• Không có kết quả nào được tìm thấy

Thiết kế thi công cung cấp điện cho một phân xưởng cơ khí

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Thiết kế thi công cung cấp điện cho một phân xưởng cơ khí"

Copied!
66
0
0

Văn bản

Nội dung và yêu cầu cần giải quyết trong đồ án tốt nghiệp (lý thuyết, thực hành, số liệu tính toán, hình vẽ). Môn học tốt nghiệp: Thiết kế và thiết kế xây dựng nhà xưởng cơ khí 1.

CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN

KHÁI QUÁT CHUNG

CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN

 • Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu
 • Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình
 • Xác định PTTT theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm

Phụ tải tính toán của nhà máy được xác định bằng cách lấy tổng tải trọng của các phân xưởng. Phương pháp này dùng để tính toán các thiết bị điện có biểu đồ tải ít thay đổi như quạt, máy bơm nước, máy nén khí.

Bảng tra K max chỉ bắt đầu từ n hq = 4 [PL-4], khi n hq < 4 phụ tải tính toán đƣợc xác định theo công thức:
Bảng tra K max chỉ bắt đầu từ n hq = 4 [PL-4], khi n hq < 4 phụ tải tính toán đƣợc xác định theo công thức:

XÁC ĐỊNH PTTT CỦA PHÂN XƢỞNG CƠ KHÍ

 • Phụ tải tính toán của phân xƣởng cơ khí
 • Phân nhóm phụ tải
 • Tính phụ tải tính toán cho từng nhóm trong phân xƣởng cơ khí
 • Tính toán phụ tải chiếu sáng cho toàn phân xƣởng cơ khí22

Các thiết bị trong một nhóm nên được đặt gần nhau trên sàn (điều này giúp đi dây dễ dàng tránh chồng chéo và giảm tổn hao). Các thiết bị trong nhóm có cùng chế độ làm việc (điều này rất hữu ích cho việc tính toán và cung cấp điện năng sau này, ví dụ nếu nhóm thiết bị có cùng chế độ làm việc, tức là cùng một biểu đồ tải thì chúng ta có thể kiểm tra hình thức chung tại cksd, kcs, cosφ, ...và nếu chúng có cùng công suất thì số lượng thiết bị điện hiệu dụng sẽ đúng bằng số lượng thiết bị thực tế nên việc xác định phụ tải cho các nhóm thiết bị này sẽ rất đơn giản). Ngoài ra, số lượng thiết bị trong cùng một nhóm không nên quá lớn vì số lượng bản ghi của tủ công tắc cũng được kiểm soát (thông thường số lượng bản ghi tối đa của tủ công tắc đúc sẵn không quá 8.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là số lượng thiết bị trong mỗi nhóm không được vượt quá 8 thiết bị. Vì 1 lộ ra từ tủ điện chỉ đi được 1 thiết bị nhưng có thể nối nối tiếp với nhiều thiết bị (đặc biệt khi các thiết bị đó có công suất nhỏ, không yêu cầu độ tin cậy cung cấp cao). Tuy nhiên, khi có nhiều thiết bị trong một nhóm sẽ phức tạp trong quá trình vận hành và làm giảm độ tin cậy cung cấp điện cho từng thiết bị.

Ngoài ra, thiết bị đôi khi được phân loại theo yêu cầu cụ thể của công tác quản lý hành chính hoặc quản lý kế toán riêng của từng bộ phận trong phân xưởng.Dựa trên nguyên tắc kết hợp phụ tải điện nêu trên và căn cứ vào vị trí, công suất của thiết bị được phân phối trên sàn xưởng có thể chia thành các thiết bị trong xưởng cơ khí theo các nhóm phụ tải. Tải trọng nhẹ của xưởng cơ khí được xác định theo áp suất nhẹ trên một đơn vị diện tích. Trong đó: kdt là hệ số đồng thời, có xét đến công suất lớn nhất của các xưởng không chịu tải đồng thời.

Kết luận Chương 1: Ở Chương 1, bạn đã học cách phân loại các nhóm tải và tính toán phụ tải cho từng nhóm trong xưởng máy. Cách tính tải nhẹ cho toàn bộ xưởng, tính tải cho toàn bộ xưởng sửa chữa cơ khí.

Bảng 1.1: Phụ tải điện của phân xƣởng cơ khí.
Bảng 1.1: Phụ tải điện của phân xƣởng cơ khí.

THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƢỞNG CƠ KHÍ . 26

LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

 • Lựa chọn aptomat
 • Lựa chọn cáp
 • lựa chọn tủ phân phối
 • Chọn cầu chì cho các tủ động lực
 • Lựa chọn dây dẫn từ các tủ ĐL tới từng động cơ

Hộp phân phối được chọn gồm 1 đầu vào và 6 đầu ra, trong đó 5 đầu vào cấp nguồn cho hộp điện, 1 đầu vào còn lại cấp nguồn cho hộp chiếu sáng. Dựa vào dòng điện, tính toán dòng điện đầu vào hộp phân phối và dòng điện đầu ra hộp phân phối. Điều kiện thứ ba là điều kiện lựa chọn: Idc của cầu chì tổng phải lớn hơn Idc của cầu chì nhánh lớn nhất ít nhất 2 cấp.

Các nhóm khác chọn cầu chì Idc giống nhau, kết quả được ghi vào bảng. Dây dẫn và cáp điện áp thấp được lựa chọn theo điều kiện nhiệt. IkdddtA - dòng điện khởi động điện từ của máy tự động (là dòng điện điều chỉnh để cầu dao ngắt mạch).

Ikđđnh – dòng khởi động nhiệt của máy tự động (là dòng điện đột quỵ của rơle nhiệt để ngắt quá tải). Tính toán và lựa chọn, kết quả lựa chọn cáp cho các khối còn lại được ghi ở Bảng 2.2. Kết luận Chương 2: Ở Chương 2, các bạn đã học cách lựa chọn linh kiện cho hệ thống điện trong xưởng sửa chữa cơ khí.

Bảng 2.1. Kết quả chọn cáp từ tủ PP tơi các tủ ĐL
Bảng 2.1. Kết quả chọn cáp từ tủ PP tơi các tủ ĐL

TÍNH BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

ĐẶT VẤN ĐỀ

 • Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số cosφ

Hệ số công suất cosφ là chỉ số đánh giá xem công ty có sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm hay không. Trong quá trình thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và nâng cao năng suất sản phẩm hoặc làm suy giảm điều kiện làm việc bình thường của người lao động. Bằng cách giảm Q truyền qua đường dây, chúng ta có thể giảm thành phần tổn thất điện năng ΔP(Q) do Q gây ra.

Việc giảm lượng Q truyền trên đường dây sẽ làm giảm thành phần ΔU(Q) do Q gây ra. Công suất truyền tải của đường dây và máy biến áp phụ thuộc vào điều kiện gia nhiệt, tức là vào dòng điện cho phép của chúng. Biểu thức cho thấy rằng ở cùng trạng thái gia nhiệt của đường dây và máy biến áp (I= const), chúng ta có thể tăng công suất truyền tải công suất tác dụng của chúng bằng cách giảm công suất phản kháng mà chúng mang theo.

Do đó, tuy vẫn giữ nguyên đường dây và máy biến áp nhưng nếu cosφ của mạng cao (tức là giảm lượng Q cần truyền tải) thì công suất truyền tải của chúng sẽ tăng lên. Ngoài ra, việc cải thiện hệ số cosφ còn có tác dụng giảm giá thành kim loại màu, góp phần ổn định điện áp, tăng công suất phát điện của máy phát điện... BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ KOSφ VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ BÙ ĐIỆN.

Bảng 3.1: Phân tích tổn thất điện năng trong hệ thống điện.
Bảng 3.1: Phân tích tổn thất điện năng trong hệ thống điện.

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ COSφ VÀ CHỌN THIẾT BỊ BÙ

 • Các định nghĩa về hệ số công suất cosφ
 • Các biện pháp nâng cao hệ số cosφ
 • Lựa chọn phƣơng pháp bù công suất phản kháng

Hệ số tự nhiên cosφ được dùng làm cơ sở để tính toán hệ số công suất cải tiến và bù công suất phản kháng. Các biện pháp cải thiện hệ số cosφ công suất được chia thành hai nhóm: nhóm biện pháp cải thiện hệ số cosφ tự nhiên (không sử dụng thiết bị bù) và nhóm biện pháp chính cải thiện hệ số cosφ bằng bù công suất phản kháng. Vì vậy, khi giải quyết vấn đề nâng cao hệ số cosφ, trước hết chúng ta luôn xem xét các biện pháp cải thiện hệ số tự nhiên cosφ rồi mới đến các biện pháp bù công suất phản kháng.

Bằng cách đặt các thiết bị bù gần các hộ tiêu thụ để cung cấp công suất phản kháng cho họ, chúng ta có thể giảm hệ số cosφ của mạng. Bù công suất phản kháng Q còn có tác dụng điều chỉnh, ổn định điện áp của lưới điện. Tụ điện đồng bộ tiêu thụ công suất tác dụng nhiều hơn trong quá trình hoạt động so với tụ điện tĩnh.

Trong điều kiện hoạt động danh nghĩa, tổn thất điện năng trong các tụ điện đồng bộ là từ 1,33 đến 3,2% công suất định mức của chúng. Giá mỗi kVA của tụ tĩnh phụ thuộc một chút vào công suất lắp đặt và có thể coi là không đổi. Từ những phân tích trên, chúng tôi lựa chọn thiết bị bù công suất phản kháng sử dụng tụ tĩnh điện trên thanh hạ áp.

XÁC ĐỊNH, TÍNH TOÁN VÀ PHÂN BỐ DUNG LƢỢNG BÙ CÔNG

 • Xác định dung lƣợng bù toàn phân xƣởng

Xác định tổng công suất phản kháng Qb cần thiết để tăng hệ số công suất từ ​​cosφ1 lên cosφ2. Kết luận chương 3: ở chương 3 các bạn đã học cách cải thiện hệ số cosφ và lựa chọn phương pháp bù công suất, thiết bị.

