• Không có kết quả nào được tìm thấy

thμnh phÇn dinh d−ìng cña l¸ c©y M. oleifera trång lμm thøc ¨n gia sóc

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "thμnh phÇn dinh d−ìng cña l¸ c©y M. oleifera trång lμm thøc ¨n gia sóc "

Copied!
84
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Chỉ số THI ảnh hưởng đến nhiệt độ trực tràng ở bò F2 với cường độ lớn hơn ở bò F1 (Bảng 3). Kết quả này cho thấy biên độ dao động nhiệt độ trực tràng ở bò F2 cao hơn bò F1.

Bảng 2. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh lý
Bảng 2. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh lý

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết quả tính toán ở bảng 2 cho thấy số lợn con sinh sống và tỷ lệ đào thải sơ sinh ở lợn cái và lợn đực là khác nhau. Tuy nhiên, các tác giả này cũng nhận định lợn con chết chủ yếu do viêm phổi và viêm ruột.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Stem and dry leaves of Stylo, soybean and Leucaena leucocephala were also analyzed for comparison. The results showed that on average the dry matter (DM) content of the leaves of M.

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

It was revealed from the present study that the leaves must be cut for animal feeding when M.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thành phần dinh dưỡng của cây M

Chỉ tiêu phân tích: Hàm lượng nước và chất khô (DM), protein thô, chất béo thô, chất xơ, khoáng chất tổng số, phốt pho, NDF (Xơ tẩy trung tính), ADF (Xơ tẩy axit), lignin theo A.O.A.C. Như vậy, hàm lượng chất khô và chất xơ thô có xu hướng tăng dần, trong khi hàm lượng protein có xu hướng giảm dần theo độ tuổi.

So sánh thành phần dinh dưỡng lá cây M. oleifera với một số cây thức ăn gia súc

Với hàm lượng chất xơ cao như vậy, các loại thức ăn khô này chỉ thích hợp làm thức ăn cho động vật nhai lại. Nhìn chung, hàm lượng khoáng tổng số này khá cao so với các loại thức ăn khác.

KẾT LUẬN

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Khảo sát thực trạng chuồng nuôi lợn Bảng 1. Thực trạng chuồng nuôi lợn ở một số địa phương
 • Khảo sát thức ăn dùng cho chăn nuôi lợn
 • Tình hình nhiễm giun sán trên đàn lợn
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm giun sán ở lợn

Do chuồng trại và thức ăn ở trang trại chăn nuôi lợn không đảm bảo vệ sinh nên tỷ lệ nhiễm giun sán tại các địa điểm nghiên cứu còn khá cao (Bảng 3). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm giun sán ở lợn.

Bảng 2. Thực trạng thức ăn dùng cho chăn nuôi lợn
Bảng 2. Thực trạng thức ăn dùng cho chăn nuôi lợn

KẾT LUẬN

Nghiên cứu mới chỉ tập trung vào khía cạnh phương pháp, kỹ thuật và thiếu nghiên cứu về các yếu tố kinh tế xã hội. Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến việc sử dụng rơm rạ và thân cây ngô (phụ phẩm nông nghiệp) làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, giúp nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ trong chế biến và dự báo. Tồn trữ và sử dụng các nguồn phụ phẩm trên.

VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Vùng điều tra và phương pháp chọn

 • Phân tích số liệu

Vùng Tây Bắc lựa chọn 3 xã nghiên cứu (Chiềng Mai, Chiềng Mung và Na Ổt) thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Vùng Đông Bắc gồm 3 xã (Nha Nam, Tân Trung và Cao Xá) thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Đồng bằng sông Hồng gồm 3 xã (Đồng Tháp, Song Phương và ngoại ô thị trấn Phùng) thuộc huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây; Vùng Bắc Trung Bộ gồm 3 xã (Nam Thành, Nam Nghĩa, Nam Tân) thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nghiên cứu đến tỷ lệ hộ gia đình sử dụng rơm rạ và thân cây ngô làm thức ăn chăn nuôi bằng phép thử χ², phép thử chính xác Fisher và mức độ ảnh hưởng đến tỷ lệ các phụ phẩm này.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1. Ảnh hưởng của vùng sinh thái

 • Ảnh hưởng của trình độ học vấn
 • Ảnh hưởng của công tác tập huấn và hoạt động của các dự án liên quan
 • Ảnh hưởng của mức kinh tế
 • Ảnh hưởng của quy mô đàn

Giáo dục cơ bản đã giúp nông dân tận dụng tốt hơn các phụ phẩm. Ảnh hưởng của quy mô chăn nuôi đến việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp1.

