• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm

Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm vừa và nhỏ nhưng cũng có chỗ đứng nhất định trên thị trường, có những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh.Trong lịch sử phát triển của mình, Công ty đã đạt được những thành công to lớn, song cũng gặp không ít những khó khăn, nhất là nền kinh tế đang chuyển sang cơ chế thị trường. Trong quá trình ấy, Công ty đã chủ động đề ra những giải pháp về mặt kinh tế, kĩ thuật có hiệu quả nhằm khắc phục những khó khăn, hoà nhập vào nền kinh tế của thị trường.

Qua quá trình thực tập và tìm hiểu về công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm, được tiếp nhận với thực tế công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, cùng với sự giúp đỡ của công ty và nhân viên phòng kế toán đã tạo điều kiện cho em thực tập và làm quen với thực tế, củng cố thêm kiến thức đã học trong nhà trường.

Qua đây em cũng xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ưu điểm

3.1.1.1. Về tổ chức quản lý kinh doanh:

Về tổ chức bộ máy kế toán :Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung, mọi chứng từ sổ sách đều tập trung tại phòng kế toán chịu sự kiểm soát trực tiếp từ kế toán trưởng. Vì vậy, số liệu luân chuyển qua các sổ sách đều chính xác, rõ ràng, đúng trình tự.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Công ty đã tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, phù hợp với ngành nghề kinh doanh của mình. Các phòng ban hoạt động hiệu quả, cung cấp thông tin kịp thời nhanh chóng cho các cấp quản lý.Nhân viên có

năng lực, nhiệt tình trong công việc, trình độ nghiệp vụ kế toán của cán bộ kế toán luôn được nâng cao.

Về hình thức kế toán: Công ty áp dụng theo hình thức “Nhật ký chung”, đây là hình thức kế toán đơn giản, phổ biến, phù hợp với hoạt động kinh doanh diễn ra tại công ty. Đồng thời, các nghiệp vụ kế toán phát sinh được phản ánh rõ ràng trên sổ Nhật ký chung, các sổ cái và sổ chi tiết theo trình tự thời gian giúp thông tin kế toán được cập nhật thường xuyên và đầy đủ.

Về hệ thống tài khoản: Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm sử dụng hệ thống tài khoản theo đúng quy định của Bộ tài chính, ngoài ra còn xây dựng hệ thống tài khoản cấp 2 theo đặc điểm riêng của công ty một cách đầy đủ và chi tiết nhất

Về hệ thống chứng từ, tài khoản:

-Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng mẫu do Bộ tài chính ban hành.

-Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm sử dụng những tài khoản trong hệ thống tài khoản ban hành theo quyết định số TT133/2016/QĐ-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ tài chính. Công ty luôn cập nhật những thay đổi trong chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước.

Về hệ thống báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính được lập theo đúng mẫu biểu quy định và đảm bảo tính chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính của công ty.

3.1.1.2. Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh a. Về tổ chức công tác kế toán doanh thu :

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán hàng đều được kế toán ghi nhận doanh thu một cách kịp thời, chính xác, đảm bảo, nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận giữa doanh thu và chi phí phát sinh. Việc theo dõi hạch toán doanh thu như hiện nay là cơ sở quan trọng để từng bước xác định kết quả hoạt động kinh doanh để từ đó có kế hoạch đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của công ty.

b. Về công tác kế toán chi phí:

Chi phí là một vấn đề mà nhà quản lý luôn phải quan tâm, cân nhắc và luôn muốn tìm mọi cách để quản lý chặt chẽ chi phí nhằm tránh lãng phí, làm giảmlợi

nhuận. Bởi vậy, công tác hạch toán chi phí tại công ty bước đầu đảm bảo được tính chính xác, đầy đủ và kịp thời khi phát sinh.

c. Về công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh:

Công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của Ban giám đốc công ty trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty một cách kịp thời và chính xác. Việc ghi chép dựa trên căn cứ khoa học của chế độ kế toán hiện hành và tình hình thực tế của công ty.

3.1.2: Hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác kế toán tại công ty cũng khó tránh khỏi một số hạn chế. Sau đây là hạn chế của Công ty:

+Về hình thức kế toán:

Công ty vẫn áp dụng kế toán thủ công dùng trên Excel nên đôi khi vẫn có những sai sót về số liệu.Vì vậy Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán, phần mềm sẽ giúp kế toán hạch toán chính xác hơn,đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

+Về hệ thống sổ kế toán :Công ty nên mở sổ chi tiết cho 642 để theo dõi chi tiết và cụ thể hơn các yếu tố chi phí.

+Về quy trình luân chuyển chứng từ và hạch toán kế toán :Về cơ bản, mọi chứng từ đều được luân chuyển giữa các phòng ban đúng trình tự. Tuy nhiên, giữa các phòng ban không có phiều giao nhận chứng từ, vì thế khi xảy ra mất mát chứng từ thi không biết quy trách nhiệm cho ai để xử lý.

+Không trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi :Hiện nay doanh nghiệp có một số khách hàng quá hạn thanh toán trong khi đó doanh nghiệp chưa tiến hành trích lập khoản dự phòng phai thu khó đòi, đó là một bất lợi cho doanh nghiệp.

Ví dụ 3.1: Đơn vị: Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm

Số 27B đường Nguyễn Công Hòa, phường Lam Sơn, quận Lê Chân

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ ĐẾN HẾT 31/12/2018

Đơn vị tính:Đồng STT Tên công

ty

Số tiền nợ Chưa đến hạn

Đến hạn Quá hạn Ghi chú 1 Công ty Cổ

Phần thương mại lâm sản Hải Phòng

43.550.200 43.550.200 1 năm 8

tháng

2 Công ty gỗ Bảo Minh

15.000.000 15.000.000 9 tháng

3 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Sinh Thái

38.980.000 38.980.000

4 Công ty TNHH Phú Qúy Việt Nam

21.000.000 21.000.000

5 Công ty tnhh lâm sản và dvtm Mạnh Vân

85.700.000 85.700.000 7 tháng

6 Công ty lâm sản Quảng Nam

50.460.000 50.460.000 1 năm 3

tháng

…. …….

Tổng cộng 1.791.200.000 878.200.000 657.342.100 194.710.200

Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và