Lop 2 - TOAN - Tuan 35 - Bai - Luyen tap chung

16  Download (0)

Full text

(1)

KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CƠ

CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN

Tiết dạy: Mơn Tốn Lớp 2 Bài dạy: Luyện tập chung

HỌC GIỎI

(2)

4 x 7 : 1 = 28 : 1 = 28

4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2

0 : 5 x 5 = 0 x 5 = 0

2 x 5 : 1 = 10 : 1 = 10

0 x 5 : 1 = 0 : 1 = 0

5 : 1 x 1 = 5 x 1 = 5

4 x 7 : 1 = ? 0 : 5 x 5 = ? 2 x 5 : 1 = ?

4 : 2 x 1 = ? 5 : 1 x 1 = ? 0 x 5 : 1 = ?

Kiểm tra bài cũ

(3)

TỐN:

HỌC GIỎI

(4)

11 12

8 7 10 9

6 5

4 3 2

1 11 12

8 7 10 9

6 5

4 3 2

1 11 12

8 7 10 9

6 5

4 3 2 1

Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

5 giờ 15 phút 9 giờ 30 phút 12 giờ 15 phút 9 giờ rưỡi

(5)

Bài 2: Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn.

699,

728, 801 740,

(6)

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a. 85 – 39 75 + 25 312 + 7 85

- 39 6

75

+ 25

0

312 7

+

9

4 10 3 1

bc

(7)

Bài 4: Tính:

24 + 18 – 28 =

=

42 - 28 14

3 x 6 : 2 = =

18 : 2

9

(8)

Bài 5: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăngtimét?

Cách 1: Giải:

Chu vi hình tam giác là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm) Đáp số: 15cm

Cách 2: Giải:

Chu vi hình tam giác là:

5 x 3 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

(9)

Rung chuông vàng

(10)

Luật chơi :

 Có 4 câu hỏi, thời gian cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Mỗi câu hỏi có nhiều

phương án lựa chọn. Nếu chọn

phương án đúng thì được chơi tiếp, nếu chọn phương án sai thì bị loại ra khỏi cuộc chơi. Kết thúc 4 câu hỏi bạn nào còn ở lại với cuộc chơi được

rung chuông vàng.

(11)

A. 20

B. 40 C. 30

0 1675234 8910 1112 13151415

35-x=5

Câu hỏi Đáp án

(12)

A. 9

B. 12 C. 20

0 1675234 8910 1112 13151415

X x 2 = 18

Câu hỏi Đáp án

(13)

A. 56

B. 24

C. 66

0 1675234 8910 1112 13151415

X + 16 = 40

Câu hỏi Đáp án

(14)

A. 80

B. 4

C. 16

0 1675234 8910 1112 13151415

X : 4 = 20

Câu hỏi Đáp án

(15)
(16)

HỌC GIỎI

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in