• Không có kết quả nào được tìm thấy

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - GIS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - GIS"

Copied!
59
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

ỨNG DỤNG WEBGIS CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG ĐỒNG NAI. GIS: (Hệ thống thông tin địa lý): Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý: Cơ sở dữ liệu.

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Việc cung cấp thông tin về chất lượng nước trên website là yêu cầu cần thiết và giúp các nhà quản lý cũng như người dân dễ dàng xử lý các tình huống môi trường tốt hơn và nhanh hơn trong tương lai. Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai” với chức năng tìm kiếm thông tin chất lượng nước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và chức năng quản lý thông qua mạng máy tính trường học với nền tảng WebGIS.

Mục tiêu đề tài

 • Mục tiêu chung
 • Mục tiêu cụ thể

Tích hợp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Web để tạo WebGIS là xu hướng phổ biến để phát triển thông tin dữ liệu không gian kết hợp với dữ liệu thuộc tính, cung cấp cho người dùng một bức tranh rõ nét. Trực quan và rõ ràng hơn với các lớp bản đồ.

Giới hạn và phạm vi đề tài

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Tổng quan khu vực nghiên cứu tỉnh Đồng Nai

 • Vị trí địa lý
 • Điều kiện tự nhiên
 • Kinh tế

Tỷ trọng sản phẩm công nghiệp trong toàn ngành kinh tế của tỉnh Đồng Nai là 53,4. Tỉnh Đồng Nai có đất đai dồi dào, màu mỡ thích hợp cho việc trồng trọt nông nghiệp.

Hình 2.1 Ranh giới hành chính tỉnh Đồng Nai 2.1.2 Điều kiện tự nhiên
Hình 2.1 Ranh giới hành chính tỉnh Đồng Nai 2.1.2 Điều kiện tự nhiên

Tổng quan kiến thức

 • WebGIS
 • Công nghệ SVG
 • Ngôn ngữ lập trình PHP
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL
 • Các ngôn ngữ bổ trợ

Máy chủ dữ liệu: Là nơi lưu trữ dữ liệu, bao gồm dữ liệu không gian và phi không gian. Nếu có yêu cầu dữ liệu, nó sẽ gửi yêu cầu dữ liệu đến máy chủ trao đổi dữ liệu (data Exchange server). Phía máy chủ chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu không gian, xử lý các phép tính và trả về kết quả (ở dạng hiển thị) cho phía máy khách.

Các trường hợp sử dụng SVG bao gồm ngôn ngữ mô tả trang dựa trên XML tương tự như Postscript và PDF, một định dạng in và lưu trữ dữ liệu có thể thay đổi trong đó thông tin được cung cấp bởi cơ sở dữ liệu và đầu ra là tương đương. Các phần mở rộng XML cho phép đồ họa SVG có siêu dữ liệu được nhúng ở các định dạng độc quyền mà không ảnh hưởng đến việc trình bày. Hệ thống thông tin địa lý có những yêu cầu rất cụ thể: tính năng đồ họa phong phú, hỗ trợ nội dung vectơ và raster và khả năng xử lý lượng dữ liệu rất lớn.

SVG rất phù hợp cho thị trường này và nhiều hệ thống GIS cung cấp tính năng xuất dữ liệu SVG. PostgreSQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và rất mạnh mẽ. PostgreSQL cũng hỗ trợ lưu trữ các đối tượng dữ liệu nhị phân lớn, bao gồm hình ảnh, âm thanh hoặc video.

Hình 2.5 Các bƣớc xử lý thông tin WebGIS (Nguồn: Climate GIS, 2011)
Hình 2.5 Các bƣớc xử lý thông tin WebGIS (Nguồn: Climate GIS, 2011)

Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới ứng dụng WebGIS . 23

Nếu bạn sử dụng các phương pháp truyền thống, những nội dung này phải được tải lại hoàn toàn theo từng yêu cầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng Ajax, ứng dụng web chỉ có thể yêu cầu nội dung cần cập nhật, do đó giảm đáng kể băng thông và thời gian tải trang. Năm 2010, nhóm nghiên cứu Nguyễn Quang Tuân, Hà Văn Thanh, Trương Đình Trọng, Lê Thái Sơn thực hiện đề tài “Sử dụng công nghệ WebGIS xây dựng cơ sở dữ liệu khai thác tiềm năng du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh”. Quảng Trị” cung cấp các công cụ quản lý, cập nhật thông tin bản đồ, tin tức cho người quản lý; Hỗ trợ công cụ tìm kiếm địa điểm, tìm đường và hiển thị bản đồ, truy vấn nhanh thông tin bản đồ cho người dùng.

Năm 2013, Phạm Thị Pháp thực hiện luận văn nghiên cứu “Ứng dụng WebGIS mã nguồn mở phục vụ quảng bá du lịch”. Xây dựng thành công website WebGIS giới thiệu các địa điểm du lịch, thông tin du lịch với chức năng bản đồ tương tác, hiển thị, tìm kiếm và quản lý nhằm cập nhật thông tin du lịch cho du lịch Mũi Né. Năm 2014, Trần Thị Thúy An viết luận văn: “Ứng dụng Webgis hỗ trợ truy xuất thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương”.

Dự án sử dụng phương pháp thống kê để thu thập và xử lý thông tin về chất lượng nước mặt tại khu vực nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính. Bước 1: Thu thập đầy đủ thông tin bao gồm: số liệu quan trắc chất lượng nước mặt, bản đồ địa chính tỉnh Đồng Nai. Bước 2: Thực hiện phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu Bước 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ phương pháp nghiên cứu:
Sơ đồ phương pháp nghiên cứu:

Phân tích, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu

 • Phân tích, thiết kế dữ liệu
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu

1 diemquantrac Thông tin về điểm đo 2 dulieuquantrac Thông tin về số liệu đo Bảng 3.2 Mô tả bảng diemquantrac.

Hình 3.3 Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu Mô tả các bảng dữ liệu:
Hình 3.3 Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu Mô tả các bảng dữ liệu:

Xác định chức năng WebGIS

 • Chức năng phân quyền truy cập
 • Chức năng truy vấn dữ liệu
 • Chức năng hiển thị dữ liệu
 • Mô tả hoạt động

Phân quyền quản trị viên: sử dụng các thao tác để cập nhật thông tin dữ liệu. Cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác cập nhật thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Nó hiển thị một danh sách mới với thông tin mới nhập được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Trên giao diện chỉnh sửa thông tin, bạn nhấn vào gid muốn thay đổi, thông tin điểm sẽ hiển thị rồi thay đổi thông tin cho phù hợp, nhấn nút cập nhật. Đã thành công trong việc thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách thông tin đã được thay đổi. Xóa Trên giao diện chỉnh sửa thông tin, nhấn vào gid muốn xóa sẽ hiển thị thông tin của mục muốn xóa, nhấn nút Xóa.

Trong giao diện chỉnh sửa thông tin dữ liệu, bạn nhấn vào gid muốn thay đổi, thông tin điểm sẽ hiển thị, sau đó thay đổi thông tin cho phù hợp rồi nhấn nút Cập nhật. Xóa Trong giao diện chỉnh sửa thông tin dữ liệu, nhấn vào gid muốn xóa, thông tin sẽ hiện ra. Hiển thị thông tin thuộc tính và vẽ lại biểu đồ chỉ báo của điểm đã chọn.

Thiết kế giao diện

 • Giao diện ngƣời dùng
 • Giao diện tổng quát ngƣời quản lý

Xây dựng trang web

Quản lý: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống quản lý bao gồm: thêm thông tin mới, chỉnh sửa – xóa thông tin. Trang web được xây dựng bằng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL và được lập trình bằng ngôn ngữ PHP và công cụ Adode Dreamweaver CS6. File Index.php hiển thị trang chủ của website Gioithieu.php File hiển thị trang About.

Tệp Hiển thị và thêm thông tin điều khiển mới vào cơ sở dữ liệu. Tệp hiển thị và cập nhật thông tin theo dõi trong cơ sở dữ liệu. Tệp Chart.php hiển thị biểu đồ Tệp Connect.php kết nối cơ sở dữ liệu.

KẾT QUẢ

Giao diện cho ngƣời dùng

 • Giao diện trang chủ
 • Giao diện trang giới thiệu
 • Giao diện trang hƣớng dẫn

Giao diện trang chủ, cho phép người dùng làm quen với tình hình chất lượng nước trên sông Đồng Nai. Giao diện Trang Hướng dẫn giúp người dùng hiểu cách khai thác thông tin từ website và giải thích một số thuật ngữ kỹ thuật.

Hình 4.2 Giao diện trang giới thiệu
Hình 4.2 Giao diện trang giới thiệu

Giao diện cho ngƣời quản lý

 • Giao diện đăng nhập
 • Giao diện trang quản lý thêm mới
 • Giao diện trang quản lý

Người quản lý nhập dữ liệu cho điểm quan sát mới và chọn hình ảnh muốn tải lên. Bấm vào nút Thêm mới để thêm điểm giám sát mới vào cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, giao diện thêm điểm quan trắc mới còn hướng dẫn người quản lý thêm điểm mới chính xác như: xem mã điểm hiện có, ghi hệ quy chiếu khi chụp tọa độ.

Trong giao diện thêm thông tin giám sát mới, người quản lý nhập thông tin giám sát mới rồi nhấn nút Thêm mới để thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, người quản lý cũng có thể nhấn vào Point Code để thêm thông tin giám sát mới cho mã điểm đó. Người quản trị nhấn vào GID của điểm có thông tin cần cập nhật, hệ thống chuyển sang trang cập nhật thông tin giám sát cho điểm đó.

Người quản trị thay đổi thông tin điểm kiểm soát, nhấn Update để cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. Giao diện cập nhật thông tin theo dõi là giao diện để quản trị viên sửa đổi hoặc xóa thông tin theo dõi. Sau khi thực hiện thay đổi, người quản lý nhấn Cập nhật để cập nhật dữ liệu theo dõi trong cơ sở dữ liệu hoặc nhấn Xóa để xóa dữ liệu theo dõi khỏi cơ sở dữ liệu.

Hình 10 Giao diện thêm mới thông tin quan trắc
Hình 10 Giao diện thêm mới thông tin quan trắc

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Lắp loa tại các khu vực có hoạt động nuôi trồng thủy sản để người dân có thể tiếp cận những thông tin mới nhất về chất lượng nước, hầu hết người dân chưa có điều kiện sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh. Hệ thống thông tin địa lý nâng cao. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, 226 trang. Phạm Thị Pháp, 2013. Ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ quảng bá du lịch.

Nguyễn Đăng Phương Thảo, 2013. Nghiên cứu công nghệ WEBGIS và xây dựng WEBSITE hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn TP.HCM. Trần Công Hương, 2010. Tìm hiểu và xây dựng hệ thống thông tin địa lý - WEBGIS. Luận văn, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

Hình ảnh

Hình 2.1 Ranh giới hành chính tỉnh Đồng Nai 2.1.2 Điều kiện tự nhiên
Hình 2.2 Bản đồ địa hình tỉnh Đồng Nai  (Nguồn Atlat Đồng Nai)
Hình 2.3 Hệ thống sông ngòi tỉnh Đồng Nai
Hình 2.4 Bản đồ thổ nhƣớng tỉnh Đồng Nai  (Nguồn tlat Đồng Nai)
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Theo dõi khả năng xử lý của bể lọc sinh học kị khí theo thời gian, sau 6h nước thải được đưa sang bể trồng cây thủy trúc lưu trong 2 ngày, kết quả phân

Tinh bột cũng được dùng để chế tạo màng che phủ đất ứng dụng trong nông nghiệp, vì nó có thể phân hủy thành sản phẩm không độc khi nó