dụ: các bộ tài liệu có thể được bảo vệ cho từng cá nhân và chỉ những người mới có thể sử dụng chúng bằng mật khẩu. Nhận dạng người dùng được thực hiện bằng cách chỉ định tên người dùng và mật khẩu, như trong Hình 4a. Tất nhiên, khả năng này phải được quản lý: chỉ những người có quyền quản trị mới có thể thêm tên người dùng mới và các nhóm khác nhau với các quyền khác nhau.

Các thành viên của nhóm đầu tiên được phép thêm hoặc di chuyển người dùng. Sau khi phần mềm Greenstone được cài đặt, chỉ những người dùng được gọi là quản trị viên mới được tham gia vào cả hai nhóm. Người dùng có thể tạo tên và mật khẩu mới cho người dùng trong nhóm cộng tác viên, cho phép người dùng khác xây dựng bộ sưu tập.

Dữ liệu người dùng được lưu trữ trong hai cơ sở dữ liệu trong cấu trúc tệp Greenstone (xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển thư viện số Greenstone). Cuối cùng, mã giao diện người dùng được gọi là "bộ tiếp nhận" sử dụng các hành động để kết nối với nhu cầu của người dùng.

Hình 5 Tính năng quản trị của Greenstone
Hình 5 Tính năng quản trị của Greenstone

Hình ảnh

Hình 4a: Sử dụng chức năng tập hợp tài liệu để xây dựng bộ sưu tập mới
Hình 4b (Tiếp theo)
Hình 4 (Tiếp theo)
Hình 4d (Tiếp theo)
+4

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Hồ sơ học tập của học sinh là một bộ sưu tập có mục đích và có tổ chức những công việc của học sinh, được tích luỹ trong suốt một thời gian và thể hiện sự nỗ