THIẾT KẾ THI CÔNG CHO PHÂN XƢỞNG CƠ KHÍ

ĐẶT VẤN ĐỀ

 • Phƣơng pháp lắp đặt
  • Giới thiệu chung
  • Phƣơng án đi dây
  • Cách lắp đặt các thiết bị điện

Chọn dây dẫn chùm từ máy biến áp đến hộp phân phối chính (TPPC). Chọn hệ thống dây xuyên tâm từ TPPC đến hộp nguồn và từ hộp nguồn đến thiết bị. Từ tủ điện đến các thiết bị chọn đường đi nổi trong máng - Từ máy biến áp đến TPPC chọn đường đi ngầm.

Do yêu cầu thẩm mỹ về an toàn điện và kỹ thuật đi dây nên khi cần lắp đặt hệ thống điện trong nhà ở trạng thái khô ráo chúng ta sử dụng phương pháp lắp đặt điện trong đường ống, khi xây dựng đường ống ngầm để đặt đường ống chúng ta phải đặt đường ống, chừa chỗ để đặt một tấm che để bảo vệ vật lý cho đường ống. Tại các điểm uốn phải có thiết bị buộc để đảm bảo an toàn cho dây. Khi đi dây lên trần nhà hãy lắp dây dọc theo hướng thanh sắt phía dưới trần nhà.

Dây điện chạy xuyên tường trong nhà phải có ống cách điện không cháy và tránh để nước đọng trong đường dây. Hệ thống dây điện ngầm trong tường phải sử dụng dây cách điện kép, nếu có đấu nối thì phải đặt trong hộp đấu nối. Đối với tủ điện có thiết bị bảo vệ như công tắc, cầu dao: đặt cách mặt sàn 1,6 m.

Hình 4.1 : Phƣơng án đi dây đặt ngầm
Hình 4.1 : Phƣơng án đi dây đặt ngầm

CHỌN DÂY DẪN (CÁP)

 • Dây từ MBA đến TPPC
 • Từ TPPC đến TDL1
 • Dây từ TĐL1 đến từng thiết bị
 • Dây từ TĐL2 đến từng thiết bị
 • Từ TĐL3 đến từng thiết bị
 • Dây từ TĐL4 đến từng thiết bị
 • Dây từ TĐL5 đến từng thiết bị

Sơ đồ bố chí công tắc và ổ cắm của phân xƣởng sửa chữa cơ khí

Kết luận Chương 4: Ở Chương 4 các bạn đã học cách xây dựng cách lắp đặt các dây dẫn tính toán và cách bố trí lắp đặt các thiết bị điện. Trong 12 tuần qua, tôi phụ trách thực hiện đồ án tốt nghiệp. Lấy tải trong xưởng cơ khí để thiết kế hệ thống.

Tính toán lựa chọn thiết bị điện hạ thế cho xưởng cơ khí. Do thời gian có hạn nên đồ án của tôi còn nhiều sai sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến ​​đóng góp từ thầy cô và bạn bè.

Hình 4.3: Sơ đồ bố chí ổ cắm và công tắc chiếu sáng
Hình 4.3: Sơ đồ bố chí ổ cắm và công tắc chiếu sáng

Hình ảnh

Bảng tra K max chỉ bắt đầu từ n hq = 4 [PL-4], khi n hq &lt; 4 phụ tải tính toán đƣợc xác định theo công thức:
Bảng 1.1: Phụ tải điện của phân xƣởng cơ khí.
Bảng 1.2. Tổng hợp kết quả phân nhóm phụ tải điện
Bảng 2.1. Kết quả chọn cáp từ tủ PP tơi các tủ ĐL
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Điều khiển việc thực hiện các chương trình - Quản lý, phân phối, thu hồi bộ nhớ.. - Điều khiển các thiết bị (drivers) - Quản lý việc vào, ra

W o : Suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm (kWh/sp). Vì vậy tuỳ theo giai đoạn thiết kế, tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính cho thích hợp.

W o : Suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm (kWh/sp). Vì vậy tuỳ theo giai đoạn thiết kế, tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính cho thích hợp.

Chương 3 : Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho toàn nhà máy Chương 4 : Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí Chương 5: Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa

* Các thiết bị trong các nhóm nên được phân bố để tổng công suất của các nhóm ít chênh lệch nhất(điều này nếu tạo ra được sẽ tạo ra tính đồng loạt cho các trang

Kế toán là một trong những công cụ phục vụ công tác quản lý tài chính, giúp cho các doanh nghiệp quản lý đƣợc chặt chẽ và sâu sắc hơn về quy trình công nghệ sản

Luận án phân tích sâu sắc lý luận về nội dung quản lý tài chính nội bộ các trường đại học công lập trên ba khía cạnh: quản lý thu, quản lý chi, quản lý tài sản theo

Trong các đơn vị sự nghiệp nói chung và trường học nói riêng, công tác lập dự toán ngoài việc để thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, còn có

Các nhóm phân công nhiệm vụ trong nhóm, tiến hành thảo luận, đề xuất phương án và thiết kế vẽ sơ đồ sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2 công tắc điều khiển một đèn.. GV