• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
94
0
0

Văn bản

Tên dự án: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực tại CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM. Một số biện pháp nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực tại CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM. Với sự hỗ trợ của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, cùng với sự đồng ý của Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam, tôi đã có một kỳ thực tập làm cơ sở cho luận văn tốt nghiệp với đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhân sự tại CÔNG TY TNHH KOKUYO Việt Nam”. ".

Lý do chọn đề tài

Mục đích nghiên cứu

Quản lý nhân sự đòi hỏi con người phải có tầm nhìn chiến lược và gắn kết với hoạt động của công ty”. Để quản lý nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả, các công ty phải tiến hành phân tích công việc. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam KOKUYO Việt Nam. Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam Nam Phân tích thực trạng quản lý nhân sự tại Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam Việt Nam.

Phân tích công việc là một nhiệm vụ quan trọng mà công ty luôn chú trọng. Là cơ sở tốt hơn cho việc xây dựng và đánh giá hiệu quả công việc trong công ty. Công ty đã thành lập quỹ hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân viên.

Công việc này do công ty tổ chức và thực hiện với sự tham gia của 100% nhân viên công ty. Đánh giá tổng thể công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam KOKUYO Việt Nam. Định hướng quản lý nguồn nhân lực của công ty trong tương lai.

Dưới đây tôi xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhân sự của công ty. Công tác tuyển dụng quản lý nhân sự của công ty diễn ra tương đối tốt.

Bảng 1.1. Mục tiêu cơ bản và các hoạt động hỗ trợ quản trị nhân sự
Bảng 1.1. Mục tiêu cơ bản và các hoạt động hỗ trợ quản trị nhân sự

Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam KOKUYO Việt Nam. Hiện nay, số lượng nhân viên trong công ty được phân vào các vị trí bất kỳ phù hợp với trình độ chuyên môn của họ. Công ty đã bỏ qua bước 5, cụ thể là kiểm tra kỹ dữ liệu với người thực hiện công việc.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM 3.1. Tuyển dụng đội ngũ nhân viên có trình độ, chuyên nghiệp và có tinh thần làm việc gắn bó với công ty. Giữ liên lạc và có quan hệ tốt với các nhân viên cũ trong công ty.

Việc đánh giá hiệu quả công việc hoặc khả năng làm việc của nhân viên được Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam thực hiện hàng tháng, hàng quý. và có kết quả tương đối tốt.

Phương pháp nghiên cứu

Kết cấu khóa luận

Nhân sự và quản trị nhân sự

 • Khái niệm
 • Mục tiêu, chức năng cơ bản và vai trò của quản trị nhân sự (QTNS) 4
 • Phân tích công việc
 • Hoạch định và tuyển dụng nhân sự
 • Đào tạo và phát triển nhân sự
 • Đánh giá thành tích và đãi ngộ nhân sự

Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QTNS
 • Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Đây là chỉ số toàn diện cho phép đánh giá tổng quát nhất về hiệu quả công việc của toàn doanh nghiệp. Chỉ số này cho biết một công nhân sản xuất bao nhiêu sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức tính hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương có thể được sử dụng để ước tính hiệu quả sử dụng chi phí lao động trong doanh nghiệp.

Sử dụng hiệu quả chi phí lao động = Tổng doanh thu/Tổng tiền lương Chỉ số này cho biết một đô la tiền lương tạo ra bao nhiêu đô la doanh thu mỗi năm. Thể hiện thông qua tỷ giá chuyển nhượng và thoát lệnh; và ý kiến ​​của nhân viên về sự hài lòng của họ đối với công ty, công việc, môi trường làm việc, cơ hội đào tạo, thăng tiến, tiền lương... Ví dụ: Năng suất cao và chi phí lao động cao sẽ làm tăng sự hài lòng của nhân viên, nhưng chi phí sẽ cao và thị phần có thể giảm.

Nếu năng suất lao động cao và chi phí lao động thấp thì giá cả sẽ giảm, thị phần tăng nhưng sự hài lòng của nhân viên sẽ giảm và khả năng rời bỏ công ty sẽ cao. Đặc biệt đối với các công ty dịch vụ, nơi có mối quan hệ trực tiếp giữa khách hàng và nhân viên trong quá trình kinh doanh sẽ có chỉ số thứ tư, đó là sự đánh giá của khách hàng về đội ngũ nhân viên và chất lượng dịch vụ trong công ty. Kết quả khảo sát được đánh giá là tốt chứng tỏ ban lãnh đạo đã có hiệu quả trong việc sắp xếp nhân sự cũng như có các chương trình đào tạo nhân viên đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, khiến khách hàng hài lòng và yêu cầu cao.

Ngược lại, kết quả khảo sát không tốt là sự khẳng định công tác quản lý chưa tốt và kém hiệu quả.

Giới thiệu khái quát về công ty TNHH KOKUYO Việt Nam

 • Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
 • Cơ cấu tổ chức công ty TNHHKOKUYO Việt Nam
  • Sơ đồ tổ chức
  • Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
 • Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH
  • Sản phẩm của doanh nghiệp
 • Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty TNHH
  • Cơ cấu tài sản
  • Cơ cấu nguồn vốn
  • Kết quả hoạt động kinh doanh

Tổng giám đốc là người đại diện cho ban lãnh đạo và quyết định mọi hoạt động của công ty khi Tổng giám đốc không có mặt tại công ty. Quản lý công tác an ninh nội bộ và bảo vệ tài sản của công ty. Không ngừng tìm kiếm khách hàng mới, nâng giá và quảng bá rộng rãi sản phẩm của công ty tới người tiêu dùng Việt Nam.

Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, thanh toán với khách hàng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh với công ty. Bộ phận cũng do Giám đốc nhà máy đứng đầu, có chức năng sản xuất các sản phẩm khác của công ty (ngoài sản phẩm in màu) như: tài liệu các loại, vở học sinh, giá nhân công lắp ráp linh kiện. Công ty TNHH Kokuyo Việt Nam được thành lập vào năm 2005 và là một công ty chế xuất, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm văn phòng.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã hình thành và duy trì mạng lưới khách hàng ổn định và ngày càng phát triển trên quy mô lớn. Tuy nhiên, chỉ tiêu phản ánh lượng vốn ứ đọng trong hàng tồn kho của công ty là khá lớn. Vì vậy, công ty cần có kế hoạch cụ thể hơn để giảm tỷ lệ này.

Thực trạng quản lý nhân sự tại Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty TNHH KOKUYO Việt Nam
Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty TNHH KOKUYO Việt Nam

Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH KOKUYO Việt

 • Phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại công ty TNHH KOKUYO
  • Về phân tích công việc
  • Về hoạch định và tuyển dụng nhân sự
  • Về đào tạo và phát triển nhân sự
  • Về công tác đánh giá thành tích và đãi ngộ nhân sự

Công ty cung cấp chế độ thai sản, 4 tháng nghỉ phép và 2 tháng lương tối thiểu cho người lao động. Tình trạng thiếu lao động của công ty đã được giải quyết ổn định nhờ kịp thời lên kế hoạch tuyển dụng thay thế. Nhận xét: Từ biểu đồ trên ta thấy nhân viên của công ty đều đang trong độ tuổi lao động vàng.

Công việc này được thực hiện bởi ban giám đốc, cùng với các trưởng bộ phận và trưởng nhóm trong công ty. Còn đối với công nhân phổ thông tại các nhà máy, thông tin được đăng tải bên ngoài cổng thông tin công ty. Thông thường, năm 2011, ban giám đốc quyết định cử 2 nhân viên hành chính, 3 kỹ sư sản xuất và 5 nhân viên có tay nghề cao sang công ty mẹ ở Nhật Bản để đào tạo thêm.

Công ty phân phối tiền lương và giá trên mỗi đơn vị sản phẩm cho xưởng. Nhiệm vụ này được giao cho các trưởng bộ phận và quản lý công ty. Một điểm quan trọng trong môi trường làm việc tại Công ty là việc tổ chức thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi.

Đánh giá chung về Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam

Bảng 2.5. Thống kê số lao động
Bảng 2.5. Thống kê số lao động

Đánh giá chung về công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH

 • Những ưu điểm
 • Những hạn chế

Một số công nhân trong công ty chưa có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, phong cách quản lý của công ty đôi khi quá cứng nhắc, máy móc, gây căng thẳng cho nhân viên. Thay vào đó, công ty nên thiết kế lại công việc: chuyển giao những công việc đơn giản, cấp thấp cho những nhân viên phù hợp nhất.

Bổ sung một số nguồn nhân sự chất lượng cao đáp ứng đầy đủ yêu cầu các vị trí tuyển dụng nhân sự trong công ty. Việc lặp đi lặp lại cùng một công việc trong thời gian dài sẽ hạn chế khả năng sáng tạo, đổi mới của nhân viên nếu công ty không có biện pháp can thiệp hiệu quả. Khuyến khích nhân viên nghiên cứu, đóng góp những ý kiến ​​khả thi nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Tạo động lực cho nhân viên cam kết, làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Thứ nhất: Định kỳ 3 tháng, công ty mở các khóa đào tạo phát triển chuyên môn cho nhân viên. Nó có tác dụng khuyến khích nhân viên làm việc, yêu mến và gắn bó với công ty hơn.

Đây là những người hiểu rõ và nắm vững chiến lược phát triển của công ty. Công việc này tại công ty vẫn còn một số hạn chế như mức thưởng thấp, hỗ trợ nhân viên chưa phát huy được tinh thần làm việc. Thứ nhất: Vì mức thưởng của công ty tương đối thấp nên chưa phát huy tác dụng trong việc tạo động lực cho nhân viên.

Bảng 3.1. Thống kê số lao động nghỉ việc tại công ty
Bảng 3.1. Thống kê số lao động nghỉ việc tại công ty

Hình ảnh

Bảng 1.1. Mục tiêu cơ bản và các hoạt động hỗ trợ quản trị nhân sự
Hình 1.2. Sơ đồ nội dung công tác quản trị nhân sự
Sơ đồ phân tích công việc , công cụ quản trị nhân sự cơ bản nhất.
Hình 1.4. Sơ đồ tiến trình phân tích công việc
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Công ty theo một vài đặc tính cá nhân (tuổi tác, giới tính, vị trí công tác, thâm niên công tác, thu nhập), từ

Tỷ lệ nghỉ việc của công nhân có thể giúp chuyên viên tuyển dụng nhìn nhận lại về đối tượng ứng tuyển có thật sự phù hợp với môi trường làm việc tại công

Luận văn này được thực hiện nhằm đánh giá được công tác đãi ngộ nhân sự của Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Nam Trà thông qua các đánh giá của nguồn lao động tại công

Kết quả nghiên cứu với đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH D.H” được thực hiện với 125 nhân viên

Nhân viên trong Công ty với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc đã góp phần thúc đẩy Công ty phát triển lên một vị trí mới, trong quá trình đó thì

Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh” là sự

- Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa sự hài lòng của nhân viên đối với công tác QTNNL tại công ty với các yếu tố thành phần thang đo công

Kết quả sẽ giúp cho ta xác định được chiều hướng, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty

Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nhân sự ở các doanh nghiệp nói chung, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu