Tập đọc 2 - Tuần 29 - Những quả đào

Download (0)

Full text

(1)

NHỮNG QUẢ ĐÀO (tiết 1)

(2)
(3)

Luyện đọc từ:

làm vườn hài lòng

tiếc rẻ

thốt lên

(4)

- Quả to này xin phần bà. Ba quả nhỏ hơn

phần các cháu.

- Đào có vị rất ngon

và mùi thật là thơm.

(5)

quả đào

(6)

Cái vò

(7)

Nội dung :

Nhờ những quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông hài lòng về các cháu, đặc biệt ngợi khen đứa cháu nhân hậu đã

biết nhường cho bạn quả đào.

Giọng đọc : toàn bài giọng kể, khoan thai, rành mạch.

-Giọng ông: ôn tồn, hiền hậu.

-Xuân: hồn nhiên, nhanh nhảu.

-Vân : ngây thơ.

-Việt : lúng túng, rụt rè.

(8)

Giọng đọc :

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in