TĐ: Cậu bé thông minh

Văn bản

(1)

Tập đọc

CẬU BÉ THÔNG MINH

(2)
(3)

CẬU BÉ THÔNG MINH

(4)

2. Luyện đọc đoạn:

Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ

nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không

có thì cả làng phải chịu tội.

(5)

Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ?

Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được!

*Giọng oai nghiêm

* Giọng bực tức

3. Luyện đọc toàn bài:

(6)

B. TÌM HIỂU BÀI

1. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?

2. Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ?

3. Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí ?

4. Trong cuộc thử tài lần sau,cậu bé yêu cầu điều gì ? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ?

(7)

THẢO LUẬN NHÓM

Câu chuyện “Cậu bé thông minh” nói lên điều gì ?

Ca ngợi tài trí cậu bé

(8)

CẬU BÉ THÔNG MINH

(9)
(10)
(11)

Kể chuyện:Dựa vào các tranh sau , kể lại từng đoạn của câu chuyện Cậu bé thông minh:

(12)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now