• Không có kết quả nào được tìm thấy

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV"

Copied!
127
0
0

Văn bản

Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân viên Công ty Than Quang Hanh - TKV đã tạo điều kiện thuận lợi và luôn nhiệt tình cung cấp tài liệu cũng như giúp đỡ tôi thu thập những thông tin cần thiết cho Luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và lớp sau đại học MB02 đã luôn sát cánh, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để tôi học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.

Bảng 3.1 Các chỉ tiêu chủ yếu của công ty than Quang Hanh trong giai đoạn 2017 -2020
Bảng 3.1 Các chỉ tiêu chủ yếu của công ty than Quang Hanh trong giai đoạn 2017 -2020

Tính cấp thiết của đề tài

Mặt khác, trong quá trình tìm hiểu hoạt động của Công ty Quang Hanh - TKV, tôi nhận thấy công tác quản lý nhân sự trong công ty được thực hiện, các nhà quản lý công ty đều chu đáo, có tổ chức và có trách nhiệm. có một kế hoạch. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty than Quang Hanh – TKV” làm đề tài luận văn của mình.

Mục đích, ý nghĩa của đề tài

Một số lĩnh vực tuy đã đạt được một số thành tựu nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, các giải pháp còn manh mún, chưa hiệu quả, quản lý còn mang tính hành chính, cứng nhắc, chưa khoa học và chưa bắt nguồn từ thực tiễn.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Nội dung của Luận văn

Nguyễn Ngọc Điền và các cô, các chú, các chị Công ty Than Quang Hanh - TKV đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI

Các khái niệm cơ bản về nhân lực trong doanh nghiệp

 • Khái niệm cơ bản về nhân lực
 • Vai trò của nhân lực trong doanh nghiệp

Khả năng trí tuệ là khả năng của trí óc, nó quyết định phần lớn đến khả năng làm việc sáng tạo của con người. Việc sử dụng và phát huy tiềm năng trí tuệ trở thành điều kiện quan trọng nhất để phát huy nguồn nhân lực.

Các vấn đề cơ bản về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

 • Khái niệm quản trị nhân lực
 • Vai trò của quản trị nhân lực
 • Chức năng của quản trị nhân lực

Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực giúp nhà quản trị đạt được mục tiêu và kết quả thông qua người khác. Do vai trò quan trọng của nguồn nhân lực nên quản lý nguồn nhân lực là một lĩnh vực quản lý quan trọng ở bất kỳ công ty nào.

Các nội dung cơ bản của công tác quản trị nhân lực

 • Phân tích công việc
 • Hoạch định nguồn nhân lực
 • Tuyển dụng nhân lực
 • Công tác sử dụng nhân lực
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Đánh giá thực hiện công việc
 • Đãi ngộ nhân lực

Các cuộc phỏng vấn cá nhân có thể được sử dụng để có được thông tin về công việc. Trong quá trình điều chuyển, cần đảm bảo sự phù hợp giữa trình độ chuyên môn của nhân viên và vị trí công việc mới.

Sơ đồ 1.1. Tiến trình phân tích công việc
Sơ đồ 1.1. Tiến trình phân tích công việc

Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

 • Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
 • Yếu tố bên trong của doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ở công ty 1.4.1. Khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ của công ty là một phần của môi trường bên ngoài. Mục đích hoặc sứ mệnh của công ty là yếu tố môi trường nội bộ ảnh hưởng đến các bộ phận chuyên môn như sản xuất, bán hàng, tiếp thị, tài chính và quản lý nhân sự.

Con người trong công ty: yếu tố con người chính là nhân viên và người quản lý của công ty. Quản trị viên có trách nhiệm thiết lập các chính sách và phương hướng phát triển công ty. Sự cần thiết phải nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp

Ban quản lý nhân sự cần nghiên cứu kỹ vấn đề này để xác định biện pháp kiểm soát phù hợp nhất. Hoàn thiện quản lý nhân sự bao gồm việc bố trí những người có trách nhiệm, có trình độ để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhân sự cụ thể. Vì vậy, có thể khẳng định, việc hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là thực sự cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong Chương 1, chúng tôi đã giới thiệu một số khái niệm, định nghĩa và quy trình tuyển dụng và đào tạo về quản lý nguồn nhân lực. Dựa trên cơ sở lý luận này, kết hợp với việc sử dụng kết hợp các phương pháp thử nghiệm, thống kê, nghiên cứu để điều tra, phân tích thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực giai đoạn tại Công ty than Quang Hanh TKV. HIỆN TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THAN QUANG HẠNH - TKV.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

Giới thiệu khái quát về công ty than Quang Hanh – TKV

 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty than Quang Hanh – TKV giai

Chức năng, nhiệm vụ của công ty - Khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong công ty; Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc điều hành trong việc quản lý và điều hành các lĩnh vực cơ khí, điện, vận tải của công ty.