Bảng 2. Ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp 1
Bảng 2. Ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp 1

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Hai nguyên nhân chính khiến năng suất cây lương thực thấp trong mùa đông là nhiệt độ và độ ẩm thấp. Hàm lượng độc tố HCN được gửi đi phân tích tại Phòng Phân tích Thực phẩm Viện Chăn nuôi.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1. Độ cao của cây khi thu hoạch

 • Năng suất chất xanh và năng suất hạt Các giống cao lương được tuyển chọn từ
 • Thành phần hoá học của cây cao lương
 • Hệ số nhân giống
 • Hàm lượng độc tố HCN trong cao lương
 • Vật liệu nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu

Trong số các giống lúa miến nghiên cứu, hai giống S4 và S5 có năng suất chất xanh và năng suất hạt cao hơn các giống còn lại. Tuy nhiên, hệ số nhân giống của các giống lúa miến rất cao (Bảng 4). Một số loại cây làm thức ăn gia súc có chứa độc tố HCN, trong đó có lúa miến.

Khi sử dụng lúa miến làm thức ăn xanh cho vật nuôi cần chú ý đến độc tố HN. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng độc tố HCN trong các giống lúa miến trên không biến động nhiều, dao động từ 17,8-20,8 mg/kg thức ăn. Ngoài lượng chất xanh, các giống lúa miến còn sản xuất một lượng ngũ cốc đáng kể có thể dùng làm chất cô đặc cho vật nuôi/hoặc thức ăn cho con người (tấn/ha).

Bảng 3. Thành phần hoá học của cây cao lương
Bảng 3. Thành phần hoá học của cây cao lương

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1. Kết quả nuôi vỗ béo

 • Chất lượng thân thịt
 • Hiệu quả chăn nuôi lợn thịt

Tiêu thụ thức ăn là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng. Như vậy, ngoài việc rút ra kết luận về các chỉ tiêu năng suất chăn nuôi, việc rút ra kết luận về hiệu quả chăn nuôi là một yêu cầu rất có ý nghĩa đối với thực tiễn sản xuất. Chi phí lớn nhất để nuôi lợn lấy thịt là chi phí thức ăn.

Với điều kiện của hộ nông dân vùng đồng bằng sông Hồng, các tác giả trên cho rằng, chăn nuôi lợn lấy thịt ở hộ nông dân thu được lợi nhuận bình quân 107.100 đồng/con. Lợn lai ba lá L×(Y×MC) phát triển tốt trong điều kiện hộ gia đình tại xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương. Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn hộ gia đình ở đồng bằng sông Hồng.

Bảng 1. Các chỉ tiêu sinh trưởng của con lai L×(Y×MC)
Bảng 1. Các chỉ tiêu sinh trưởng của con lai L×(Y×MC)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 1. Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế

 • Thực trạng phân bố mạng lưới dân cư huyện Chí Linh
 • Định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư
 • Một số giải pháp cho bố trí mạng lưới dân cư huyện Chí Linh
 • Vật liệu thí nghiệm
 • Bố trí thí nghiệm
 • Các phương pháp phân tích
 • Phương pháp xử lý số liệu
 • Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến sự biến đổi các chỉ tiêu vật lý của chanh
 • Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến sự biến đổi các chỉ tiêu hoá sinh của chanh
 • Đặt bài toán

Kết quả phân loại hệ thống điểm dân cư huyện Chí Linh. Quy hoạch sử dụng đất huyện Chí Linh xác định tiềm năng đất đai để xây dựng và phát triển ổn định lâu dài các khu dân cư đô thị và nông thôn. Tiềm năng đất đai để xây dựng, mở rộng các khu đô thị và khu dân cư nông thôn.

