Bài giảng; Giáo án - Trường TH&THCS Tràng Lương. #navigation_collapse{display:none}#navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#banner{height:150px}@media(min-width:1050px){#wrapper,#banner{width:1050px}.miniNav{wid

Văn bản

(1)

TUẦN 2 Ngày soạn: 8/9/2021

Ngày giảng:14/9/2021: 1A, 1B

TIẾT 3 - Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (tiết 3)

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1. Năng lực.

1.1. Năng lực đặc thù:

- Chăm sóc sức khỏe: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

1.2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tự giác, tích cực trong tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập.

- Trách nhiệm: Nghiêm túc đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể chất - Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Vệ sinh sân tập, giày thể thao.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức và yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Hoạt động mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- Trò chơi “ lộn cầu vồng”

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

5 – 7’

2 x 8 N

6-8’

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Đội hình nhận lớp

GV

    

    

     - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

(2)

*Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ

* Ôn tập hợp hàng dọc

* Dóng hàng dọc

* Điểm số hàng dọc

3.Hoạt động luyện tập Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Số chẵn số lẻ”, “ đứng ngồi theo lệnh”.

10-13’

2 lần 2 lần

2 lần

1 lần 3-5’

Gv nhắc lại cách thực hiện và yêu cầu kĩ thuật động tác - Gọi 2 hs lên thực hiện lại các động tác - Gv nhận xét đánh giá, tuyên dương Cho HS quan sát tranh GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Đội hình HS quan sát tranh HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt.



---



---

ĐH tập luyện theo tổ

 

  

 GV 

-ĐH tập luyện theo

cặp đôi

- Từng tổ lên thi đua - trình diễn - Chơi theo đội hình hàng ngang

(3)

4. Hoạt động vận dụng

Trả lời câu hỏi trong sgk

5.Hoạt động kết thúc

* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

* Xuống lớp

4-5’

4- 5’

- Gọi học sinh trả lời - GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN thực hiện lại bài tập: tập hợp hàng dọc, dàn hàng đứng nghiêm, nghỉ cho người thân xem.

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

GV

    

    

    

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có)

………

………

………

Ngày soạn: 8/9/2021

Ngày giảng: 14/9/2021: 1A, 16/9/2021: 1B

TIẾT 4 - Bài 2: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (Tiết 1) A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực.

1.1. Năng lực đặc thù:

- Chăm sóc sức khỏe: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số

1.2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước được cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tự giác, tích cực trong tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập.

- Trách nhiệm: Nghiêm túc đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể chất

(4)

- Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Vệ sinh sân tập, giày thể thao.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức và yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Hoạt động mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- Trò chơi “ đứng ngồi theo lệnh”

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Tập hợp hàng ngang

* Dóng hàng

* Điểm số

3. Hoạt động luyện tập Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

5 – 7’

2 x 8 N

6-8’

10-13’

4 lần

2 lần

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

Đội hình nhận lớp

GV

     

     

     

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt.

 ---



---

ĐH tập luyện theo tổ

 

  

 GV 

(5)

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”, “ đứng ngồi theo lệnh”.

4.Hoạt động vận dụng

5.Hoạt động kết thúc

* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp

1 lần 3-5’

4-5’

4-5’

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật - Yêu cầu hs quan sát tranh trong sách và trả lời câu hỏi

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn bài đã học và chuẩn bị bài sau.

- Từng tổ lên thi đua - trình diễn

- Học sinh trả lời HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có)

………

………

………..

Ngày soạn: 08/9/2021

Ngày giảng: 14/9/2021: 2A, 2B

TIẾT 3: BÀI 1: BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH TỪ MỘT HÀNG DỌC THÀNH HAI, BA HÀNG DỌC VÀ NGƯỢC LẠI.

(tiết 3) A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù

- Chăm sóc sức khoẻ: Biết thực hiện vệ sinh cá nhân, thực hiện vệ sinh sân tập trước, trong và sau tiết học để đảm bảo an toàn trong tập luyện..

- Vận động cơ bản: Ôn lại khẩu lệnh và cách thực hiện các động tác biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, ba hàng dọc và ngược lại

1.2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu và khám phá, tích cực thực hiện nhiệm vụ luyện tập được giao.

(6)

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập luyện và các hoạt động khác. Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập;

- Trách nhiệm: Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

B. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể chất - Phương tiện:

+ Giáo viên: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

C. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung LVĐ Phương pháp, tổ chức và yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Hoạt động mở

đầu Nhận lớp Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”

2. Hoạt động hình thành kiến thức - Ôn biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại.

- Ôn đổi đội hình từ một hàng dọc thành ba hàng dọc và

5 –7’

2Lx8N

1-2L

16-18’

2 lần

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV làm mẫu lại các động tác kết hợp nhắc nhở, lưu ý khi thực hiện kĩ thuật động tác.

Cho 1 tổ lên thực hiện cách biến dổi đội hình.

GV cùng HS nhận xét, đánh giá

Đội hình nhận lớp





- HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

HS quan sát GV làm mẫu





HS tiếp tục quan sát

(7)

ngược lại.

3. Hoạt động luyện tập

Ôn tập đồng loạt

Ôn tập theo cặp đôi

Ôn tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “rồng rắn lên mây”.

4. Hoạt động vận dụng

5. Hoạt động kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

- Hướng dẫn HS Tự

2 lần

3 lần

3 lần

1 lần 2 lần

2-3’

4-5’

- GV hô - HS tập theo GV.

- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- GV cho 2 HS tạo thành từng cặp để tập luyện

- Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS - GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

-

- GV ra cầu hỏi hs trả lời

Hướng dẫn HS chủ động tự ôn ở nhà cùng bạn bè hoặc người thân

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của

- Đội hình tập luyện đồng loạt.





- ĐH tập luyện theo cặp 



ĐH tập luyện theo tổ

 

    

 GV 

- Từng tổ lên thi đua - trình diễn

- Chơi theo đội hình hàng dọc. HS chơi tích cưc

- hs trả lời câu hỏi

- HS ghi nhớ các bài tập theo hướng dẫn của GV

- HS thực hiện thả lỏng - Đội hình kết thúc







- HS ghi nhớ yêu cầu của GV

(8)

ôn ở nhà

- Giao nhiệm vụ cho HS

- Xuống lớp

hs.

- Hướng dẫn hs ôn luyện ở nhà.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

………

….

………

……….

Ngày soạn: 08/9/2021

Ngày giảng: 16/9/2021: 2A, 2B

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

TIẾT 4 - Bài 2: BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH TỪ HÀNG DỌC THÀNH HÀNG NGANG, VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI (tiết 1).

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về năng lực:

1.21. Năng lực đặc thù:

- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được cách cách biến đổi từ đội hình hàng dọc thành hàng ngang, vòng tròn và ngược lại

1.2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách biến đổi từ đội hình hàng dọc thành hàng ngang, vòng tròn và ngược lại trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường

- Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung LVĐ Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

(9)

Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Hoạt động mở

đầu Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”

2. Hoạt động hình thành kiến thức

- Biến đổi từ đội hình hàng dọc thành hàng ngang và ngược lại.

3. Hoạt động luyện tập

5 –7’

2Lx8N

1-2L

16-18’

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu Cho 1 nhóm 3HS lên thực hiện cách chuyển đội hình.

GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.

- Gv quan sát, sửa

Đội hình nhận lớp





- HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.





- Đội hình HS quan sát tranh





HS quan sát GV làm mẫu

HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt.







(10)

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “đoàn tàu”

- Bài tập PT thể lực:

4. Hoạt động vận dụng

5. Hoạt động kết thúc - Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp

2 lần

3 lần

3 lần

1 lần

2-3p

4-5 p

sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật - Cho HS bật cao tại chỗ hai tay chống hông 20 lần

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT1?

- GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

ĐH tập luyện theo tổ

 

    

 GV 

- Từng tổ lên thi đua - trình diễn

- Chơi theo đội hình hàng dọc





HS bật cao kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

ĐH kết thúc





(11)

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

………

………

………

Ngày soạn: 08/9/2021

Ngày giảng: 15/9/2021: 3A,3B

Tiết 3- Bài 3

:

ÔN ĐI ĐỀU – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Thực hiện động tác đi thường theo hàng dọc. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng và đúng nhịp. Đi kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang) thực hiện tương đối đúng.

- Học sinh tham gia được vào trò chơi: “kết bạn”. Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

- Học sinh tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập. Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

* Học sinh khuyết tật: học sinh Nguyễn Trọng Dũng (lớp 3A)

- Thực hiện đi thường chưa đúng nhịp. Đi đúng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang ). Tham gia vào trò chơi cùng các bạn.

- Tự giác tích cực tham gia tập luyện theo hướng dẫn của gv và các bạn.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể dục - Phương tiện:

+ Giáo viên: Còi

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HS Khuyết tật 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động 2Lx8N: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- GV hướng dẫn chơi: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh” (1 -2 lần). GV quan sát , nhận xét, tuyên dương

2. Hoạt động hình thành

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp

- Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học

- HS dàn hàng khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi tích cực.

