• Không có kết quả nào được tìm thấy

Giải thích:

Tầm nhìn phía sau chính sách của chính phủ được thảo luận trong đoạn 2 là?

A. Tầm nhìn về Trung Quốc với phụ nữ ở các vị trí hàng đầu trong chính phủ

B. Tầm nhìn cho Trung Quốc để kiểm soát dân số đang phát triển trong tương lai gần C. Tầm nhìn về một xã hội phụ nữ thống trị

D. Tầm nhìn mà các thanh thiếu niên nam nữ Trung Quốc sẽ tìm được bạn đời

Thông tin: Consequent to the population explosion, the Government introduced, in the 80‟s, one child policy in China. Any additional pregnancy had to be terminated.

Question 48: Đáp án C Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích:

Từ “inculcate” được sử dụng trong đoạn 4 có nghĩa là A. tính toán các ưu và nhược điểm

B. khiến ai tuân theo lệnh của ai đó C. bắt đầu một thói quen về

D. gây ấn tượng bằng sự thúc giục liên tục

Nobel Laureate Hayek feels that when Government tries to dominate the social system by making people forcibly inculcate a certain habit, such a condition is bound to happen.

Nobel Laureate Hayek cảm thấy rằng khi Chính phủ cố gắng thống trị hệ thống xã hội bằng cách buộc người ta

phải khắc sâu vào não một thói quen nhất định, chuyện như vậy chắc chắn sẽ xảy ra.

Question 49: Đáp án A Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích:

"Chính sách một đứa trẻ" được cho là có thể cải thiện được giá trị của phụ nữ như thế nào?

(Tham khảo đoạn 6)

A. Do sự khan hiếm của phụ nữ trẻ, có nhận thức về "giá trị".

B. Chính phủ đã làm việc tích cực để th c đẩy chính sách.

C. Tỷ lệ nữ giới thấp giúp sức khoẻ của bé gái.

D. Phụ nữ có thể nhận được nền giáo dục tốt vì chi tiêu gia đình bị hạn chế.

Question 50: Đáp án B Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích:

Nhìn vào bốn ô vuông [■] cho biết câu sau có thể được thêm vào ở đâu trong đoạn văn:

"Một lý do khác là con gái phải rời cha mẹ sau khi kết hôn làm giàu gia đình chồng họ."

Câu nào phù hợp nhất?

Đoạn văn này đang nói về lý do con trai được ưa thích hơn con gái, cho nên điền vào chỗ trống B là phù hợp.

Dịch bài đọc: (Dethithpt.com)

1. Ở Trung Quốc, sự cách biệt đang tăng lên giữa giới tính đang tạo ra dấu hiệu báo động cho Chính phủ. Theo số liệu điều tra dân số mới nhất, 11 bé trai được sinh ra trên mỗi 100 bé gái.

Sự cách biệt đáng ch ý này dự kiến sẽ tăng lên vào năm 2020 với gần 40 triệu người độc thân.

Sự phân bố này của hệ sinh thái xã hội sẽ tạo ra sự tàn phá trong tương lai. Các nhà lãnh đạo xã hội đang cố gắng tạo áp lực lên quần chúng để sinh thêm nhiều bé gái. Chính phủ đã bắt tay vào các chính sách mở rộng vô số ưu đãi cho các gia đình có con gái. Hỗ trợ tiền tệ, giáo dục miễn phí, công việc được bảo đảm đang được tặng cho các cha mẹ có con gái. Chính phủ đang cố gắng thuyết phục mọi người kìm nén sở thích cá nhân của họ và điều chỉnh hành vi của cộng đồng theo kế hoạch mới để kích thích tỷ lệ nữ. Đôi khi Chính phủ cố gắng lôi kéo họ và đôi khi họ sử dụng chính sách gốc để buộc họ thực hiện.

2. Kết quả của bùng nổ dân số, Chính phủ đã giới thiệu, vào những năm 80, một chính sách dành cho trẻ ở Trung Quốc. Bất kỳ thai kỳ bổ sung nào cũng phải chấm dứt. Điều này nhằm mục đích kìm nén hàng triệu người đông đ c. Chính sách này không có liên quan đến việc loại bỏ đứa con gái trong bụng mẹ. Nhưng các nhà hoạch định chính sách không biết về ảnh hưởng lâu dài của nó. Con người, với tư duy gia trưởng, thích một đứa con trai. Ý niệm về một gia đình hạnh phúc trở thành 'cha mẹ với một đứa con trai'.

3. Văn hoá Trung Hoa luôn luôn đề cao con trai hơn con gái vì xã hội đã bị thống trị bởi nam giới. Ở nhiều làng, nơi cần sự chăm chỉ để duy trì nông nghiệp, một chàng trai luôn thích hợp hơn do sức mạnh thể chất của mình cao hơn so với một cô gái. Một lý do khác là con gái phải rời cha mẹ sau khi kết hôn làm giàu gia đình chồng họ. Trong những trường hợp như vậy, mong muốn một đứa con trai có vẻ hợp lý. Nếu mọi người phải giới hạn gia đình của họ, rõ ràng họ sẽ thích một cậu bé hơn một cô gái. Vấn đề này đã được nêu bật bằng việc sử dụng siêu âm giúp xác định giới tính thai nhi. Công nghệ này đã đóng một yếu tố quyết định trong việc tạo ra sự mất cân bằng giới.

4. Các nhà xã hội học coi sự mất cân bằng này là hậu quả của chính sách thiển cận và thiếu suy nghĩ của chính phủ. Dù cho các ý định của Chính phủ, Trung Quốc đã phát triển một tỷ lệ giới tính rõ rệt. Nobel Laureate Hayek cảm thấy rằng khi Chính phủ cố gắng thống trị hệ thống xã hội bằng cách buộc người ta phải khắc sâu vào não một thói quen nhất định, chuyện như vậy chắc chắn sẽ xảy ra. Mọi người cố gắng tìm ra những cách không chỉ đáp ứng được sở thích mà còn thỏa mãn các nhà làm luật. Chính phủ đã làm hỏng tính năng động của một xã hội lành mạnh và hiện đang chịu những gánh nặng của những hành động trong quá khứ.

5. Hayek cho rằng không một hệ thống tập trung quan liêu nào được cho phép thiết lập sở thích cho hàng trăm ngàn người mà không cần phải hỏi ý kiến của họ. Trong một hệ thống như vậy, theo thời gian, những hậu quả không lường trước được sẽ nảy ra. Chính phủ có thể ràng buộc mọi người vào tiến trình đã chọn trong một thời gian nhưng sự áp đặt không thể giới hạn các lựa chọn của họ trong một thời gian dài. Phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi bắt đầu nỗ lực để thiết kế lại gia đình Trung Quốc đã để lại đằng sau đường mòn của nó.

6. Chính phủ hiện nay cần phải thận trọng. Họ phải tạo các biện pháp khắc phục mới để giải quyết vấn đề này. Họ cần phải thiết kế lại cơ cấu xã hội để các chương trình như "Quan tâm đến phụ nữ" có được sự ủng hộ của quần chúng, những người có vẻ ít tin vào hệ thống. Họ xem chương trình mới cho con gái trong cùng một chế độ như chương trình đã bị bắt buộc trong quá khứ. Một số nữ công tác xã hội cho rằng giảm tỷ số giới tính là một lợi thế cho phụ nữ Trung Quốc vì giá trị xã hội của họ đã tăng lên. Chính sách của Chính phủ đã giúp nâng cao vị thế của phụ nữ. Nỗi sợ hãi thực sự hiện nay là Trung Quốc sẽ sớm phải đối mặt với đám độc thân đang đấu tranh với anh em trong việc tìm kiếm cô dâu. "Dư thừa con trai" của Trung Quốc cần phải ngừng can thiệp vào hệ thống xã hội.

www.thuvienhoclieu.com ĐỀ 8

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Thời gian: 60 phút

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose

underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. wounded B. combined C. considered D. believed Câu 2:

A. research B. resent C. resemble D. resist Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. describe B. descent C. design D. descant

Câu 2:

A. disappear B. recommend C. understand D. volunteer Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1: Mrs Phuong, along with her students from Ha Noi, are planning to take part in charity