Phó Giám đốc An toàn: Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc trong việc lãnh đạo, điều hành lĩnh vực an toàn, an ninh lao động của công ty. Sau hơn 14 năm thành lập, sản lượng than nguyên liệu của Công ty Than Quang Hanh - TKV tăng mạnh. Đánh giá chung về đội ngũ nhân sự Công ty than Quang Hanh - TKV 2.2.1.

Sơ đồ 2.1. Bộ máy tổ chức của công ty than Quang Hanh – TKV
Sơ đồ 2.1. Bộ máy tổ chức của công ty than Quang Hanh – TKV

Đánh giá chung về đội ngũ nhân lực tại công ty than Quang Hanh – TKV

 • Tình hình nhân sự tại công ty
 • Cơ cấu lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn
 • Thu nhập bình quân đầu người của người lao động

Qua bảng 2.3 ta thấy số lượng nhân viên của công ty tăng dần qua các năm. Trong khi đó, bộ phận lao động trực tiếp lại tăng về số lượng. Như vậy có thể thấy, quá trình mở rộng thị trường của Công ty đòi hỏi số lượng lao động phải tăng lên để đáp ứng yêu cầu công việc.

Cơ cấu lực lượng lao động theo trình độ lao động. Trong khi đó, tỷ lệ lao động có tay nghề tốt từ cấp 6 trở đi. Điều này cho thấy chất lượng lao động tại công ty chưa cao nên cần có những biện pháp phù hợp để nâng cao tay nghề cho người lao động, cần được thực hiện thường xuyên. Vì vậy, công ty phải có biện pháp đào tạo nghiệp vụ và đào tạo thường xuyên nhằm nâng cao trình độ văn hóa của lực lượng lao động công ty, lực lượng lao động ngày càng có tay nghề cao và ổn định về số lượng cũng như chất lượng.

Bảng 2.3. Cơ cấu lao động tại Công ty Than Quang Hanh – TKV giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị tính: Người
Bảng 2.3. Cơ cấu lao động tại Công ty Than Quang Hanh – TKV giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị tính: Người

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty

 • Thực trạng công tác phân tích công việc tại công ty Than Quang Hanh – TKV
 • Thực trạng công tác hoạch định nhân lực của công ty
 • Thực trạng công tác tuyển dụng của công ty
 • Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động
 • Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại công ty
 • Thực trạng tạo điều kiện và môi trường làm việc tại công ty

Theo kết quả điều tra được tác giả thực hiện tại mỏ than Quang Hanh - TKV. Điều này cho thấy bài phân tích công việc khai thác than Quang Hanh – TKV được đánh giá ở mức khá trung bình. Chất lượng công tác lập kế hoạch đào tạo được thực hiện tại công ty được đánh giá ở mức tốt với 45,1% tổng số phiếu bầu.

Tổng hợp kết quả phiếu đánh giá chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty Thân Quang Hanh - TKV. Tổng hợp kết quả các biểu mẫu đánh giá nhân sự QKQTHCV của Công ty Thân Quang Hanh trong kỳ. Kết quả nghiên cứu về tạo điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động Công ty Thân Quang Hanh - TKV.

Bảng 2.9. Kết quả tổng hợp phiếu đánh giá công tác phân tích công việc TT Tiêu chí đánh
Bảng 2.9. Kết quả tổng hợp phiếu đánh giá công tác phân tích công việc TT Tiêu chí đánh

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực tại công ty than Quang Hanh –

 • Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong
 • Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Than Quang Hanh - TKV. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam cũng ảnh hưởng tới công tác quản lý năng lượng của công ty. Điều này ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, sự sáng tạo và đổi mới của nhân viên trong công ty.

Đây là một thách thức lớn đối với công tác quản lý nhân sự của công ty. Và vì vậy Công ty cần quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động... Đánh giá công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Than Quang Hanh - TKV 2.5.1.