- Tập hợp theo đội hình lớp - Lắng nghe - Khởi động cùng các bạn.

- Tham gia trò chơi cùng các bạn.

(12)

kiến thức mới (8-10’)

- Đi đều theo nhịp 1-4 hàng dọc

Gv nhắc lại kĩ thuật đi đều theo nhịp 1-2; 1-2

- Ôn động tác đi kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang) Gv nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa tóm tắt lại động tác.

3. Hoạt động luyện tập (10- 13’)

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm: 3 lần + Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

+ GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

*Trò chơi: “Kết bạn”.

- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi

- GV cho HS chơi 2-3 lần có thi đua

- GV nhận xét – Tuyên dương

4. Hoạt động vận dụng (4-5’) - Đi đều được vận dụng trong những trường hợp nào?

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

Học sinh quan sát và thực hiện động tác

Đội hình tập đồng loạt

  ---

 ---     

ĐH tập luyện theo tổ

 

  

 GV 

- HS tích cực tập luyện Đội hình trò chơi

- Lần 1: Hs chơi thử

- Lần 2-3: Cả lớp chơi chính thức có thi đua

- HS tham gia trò chơi tích cực, nhiệt tình

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng - HS lắng nghe GV nhận xét - Đội hình kết thúc

- Đứng theo đội hình lắng nghe GV

- Ghi nhớ một số nội dung sẽ

học trong

chương trình thể dục lớp 3

- Tập luyện theo hướng dẫn của GV

- Tập luyện theo tổ theo hướng dẫn của Gv và các bạn

- Tham gia vào trò chơi cùng các bạn.

- Lắng nghe

- Thả lỏng cùng

(13)

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp





các bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có)

………

………

Ngày soạn: 08/9/2021

Ngày giảng: 16/9/2021: 3A,3B

TIẾT 4 - BÀI 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ, KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN – TRÒ CHƠI “ TÌM NGƯỜI CHỈ HUY”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Thực hiện động tác đi đều 1-4 hàng dọc, đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang, đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy tương đối chính xác.

- Học sinh tham gia được vào trò chơi: “tìm người chỉ huy”. Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

- Học sinh tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập. Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

* Học sinh khuyết tật: học sinh Nguyễn Trọng Dũng (lớp 3A)

- Thực hiện được một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang. Tham gia vào trò chơi “tìm người chỉ huy”.

- Tự giác tích cực tham gia tập luyện theo hướng dẫn của gv và các bạn.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể dục - Phương tiện:

+ Giáo viên: Còi

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HS Khuyết tật 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động 2Lx8N: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (8-10’)

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp

- Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học

- HS dàn hàng khởi động theo GV.

- Tập hợp theo đội hình lớp - Lắng nghe - Khởi động cùng các bạn.

(14)

- Ôn đi đều theo 1-4 hàng dọc.

GV hô lần đầu để học sinh nhớ và thực hiện

- Ôn động tác đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang.

- Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy.

Gv nhắc lại kĩ thuật động tác 3. Hoạt động luyện tập (10-13’) - Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm: 3 lần + Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

+ GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

*Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.

- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi

- GV cho HS chơi 2-3 lần có thi đua

- GV nhận xét – Tuyên dương

4. Hoạt động vận dụng (4-5’) - Đi đều được vận dụng trong những trường hợp nào?

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

- Đội hình HS lắng nghe GV giới thiệu chương trình, yêu cầu tập luyện





- HS nghe và ghi nhớ

Đội hình tập đồng loạt

  ---

 ---     

ĐH tập luyện theo tổ

 

  

 GV 

- HS tích cực tập luyện Đội hình trò chơi

- Lần 1: Hs chơi thử

- Lần 2-3: Cả lớp chơi chính thức có thi đua

- HS tham gia trò chơi tích cực, nhiệt tình

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng - HS lắng nghe GV nhận xét - Đội hình kết thúc





- Đứng theo đội hình lắng nghe GV

- Tập theo đội hình lớp

- Tập luyện theo tổ theo hướng dẫn của Gv và các bạn

- Tham gia vào trò chơi cùng các bạn.

- Lắng nghe

- Thả lỏng cùng các bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

………

(15)

………

Ngày soạn: 8/9/2021

Ngày giảng: 14/9/2021: 5B, 5A

TIẾT 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Ôn và củng cố nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ.Cách chào báo cáo…

tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số,đứng nghiệm, đứng nghỉ,quay phải,trái.

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Hình thành thói quen vận động thông qua tập luyện và chơi trò chơi.

- Học sinh tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập. Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể chất - Phương tiện:

+ Giáo viên: Còi, giáo án

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động 2Lx8N:

Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- GV hướng dẫn chơi: Trò chơi “kết bạn”

(1 -2 lần)

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp

- Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học

- HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi tích cực.

(16)

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (8-10’)

- Đội hình đội ngũ:

+ GV làm mẫu cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép ra, vào lớp.

+ GV làm mẫu cách tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số,đứng nghiêm, đứng nghỉ,quay phải,quay trái.

- GV gọi cán sự lên thực hiện

- GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét - GV nhắc nhở HS sửa chữa những sai lầm thưởng mắc.

3. Hoạt động luyện tập (13-15’) - Tập theo cặp đôi: 2 lần

+ Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Tập theo tổ nhóm: 3 lần

+ Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

+ GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- Thi đua giữa các tổ: 1 lần

+ GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

+ GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

*Trò chơi: “chạy tiếp sức”

- Đội hình quan sát





- HS quan sát và ghi nhớ

- Cán sự lớp lên thực hiện - HS nhận xét

- ĐH tập luyện theo cặp





- Cán sự hô cho cả lớp thực hiện động tác

ĐH tập luyện theo tổ

 

    

 GV  - HS tích cực tập luyện - Đại diện các tổ lên thi đua

Đội hình trò chơi

(17)

- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi

- GV cho HS chơi 2-3 lần có thi đua - GV nhận xét – Tuyên dương

4. Hoạt động vận dụng (4-5’)

- GV cho HS quan sát 1 số hình ảnh về tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và quay phải ,quay trái hình ảnh nào là đúng?

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

- Lần 1: Hs chơi thử

- Lần 2-3: Cả lớp chơi chính thức có thi đua

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng - HS lắng nghe GV nhận xét - Đội hình kết thúc





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)

………

………

………

(18)

Ngày soạn: 8/9/2021

Ngày giảng: 16/9/2021: 5B, 5A

TIẾT 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Học sinh nắm được cách chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp. Biết cách chơi trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”

- Học sinh thực hiện được động tác chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp. Hình thành thói quen vận động thông qua tập luyện và chơi trò chơi.

- Học sinh tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập. Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân thể dục - Phương tiện:

+ Giáo viên: Còi, cờ

+ Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động mở đầu (5-7’)

- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động 2Lx8N:

Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

- GV hướng dẫn chơi: Trò chơi “Thi đua xếp hàng” (1 -2 lần)

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (8-10’)

- Đội hình đội ngũ:

+ GV làm mẫu cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin

- Cán sự lớp tập hợp đội hình nhận lớp

- Lắng nghe nội dung, yêu cầu giờ học

- HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi tích cực.

- Đội hình quan sát





(19)

phép ra, vào lớp.

+ GV làm mẫu cách tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số,đứng nghiêm, đứng nghỉ,quay phải,quay trái.

- GV gọi cán sự lên thực hiện

- GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét - GV nhắc nhở HS sửa chữa những sai lầm thưởng mắc.

3. Hoạt động luyện tập (13-15’) - Tập theo cặp đôi: 2 lần

+ Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Tập theo tổ nhóm: 3 lần

+ Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

+ GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- Thi đua giữa các tổ: 1 lần

+ GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

+ GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

*Trò chơi: “Kết bạn”

- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi

- GV cho HS chơi 2-3 lần có thi đua - GV nhận xét – Tuyên dương

- HS quan sát và ghi nhớ

- Cán sự lớp lên thực hiện - HS nhận xét

- ĐH tập luyện theo cặp





- Cán sự hô cho cả lớp thực hiện động tác

ĐH tập luyện theo tổ

 

    

 GV  - HS tích cực tập luyện - Đại diện các tổ lên thi đua

Đội hình trò chơi

(20)

4. Hoạt động vận dụng (4-5’)

- GV cho HS quan sát 1 số hình ảnh về tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và quay phải ,quay trái hình ảnh nào là đúng?

- GV hướng dẫn HS: Thả lỏng cơ toàn thân.

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Xuống lớp

- Lần 1: Hs chơi thử

- Lần 2-3: Cả lớp chơi chính thức có thi đua

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng - HS lắng nghe GV nhận xét - Đội hình kết thúc







IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)

………

………

………

………

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now