Hướng dẫn sử dụng chuyên dụng các khu dân cư thành thị và nông thôn đến năm 2010. Thực hiện chỉnh trang, chỉnh trang các khu dân cư hiện có, mở rộng và xây dựng mới các khu dân cư theo hướng đô thị hóa nông thôn. Đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, hoàn thiện hệ thống các loại quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển các điểm dân cư nông thôn phù hợp với xu hướng quy hoạch đô thị.

Định hướng phát triển mạng lưới nhà ở huyện Chí Linh được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chí Linh. Đến năm 2020, mạng lưới dân cư huyện Chí Linh sẽ có sự thay đổi đáng kể về quy mô diện tích và cơ cấu dân số giữa thành thị và nông thôn.

Bảng 3. Diện tích đất khu dân cư năm 2006
Bảng 3. Diện tích đất khu dân cư năm 2006

MỞ ĐẦU

Nghiên cứu của Lương Quang Đông (2002) về chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện đã đưa ra một số giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn của huyện. Yên Thế nhưng bây giờ không còn phù hợp nữa. Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích đánh giá chính xác thực trạng và góp phần tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế vùng miền núi và tăng thu nhập cho người dân Jena, tức là. một cách bền vững. Thu thập tài liệu theo dõi thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành trên địa bàn huyện từ nông, lâm nghiệp, thủ công và dịch vụ dựa trên các báo cáo có sẵn của UBND huyện và các sở ban ngành.

Kinh tế, Cục Thống kê, Lao động từ năm 2003 đến năm 2006, đặc biệt là các tài liệu điều tra kết quả sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn toàn huyện năm 2006 của Cục Thống kê. Các tài liệu này được kiểm tra, đối chiếu, chỉnh sửa với sự tham gia của cán bộ Phòng Thống kê và Phòng Kinh tế huyện. Các chỉ tiêu để phân tích, đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành; số lượng và cơ cấu lao động giữa các ngành; diện tích và cơ cấu đất đai.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

 • Thực trạng phát triển kinh tế của huyện Yên Thế
 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Yên Thế
 • Các kênh phân phối sản phẩm của ngành hàng vải
 • Đặc điểm và hoạt động của các tác nhân .1 Tác nhân sản xuất (hộ sản xuất)
 • Phân tích tài chính cho các tác nhân tham gia ngành hàng vải Thanh Hà
 • Thách thức đối với hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng vải Thanh Hà

Trong khu vực nông nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt giảm từ 80,15%. Giá trị và cơ cấu giá trị sản xuất của đồng Yên Các ngành kinh tế của huyện. Mỗi năm, giá trị sản xuất dự kiến ​​của từng ngành nông nghiệp được đưa ra, phản ánh mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp đến năm 2010 (bảng 8).

Điều này làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất. Người thu gom chuyên thu mua vải tươi từ người sản xuất rồi bán cho chủ hàng để lấy chênh lệch. Chi phí và kết quả sản xuất của các tác nhân trong ngành vải Thanh Hà (tính bình quân cho 1 tấn vải tươi).

Vào mùa thu hoạch vải thiều, người sản xuất buộc phải thu gom, ép giá. Kênh phân phối vải khô chỉ có 2 tác nhân chính là người sản xuất và người sấy và người thu gom.

Hình 1. Giá trị sản xuất của các ngành kinh tế huyện Yên Thế qua 4 năm Từ năm 2004 đến 2006, huyện có mức
Hình 1. Giá trị sản xuất của các ngành kinh tế huyện Yên Thế qua 4 năm Từ năm 2004 đến 2006, huyện có mức

Hình ảnh

Bảng 2. Ảnh hưởng của giới tính đến tỷ lệ sống và loại thải lợn con
Bảng 1. Các thành phần dinh dưỡng cơ bản của lá cây M. oleifera
Bảng 2. Thực trạng thức ăn dùng cho chăn nuôi lợn
Bảng 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình nhiễm giun sán ở lợn
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Ngoài đánh giá thời gian bơi, nồng độ glucose và hàm lượng albumin được định lượng sau khi chuột bơi để xác định ảnh hưởng của viên nang cứng Banikha đến các