Đánh giá công tác quản trị nhân lực tại công ty than Quang Hanh – TKV

 • Thành công đạt được
 • Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Cụ thể, Luật Lao động ảnh hưởng rõ ràng đến lương, thưởng, bồi thường và sắp xếp công việc của công ty. Văn hóa xã hội: Đặc điểm văn hóa xã hội của mỗi quốc gia, từng khu vực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty. Điều này làm giảm đáng kể định hướng các chiến lược kinh doanh khác của công ty.

Chế độ tiền lương ở công ty không ảnh hưởng đến việc khuyến khích người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo đúng mục tiêu của công ty. Luận văn đã chỉ ra những kết quả đạt được trong quá trình quản trị nguồn nhân lực tại công ty. GIẢI PHÁP BỔ SUNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THAN QUANG HẠNH - TKV.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI

Phương hướng hoạt động của công ty than Quang Hanh – TKV trong thời gian tới

 • Quan điểm về chiến lược phát triển của công ty
 • Các chỉ tiêu chủ yếu
 • Quan điểm về phát triển nguồn nhân lực
 • Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực

Thu hút, lựa chọn lực lượng lao động đảm bảo số lượng, chất lượng, năng lực và trình độ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nhân viên được khuyến khích tại nơi làm việc để cảm thấy an toàn, trung thành và cam kết với công ty.

Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để nhân viên có thể phát huy tối đa và phát triển các kỹ năng cá nhân của mình. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động và gắn quyền lợi của người lao động với hiệu quả kinh doanh và lợi ích công ty. Xây dựng cơ cấu việc làm theo trình độ học vấn, giới tính và độ tuổi.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty than Quang

 • Hoàn thiện công tác phân tích công việc
 • Hoàn thiện công tác lập kế hoạch xác định nhu cầu nhân lực
 • Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực
 • Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực
 • Hoàn thiện công tác tạo động lực, duy trì, sử dụng lao động

Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Than Quang Hanh - TKV. Vì vậy, Công ty Than Quang Hanh - TKV nên tiến hành phân tích công việc cho các bộ phận này. Công tác phân tích công việc tại Công ty Than Quang Hanh - TKV còn hạn chế, chưa tập trung.

Vì vậy, công ty phải có kế hoạch phù hợp để phát triển nhân sự một cách bền vững. Trước đây, việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty còn mang tính hình thức và thụ động. Với việc tăng cường tài trợ cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành Than Quang Hanh, TKV ước tính sẽ đạt được một số hiệu quả sau.

MẪU Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THÂN QUANG HẠNH - TKV. TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY THÂN QUANG HẠNH - TKV.

Sơ đồ 3.1. Quy trình đào tạo nhân viên Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển:
Sơ đồ 3.1. Quy trình đào tạo nhân viên Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển:

Hình ảnh

Bảng 3.1 Các chỉ tiêu chủ yếu của công ty than Quang Hanh trong giai đoạn 2017 -2020
Sơ đồ 1.1. Tiến trình phân tích công việc
Sơ đồ 1.2. Quy trình hoạch định nhân lực
Sơ đồ 1.3. Quy trình tuyển mộ nhân lực
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực quan trọng nhất là nguồn lực vốn, để nâng cao hiệu

Về các giải pháp tài chính: Tổng công ty Sông Đà và các doanh nghiệp xây dựng trong Tổng công ty đã áp dụng các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả

Giới thiệu cho sinh viên khái niệm và những nội dung cơ bản của quản trị nhân lực và quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp lữ hành; môi trường, chiến lược

- Trong khi đối với các doanh nghiệp lớn quy trình tuyển dụng thường rất nghiêm ngặt để có thể chọn ra nguồn nhân lực có chất lượng tốt nhất, thì đối với

+ Biện pháp: Để nâng cao chất lượng lao động và sử dụng hiệu quả nguồn lao động cần thực hiện việc phân bố lại lao động, nâng cao mặt bằng dân trí, chú trọng công

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, nó phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực có sẵn bên trong doanh nghiệp như: nguồn lao động, nguồn vốn, máy móc,

Để đảm bảo tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu là tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua khai thác và quản trị hiệu quả

Quản trị nhân sự là một hoạt động của quản trị doanh nghiệp, là quá trình tổ chức nguồn lao động cho doanh nghiệp, là phân bố sử dụng nguồn lao động một cách khoa học

nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực