LTVC: Ôn về từ chỉ đặc điểm...

Văn bản

(1)
(2)

Câu 1:

Câu 1:

Em hãy kể tên một số thành phố ở nước ta . Em hãy kể tên một số thành phố ở nước ta .

Câu 2:

Câu 2:

Em hãy kể tên các sự vật thường thấy ở thành Em hãy kể tên các sự vật thường thấy ở thành phố .

phố .

(3)

Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2012 Luyện từ và câu

Tiết 17 : Ôn về từ chỉ đặc điểm.

Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy

Bài tập 1: Hãy tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc mới học:

a- Chú bé Mến trong truyện Đôi bạn.

b- Anh Đom Đóm trong bài thơ cùng tên.

c- Anh Mồ Côi (hoặc người chủ quán) trong truyện Mồ Côi xử kiện.

(4)

Mến

(5)

Đom Đóm

(6)

Mồ Côi

Chủ quán

(7)

Bài 1

Bài 1 : Hãy tìm những từ ngữ thích hợp để nói về : Hãy tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc đặc điểmđiểm của nhân vật trong các bài tập đọc mới học. của nhân vật trong các bài tập đọc mới học.

Mến

Chủ quán Mồ Côi

Đom Đóm

(8)

Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2012 Luyện từ và câu

Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy

Nhân vật Đặc điểm nhân vật

a) Mến

b) Đom Đóm c) Anh Mồ Côi - Chủ quán

dũng cảm, nhanh nhẹn, không ngần ngại cứu người, sẵn sàng cứu người, tốt bụng, biết sống vì người khác, biết hi sinh,…

cần cù, chuyên cần, chăm chỉ, tốt bụng, có trách nhiệm, …

thông minh, tài trí, công minh, biết bảo vệ lẽ phải, biết giúp đỡ người bị oan, …

tham lam, dối trá, gian trá, xấu xa, vu oan cho người khác,…

(9)

Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011

Luyện từ và câu Luyện từ và câu

M: Buổi sớm hôm nay lạnh cóng tay.

Bài 2: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả:

a) Một bác nông dân.

b) Một bông hoa trong vườn.

c) Một buổi sớm mùa đông.

Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy

(10)
(11)

Bài 2: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả:

a) Một bác nông dân.

b) Một bông hoa trong vườn.

c) Một buổi sớm mùa đông.

M: Buổi sớm hôm nay lạnh cóng tay.

(12)

Bài 3:

Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a) Ếch con ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh.

b) Nắng cuối thu vàng ong dù giữa trưa cũng chỉ dìu dịu.

, ,

(13)

A A

tinh khôn, vuông vắn, trong sáng,...

B B

ngây thơ, cẩn thận, dịu dàng,...

C C

nóng nực, chật chội, rộng thênh thang,...

Trong Trong

các các

nhóm từ nhóm từ ngữ sau ngữ sau

nhóm nhóm nào chỉ nào chỉ

đặc đặc điểm điểm

của của người ? người ?

(14)

Mùa xuân là tết trồng cây.

A A

Mùa xuân đang đến mọi nhà.

B B

Màu xuân rực rỡ muôn màu.

C C

Trong Trong các câu các câu bên câu bên câu

nào là nào là câu câu Ai Ai thế nào?

thế nào?

(15)

Trong các câu sau câu nào đặt đúng dấu phẩy Lan chăm chỉ, khéo tay, lại học giỏi.

A

3

A

Lan chăm chỉ, khéo tay lại, học giỏi.

B B

Lan chăm chỉ, khéo tay lại học giỏi.

C C

(16)
(17)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now